A mediáció intézménye elsimítja az ellentéteket

Egy nő, egy férfi és egy nő kezét húzza egymás felé

Manapság már egyre több esetben hallani a mediáció intézményéről. Emiatt is fontos utánaolvasni, hogy pontosan mit jelent ez a fogalom, és mely esetekben alkalmazható, milyen előnyökkel jár?

A mediáció egy konfliktuskezelő módszer, amikoris egy erre szakosodott közvetítő személy a felek közötti közvetítő eljárásban mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogvita megoldódjon. A legfontosabb alkalmazási területe a büntetőügyekben történő közvetítés, amikor is a terhelt és a sértett közötti konfliktust kívánják feloldani mindkét fél elégedettségére.A mediátor (közvetítő) minden esetben egy független, pártatlan személy, aki segít tisztázni a konfliktus természetét, és mindkét fél számára kielégítő megoldást találni a megegyezésről.A törvény meghatározza, hogy büntetőügyekben mely esetekben lehet a közvetítői eljárást alkalmazni. Mód van a mediáció alkalmazására bizonyos személy elleni, közlekedési és vagyon elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban, ha a cselekmény ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő. Mindemellett, a közvetítői eljárás lefolytatásának feltétele, hogy az elkövető a nyomozás során beismerő vallomást tett. Vannak természetesen olyan esetek is, amikor a mediációra nem ad lehetőséget a törvény: ilyen eset például, ha az elkövető többszörös visszaeső, vagy például a bűncselekmény halált okozott.Ha valamelyik érintett az ügyben mediációt szeretne kérni, azt a rendőrségen, vagy az ügyészségen lehet írásban kezdeményezni. Ez az eljárás egyébként illeték- és díjmentes. Az ügy közvetítői eljárásra utalásáról és az eljárás legfeljebb hat hónapra történő felfüggesztéséről szóló döntést minden esetben az ügyész vagy a bíró hozza meg. Ezután a mediátor felveszi a kapcsolatot a felekkel és tájékoztatást ad az eljárás menetéről, céljáról, helyszínéről, időpontjáról.A mediációs ülésen a feleknek lehetősége van a történtek megbeszélésére, bocsánatkérésre, illetve esetleg megállapodhatnak anyagi jóvátételben is. A bűncselekmény elkövetője szempontjából az eljárás legfőbb előnye, hogy a közvetítői eljárásban született megállapodások teljesítése esetén, a bűncselekmény jellegétől függően a büntetőeljárást vagy megszüntetik, vagy a bíró a büntetés kiszabásánál korlátlan enyhítést alkalmazhat, így az elkövető tehát elkerülheti a büntetett előéletűvé válást. Ha azonban a megállapodásban foglaltak nem teljesülnek, vagy nem jött létre megállapodás, a büntetőeljárás tovább folytatódik, azaz az ügy visszakerül az ügyészségre vagy a bíróságra.