Családi jogvédelem

Egy család: apuka, anyuka és a kislány

A biztosítási védelem a biztosítási szerződésben megnevezett szerződő, annak házastársa, illetve a biztosítási ajánlaton név szerint megnevezett élettársa magán és munkahelyi jogviszonyaira terjed ki, amennyiben ezek nem a biztosított személyek által folyatott gazdasági, vállalkozási tevékenységgel állnak összefüggésben.

Kártérítési jogvédelem

Dologi kár | Gépjárműkár | Gyógyszerköltség | Nem vagyoni kár

A biztosított jogszabályon alapuló kártérítési igényének érvényesítése az általa elszenvedett személyi sérülés, illetve vagyoni vagy nem vagyoni károk miatt, feltéve, hogy a kár szerződésen kívüli károkozásból ered.

Munkajogi védelem

Elmaradt munkabér | Kártérítés

A biztosított munkaviszonyból, közalkalmazotti illetve köztisztviselői jogviszonyból származó jogi érdekének megóvása.

Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem

Öregségi nyugdíj | Családi pótlék | Kártérítés | GYES, GYED | Özvegyi nyugdíj

A szociális jogvédelem a biztosított, mint szociális ellátásra jogosult személy érdekeinek védelmére terjed ki, feltéve, hogy azok érvényesítése egyéb más, speciálisan az adott biztosítási esemény rendezésére is létrehozott intézményen keresztül nem jár sikerrel. A társadalombiztosítási jogvédelem a biztosítottnak a társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazásából eredő jogvitáinak képviseletére terjed ki, kizárólag a peres szakaszban.

Szerződéses jogvédelem

Bérleti szerződés | Adásvételi szerződés | Leasing szerződés | Garanciális problémák | Más biztosítókkal kötött szerződések | Utazási szerződés

A biztosított jogi érdekeinek védelme más biztosítókkal kötött, a biztosítottal, a biztosított gépjárművel és a biztosított ingatlannal kapcsolatos biztosítási szerződések megszegéséből származó jogvitákra, illetve kötelmi jogi fogyasztói szerződések megszegéséből (pl. adásvétel, bérlet, lízing stb.) származó jogvitákra.

Fogyasztói jogvédelem

Képviselet a Fogyasztóvédelmi Tanács előtt | Kártérítési igény a nem megfelelő minőségű áru forgalmazójával szemben

A biztosított jogi érdekeinek a védelme az árucikkek megvásárlására, használatára, és a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban.

Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem

Közlekedési baleset gondatlan okozása | Fiatalkorúak szándékos bűncselekménye | Gyorshajtás

A biztosított védelme olyan büntető- vagy szabálysértési eljárásban, amelyet ellene gondatlanságból elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés alapos gyanúja miatt indítanak.

Ingatlan jogvédelem

Bérlet | Haszonbérlet | Haszonélvezet | Birtokvédelem

A biztosított jogainak védelme a biztosított ingatlannal kapcsolatos bérleti, haszonbérleti, más használatra vonatkozó szerződés megszegéséből és egyéb dologi jogi jogviszonyból eredő jogvitákban.

Vezetői engedéllyel kapcsolatos jogvédelem

Vezetői engedély bevonása | Forgalmi engedély bevonása

A jogi érdekek védelme a biztosított vezetői engedélyének, illetve a biztosított gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával kapcsolatos hatósági eljárásban.

Jogi tanácsadás

Jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

A jogi tanácsadás a családi és a közlekedési jogvédelmi területekhez tartozó biztosítási esemény megoldási lehetőségeivel kapcsolatos egyszeri alkalommal, szóban vagy írásban nyújtott jogi felvilágosítást foglalja magában. A szolgáltatás kizárólag ügyfeleink számára a 06-1-486-3600 telefonszámon érhető el munkanapokon 9-13 óra között.

[visszahivas]

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!