A fizetési meghagyás nagy tisztázása

Egy kéz összegyűri a fizetési felszólítást.

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy bármilyen apró tartozás után levelet kapunk  a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) részéről. Rendszerint felmerül a kérdés, hogy mi ez az egész meghagyás, és mit tegyünk, ha mi is ilyent kapunk egy közjegyzőtől.

 

A fizetési meghagyás gyakorlatilag a közjegyzők előtt folyó nemperes eljárás. Célja, hogy a pénz fizetésére irányuló lejárt követelését megszűrje és csökkentse azon eljárásokat, amelyekben polgári peres eljárásra van szükség. Fizetési meghagyásos eljárás kötelező megindítani a polgári pert megelőzően 1 millió forintnál kisebb összegek esetén.

Ha a hitelező magánszemély, ezt úgy tudja megtenni, hogy személyesen felkeres egy közjegyzőt, jelzi felé az igényét, hogy tartoznak neki, és a fizetési felszólításokra nem válaszolnak. Emiatt kezdeményezi a fizetési meghagyásos eljárást. Ha a hitelező jogi személy, részére kötelező jogi képviselő és az elektronikus eljárás.

A közjegyzőnek többek között meg kell adni az adós személyi adatait, a tartozás jogcímét, összegét, keletkezésének időpontját. Továbbá az eljárás illetékköteles, ami a követelés 3%-a.  Ezekkel az adatokkal bocsátja ki a fizetési meghagyást a közjegyző, ami gyakorlatilag egy hivatalos felszólítás, amit a közjegyző küld a nevünkben.

Ugyanakkor nagyon komoly jogkövetkezményei vannak ennek a felszólításnak. Ha az adós átveszi azt és 15 napon belül nem él ellentmondással, akkor az abban foglalt követelés jogerős és végrehajthatóvá válik. Ha átveszi, de nem reagál vagy a kétszeri kézbesítés is sikertelen, szintén jogerőssé válik a meghagyás. Azaz ugyanolyan erővel bír, mint egy jogerős bírósági ítélet.

Ellentmondani olyan módon lehet, hogy a közjegyzőnek kell küldeni egy ajánlott tértivevényes levelet, melyben le kell írni, hogy nem ismeri el a követelést az adós, hanem azt jogalapjában és összegszerűségében is vitatja. Nem kell tehát személyesen megjelenni, mindösszesen bizonyítható módon írásban kell megkeresnünk a meghagyást kibocsátó közjegyzőt. Ha ez megtörtént, akkor az adósnak az ellentmondás átvételétől számítva 15 napja, hogy keresetet terjesszen elő az illetékes bíróság felé.

Gyakorlatilag érdemes ellentmondani, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor egyből a végrehajtási eljárás indul. Ugyanakkor legyünk tisztában azzal, hogy az eljárás illetékén felül további követelésként munkadíjat is tudnak követelni velünk szemben, ami egy perben tovább emelkedik.

Ha jogosnak tartjuk a követelést, akkor is mondjunk ellent és azonnal próbáljunk meg részletfizetési kérelemmel élni a hitelezővel szemben, amit szintén ajánlott tértivevényes módon tegyük meg. Ha már csak a végrehajtási eljárásról értesülünk, akkor korábban jogerőssé vált a fizetési meghagyás. Ilyenkor azonnal keressük meg a  közjegyzőt, és a biztonság kedvéért a végrehajtót is, majd kérjük a kiküldött fizetési meghagyás kézbesítési vélelmének megdöntését, miszerint mi nem kaptuk meg a kiküldött meghagyást.