Tulajdonosi jogvédelem

Egy sluszkulcsot adnak át. A fényképen csak a kéz látszik.

A jogvédelmi biztosítás ezen fajtája a biztosítottnak a biztosított gépjárművel összefüggő biztosítási esemény bekövetkeztekor nyújt biztosítási védelmet.

Közlekedési kártérítési jogvédelem

Dologi kár | Gépjárműkár | Gyógyszerköltség | Nem vagyoni kár

A biztosított kártérítési igényének érvényesítése a károkozóval szemben az általa elszenvedett személyi sérülés, illetve vagyoni vagy nem vagyoni károk miatt, feltéve, hogy ezen igények a biztosított gépjármű rendeltetésszerű használatából erednek és nem szerződésszegésen alapulnak.

Közlekedési szerződéses jogvédelem

Bérleti szerződés | Adásvételi szerződés | Leasing szerződés | Garanciális problémák | Más biztosítókkal kötött szerződések

A Biztosított jogi érdekeinek védelme más biztosítókkal kötött azon biztosítási szerződések megszegéséből eredő jogviták esetére, amelyek a biztosított gépjárműre vonatkoznak.

Közlekedési büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem

Közlekedési baleset gondatlan okozása | Gyorshajtás

A biztosított védelme olyan szabálysértési vagy büntetőeljárásban, amelyet gondatlanságból elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény alapos gyanúja miatt a biztosított ellen indítanak a biztosított gépjármű üzemeltetésével, vagy vezetésével összefüggésben.

Vezetői engedéllyel és a biztosított gépjármű okmányaival kapcsolatos jogvédelem

Vezetői engedély bevonása | Forgalmi engedély bevonása

A Biztosított jogi érdekeinek védelme a biztosított gépjárművel okozott közlekedési baleset, vagy a közlekedési előírások megszegése miatt a járművezetéstől való eltiltás és a vezetői engedély vagy a biztosított gépjármű iratainak bevonása, korlátozása, vagy visszaszerzése tárgyában folytatott büntető- és szabálysértési, valamint más hatósági eljárásokban.

Jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

A jogi tanácsadás a családi, gépjármű tulajdonosi és gépjárművezetői jogvédelmi területekhez tartozó biztosítási esemény megoldási lehetőségeivel kapcsolatos egyszeri alkalommal, szóban vagy írásban nyújtott jogi felvilágosítást foglalja magában. A szolgáltatás kizárólag ügyfeleink számára a 06-1-486-3600 telefonszámon érhető el munkanapokon 9-13 óra között.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!