KRESZ újdonságok kerékpárosoknak

A fővárosi lakosok már több hónapja tanúi lehetnek azoknak, a villamosokon és buszokon elhelyezett plakátok hirdetményeinek, mely a KRESZ új módosításaira hívja fel a figyelmet. Mivel a jelen cikk szerzőjének szívügye a kerékpáros közlekedés preferálása, ezért ez a cikk is a kerékpárosokat érintő legfőbb KRESZ változásokat foglalja össze.

2010. január 1. napjától lépett életbe az a KRESZ módosítás, mely részben a kerékpáros társadalom igényeit is figyelembe véve, a kerékpárosok közúti forgalomban történő közlekedését hivatott elősegíteni. A jogszabály-módosítások ismerete nemcsak a kerékpárosok érdeke, hanem a gépjárművezetőké is, figyelemmel arra, hogy a KRESZ mindkét eszközt a közúti közlekedés egyenrangú résztvevőjének, járműnek tekinti, és ezt hivatott erősíteni is. 

A kerékpárok közlekedésének alapvető színtere – ahol ilyen van – továbbra is a kerékpárút, a gyalog és kerékpárút, melyeken főszabály szerint a kerékpárral közlekedők védelmében más jármű – néhány kivételtől eltekintve – nem is közlekedhet. Természetesen a gyalog és kerékpárúton a kerékpárosnak a gyalogosokra alapvetően figyelemmel kell lenniük, így közlekedésük nem veszélyeztetheti, és nem akadályozhatja a gyalogos forgalmat. Olyannyira fontos ez, hogy a kerékpáros közlekedés maximum sebessége is korlátozott, így ebben az esetben sem haladhatja meg a 20 km/órát, míg mindez az “egyszerű” kerékpárúton a 30 km/órára tehető. 

További terepe a bringásoknak a kerékpársáv, a közlekedést jelzőtáblával lehetővé tevő buszsáv, ezek hiányában a leállósáv, valamint az útpadka. A kerékpársávot az úttesten külön sárga színű, folyamatosan felfestett (kereszteződésben szaggatott) jelzősávval jelölik ki. Jelentősége abban van, hogy az úttesten közlekedő gépjárművel, még manőverek végrehajtása esetében (például előzés) sem vehető igénybe. Újdonság azonban az úgynevezett nyitott kerékpársáv, mely azonban más járművekkel bizonyos közlekedési manőverek végrehajtása érdekében igénybe vehető. 

Izgalmas kérdés a buszsávban történő közlekedés is. Abban az estben, ha buszsávban egyrészről jelzőtáblát helyeztek ki, másrészről a buszsáv az út jobb szélén került kijelölése, akkor kerékpárral itt lehetséges a közlekedés. Fontos követelmény azonban az, hogy a kerékpáros nem lassíthatja a közlekedésével a tömegközlekedési eszközök haladását, ezért megfelelő sebességgel kell mennie. Abban az esetben, ha a fenti lehetőségek nem állnak fenn, akkor végső soron padkán is lehetséges kerékpározni. 

Gyenge pont a fentiek mellett a járdán való kerékpározás. Változatlan szabály, hogy járdán alapvetően a 12 évnél fiatalabb személyek közlekedhetnek, illetve végső soron abban az esetben használható, amennyiben az úttest a kerékpáros közlekedésre nem alkalmas. Figyelem! Ebben az esetben is körültekintően, a gyalogosokat nem veszélyeztetve szabad csak a járdán közlekedni, oly módon, hogy a kerékpár sebessége a 10 km/órát nem haladhatja meg. 

Mi a szabályozása az úton történő kerékpáros közlekedésnek? A szigorú jobbra tartási kötelezettség szabálya enyhült. A jelenlegi szabályozás ugyanis felmérve az ebből eredő balesetveszélyes helyzeteket (álló autóból kiszálló személy az ajtót kinyitva komoly sérülést okoz a kerékpárosnak), azt követeli meg a kerékpárostól, hogy az úttest jobb széléhez húzódva közlekedjen, ezzel lehetővé téve a forgalmi helyzethez való alkalmazkodás lehetőségét. Az új szabályok vonatkozásában azonban még mindig nem a jobbra tartási kötelezettség módosítása vert nagy port. Ezt a vitát alapvetően az egyirányú utcában való közlekedést lehetővé tevő módosítás robbantotta ki. Ennek értelmében ugyanis, ha az egyirányú forgalmi út jelzőtábla alatt kerékpáros kiegészítő tábla helyezkedik el, akkor a gépjárművezetőnek számítnia kell arra, hogy a forgalommal szemben egy kerékpárossal fog találkozni. Ha az egyirányú utcában egyébként kerékpársáv van, akkor itt kell a kerékpárosnak közlekednie. Azonban abban az esetben, ha ez hiányzik, akkor a kerékpáros haladási iránya szerinti jobb szélre húzódva haladhat a menetiránnyal szemben. Fontos, hogy a gépjárműnek az egyirányú utcába történő behajtás előtt elsőbbséget kell adnia a szemből érkező kerékpáros részére. Így különösen körültekintően hajtsunk be ezekbe az utcákba. 

A fenti szabályok újak, és az eddig megszokottakhoz képest különösnek, és szokatlannak tűnnek. Éppen ezért fontos a gépjárművezetők és a kerékpárosok számára is, hogy egyrészről a módosításokkal tisztában legyenek, másrészről, hogy óvatos és felelősségteljes közlekedéssel egymást ne veszélyeztessék. Hiszen ne feledjük: a kerékpár is a közúti közlekedés részese!