Szabálytalan várakozás

Egy parkolóban az autók hátulját látjuk.

Nincs még egy olyan városi szolgáltatás Budapesten, amely gyakoriságát és formáját illetően annyi vitára adna okot, mint a parkolásra vonatkozó szabályok alkalmazása. Ebben a cikkben a kerületi parkolási társaságok olyan bírságolási gyakorlatára hívjuk fel a figyelmet, amely jogilag aggályos és vitatható ugyan, a vita rendezése azonban aránytalan idő- és költségráfordítást igényel az autóstól.

A hatályos fővárosi szintű parkolási jogszabály meghatározza azokat az eseteket, mikor minősül szabályszerűnek a járművel történő várakozás a fizető várakozási övezetekben. Lakossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van, az általa megjelölt személygépkocsira, motorkerékpárra, kisteher gépjárműre vagy céges járműre.

A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei a költségtérítés megfizetése, a várakozási díj megfizetése, a gépjárműadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása. Azt is rögzíti a vonatkozó közgyűlési rendelet, hogy lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható ki.

Látható tehát, hogy a gépjárműadó megfizetése a várakozási hozzájárulás kiadásának a feltétele. A probléma abból adódik, hogy a várakozási hozzájárulás egész évre vonatkozik, míg a gépjárműadót sokan két részletben fizetik meg, az önkormányzat által kiállított csekk és fizetési felhívás alapján. Ha a második befizetéssel az autós bármely okból késedelembe esik, vagy a befizetés elmarad, netán rossz számlaszámra történik vagy nem megfelelő közleménnyel, akkor az érintett könnyen parkolási pótdíjakkal szembesülhet a lakóhelyén, ott, ahol egyébként a lakossági várakozási hozzájárulás érvényes. A kerületi önkormányzatok akként értelmezik a fővárosi közgyűlés rendeletét, hogy a lakossági várakozási hozzájárulás érvényessége a gépjárműadó rendezettségéhez köthető. Jóllehet, ilyen rendelkezés nem található az említett rendeletben. A kerületek ezen gyakorlata jogilag kifogásolható.

Sokan értetlenül fogadják a pótdíj értesítés(eke)t, mivel a lakóhelyük szerinti kerületben a megszokott módon parkoltak. Mire az autós rájön, hogy miért kapja a pótdíjat, addigra többet is begyűjthet a parkolási társaság szorgalmas alkalmazottaitól. Érdemes tehát a gépjárműadó vonatkozásában emiatt is fokozott figyelmet fordítani arra, hogy annak megfizetésére határidőben kerüljön sor.