Vezetői jogvédelem

Egy utó oldala látszik, ahogy visszatükröződik benne a táj, amiben halad.

A szerződésben megnevezett, gépjárművezetői engedéllyel rendelkező biztosított kizárólag gépjárművezetői minőségben élvez biztosítási védelmet, amennyiben a forgalom részese és idegen járművet vezet. Ebből adódóan biztosítottnak csak idegen gépjármű vezetésével összefüggő biztosítási esemény bekövetkezésekor van jogcíme a biztosítási szolgáltatásra.

Közlekedési kártérítési jogvédelem

Dologi kár | Gyógyszerköltség | Nem vagyoni kár

A biztosított kártérítési igényének érvényesítése a biztosított által elszenvedett személyi sérülésből eredő, vagyoni, vagy nem vagyoni károk miatt, amennyiben ezek a biztosított által vezetett idegen gépjármű rendeltetésszerű használatából erednek, és nem szerződésszegésen alapulnak.

Közlekedési büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem

Közlekedési baleset gondatlan okozása | Gyorshajtás

A biztosított védelme olyan szabálysértési- vagy büntetőeljárásban, amelyet gondatlanságból elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény alapos gyanúja miatt ellene indítanak az általa vezetett idegen gépjármű vezetésével összefüggésben.

Vezetői engedéllyel kapcsolatos jogvédelem

Vezetői engedély bevonása

A biztosított jogi érdekeinek védelme az általa vezetett idegen gépjárművel okozott közlekedési baleset, vagy a közlekedési előírások megszegése miatt a járművezetéstől való eltiltás és a vezetői engedély bevonása, korlátozása, vagy visszaszerzése tárgyában folytatott büntető- és szabálysértési, valamint más hatósági eljárásokban.

Jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

A jogi tanácsadás családi, gépjármű tulajdonosi és gépjárművezetői jogvédelmi területekhez tartozó biztosítási esemény megoldási lehetőségeivel kapcsolatos egyszeri alkalommal, szóban vagy írásban nyújtott jogi felvilágosítást foglalja magában. A szolgáltatás kizárólag ügyfeleink számára a 06-1-486-3600 telefonszámon érhető el munkanapokon 9-13 óra között.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!