Új tanév, új diákhitel

Egy fiatal lány, örömmel meglepődik a laptopja előtt ülve.

A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől.

Az eddigi szabályozás a következő tanévtől módosul, melyre érdemes időben felkészülni.A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.20.) Kormányrendelet meghatározza a hallgatói hitel igénybevételének, a hitelszerződésnek, a hitel folyósításának és törlesztésének szabályait, és a 2012/2013. évi tanévtől változtatásokat eszközöl a diákhitel tekintetében.A jogszabály rögzíti, hogy a feltételek fennállása esetén hallgatói hitelre jogosult – egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül – a magyar állampolgár, a menekültként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, továbbá bizonyos feltételek fennállása esetén a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy. A hitelfelvétel feltétele, hogy a hallgató, tanuló
a) felsőoktatási intézményben – állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas, önköltséges, államilag támogatott, vagy költségtérítéses képzésben, érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezzen,
b) lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette, és
c) tanulmányai folytatása céljából a képzési időszakra bejelentkezett, valamint
d) a hallgatói hitel igénylésekor nincs érvényes, azonos hitelcélú felhasználást biztosító hallgatói hitel-, vagy kölcsönszerződése a Diákhitel szervezettel.A hiteligénylést az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani a Diákhitel szervezethez. A kötött felhasználású hitelt a soron következő tanulmányi félévre történt beiratkozást, illetve bejelentkezést követően képzési költség fizetési kötelezettség intézmény által meghatározott határidejére figyelemmel, a szabad felhasználású hitelt a tanulmányi félév során a beiratkozást, illetve bejelentkezést követően legkésőbb a tárgyév december 15.-ig, illetve a tárgyév május 15.-ig lehet megigényelni. A jogosultsági idő 10 tanulmányi félév, félévenként 5 tanulmányi hónap.A 2012/2013. tanévtől a hallgató által felvehető hitelek havi legmagasabb összege szabad felhasználású hitelcél esetében 50.000,- Ft (ez a jelenlegi szabályozás alapján maximum 40.000,- Ft lehet), kötött felhasználású hitelcél esetében a felsőoktatási intézmény részére fizetendő képzési költségnek megfelelő összeg. A szabad felhasználású hitelt a hitelfelvevő választása szerint havonta részletekben vagy tanulmányi félévenként egy összegben veheti fel, melyet az általa megadott magyarországi bankszámlaszámra utalnak. A kötött felhasználású hitelt a hitelfelvevő tanulmányi félévenként egy összegben igényelheti, azonban azt nem a hitelfelvevőnek folyósítják, hanem közvetlenül a felsőoktatási intézménynek.