A kedvezményes nyugdíj és az ápolási díj kapcsolata

Egy kéz egy távirányítót fog a kezében.

NŐI OLVASÓINK FIGYELMÉBE! Gyakran felmerülő kérdés a nőknél, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük, ahhoz, hogy igénybe vehessék a kedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségét. E kérdéskörön belül kiemelt jelentősége van az ápolási díjra jogosító idő beszámításának. 

Az ápolási díjra a törvény alapján a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó jogosult. Arra vonatkozóan, hogy az ápolási díjra való jogosultság időtartamát hogyan veszik figyelembe a nyugdíjazás során, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény rendelkezik a nők kedvezményes nyugdíjba vonulása kapcsán.

18. § (2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki

  1. legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik,
  2. és b) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

A nők kedvezményes nyugdíjazása szempontjából jogosultsági időnek minősül:

– a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal,
– valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben,
– csecsemőgondozási díjban,
– gyermekgondozási díjban,
– gyermekgondozást segítő ellátásban,
– gyermekgondozási segélyben,
– gyermeknevelési támogatásban,
és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel,
– vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően

szerzett szolgálati idő.

A jogszabály idézett rendelkezése alapján a nők kedvezményes nyugdíjba vonulása szempontjából az ápolási idő kizárólag abban az esetben számítható be, ha arra az ápoló a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke alapján jogosult.

További feltételként írja elő a törvény, hogy a 40 év jogosultsági időből 32 évet keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonnyal kell folytatni. Amennyiben ápolási díjra jogosult nő kíván ezzel a kedvezménnyel nyugdíjba vonulni, 32 év helyett 30 évet kell keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonnyal teljesítenie.

Az említettek alapján javasoljuk, hogy nyugdíjba vonulás előtti számításaik során vegyék figyelembe, hogy az ápolási idő, csak a fentiekben meghatározott esetben vehető figyelembe jogosultsági időként.