Változásbejelentés

Egy rendszerező kartotékrendszerb, melyen magától elrepülnek a benne lévő lapok

Tájékoztatjuk, hogy a biztosítási szerződés bármelyik adatának megváltozásával kapcsolatban biztosításának közvetítője vagy ügyfélszolgálatos munkatársaink a +36 1 486 3600Telefonhívás telefonszámon szívesen az Ön rendelkezésére állnak.

A személyes adatokban, lakcímben történt változás bejelentése

A biztosítási szerződés szerződőjének és/vagy biztosítottjának személyes adataiban vagy lakcímében bekövetkezett változásokat Társaságunknak a szerződő írásban, a kötvényszám, a név, a születési dátum feltüntetésével, a módosítandó (régi) és a módosított (új) adat megadásával közölheti. A bejelentést Társaságunk székhelyének címére (1428 Budapest, Pf. 9) vagy a 06 1 486 3601 faxszámra szíveskedjen küldeni.

Névváltozás alatt azt értjük, ha ugyanazon személy nevében történik változás. (pl. ha valaki házasságot köt és ezáltal a születéskori neve megváltozik: Minta Rozália helyett Példáné Minta Rozália).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Társaságunknál több érvényes biztosítási szerződéssel rendelkezik, úgy egy adatváltozás bejelentőn valamennyi szerződésére vonatkozóan megváltoztathatja az adatokat, ha valamennyi szerződésén a megváltoztatandó adat és a megváltozott adat megegyezik és valamennyi kötvényszámot feltünteti a bejelentőn.

Amennyiben Önnek kényelmesebb, a változást a megfelelő “adatváltozás bejelentő (a szerződés általános adataira vonatkozóan)PDF dokumentum, új ablakban nyílik” formanyomtatványon is bejelentheti. Ebben az esetben kérjük, hogy az alábbi nyomtatványt nyomtassa ki, a megfelelő adatokkal és helyen töltse ki és a szerződő aláírásával ellátva a fenti elérhetőségek egyikére küldje el!

A díjfizetéssel kapcsolatos változtatások kérelmezése

A biztosítási szerződés a biztosítási ajánlaton megadott díjfizetési gyakorisággal és móddal jön létre. Díjfizetési gyakoriság alatt azt értjük, hogy egy biztosítási időszakra (egy év) járó díjat mennyi részletben fizet meg a Szerződő a Biztosítónak. Díjfizetési mód alatt azt értjük, hogy az esedékes biztosítási díjat milyen módon (formában) fizet meg a Szerződő a Biztosítónak.

A díjfizetési gyakoriság és/vagy a díjfizetési mód változását a Szerződő írásban, a kötvényszám, a név és a születési dátum feltüntetésével kérheti a Biztosítótól. A kérelmet Társaságunk székhelyének címére (1428 Budapest, Pf. 9) vagy a 06 1 486 3601 faxszámra szíveskedjen küldeni.

A díjfizetési gyakoriság módosítása

A Szerződő kizárólag a biztosítási évforduló napjával kérheti a díjfizetés gyakoriságának megváltoztatását. Az írásbeli kérelemnek a biztosítási évforduló előtt 15 nappal be kell érkeznie a Biztosító székhelyére. Az éves biztosítási díj pótlék ellenében fizethető negyedéves vagy féléves részletekben.

A díjfizetés módjának módosítása

A biztosítási díjat többféle módon fizetheti meg a Szerződő: postai csekken, átutalással vagy csoportos beszedéssel. Amennyiben a biztosítási díjat csoportos beszedéssel kívánja fizetni a Szerződő, úgy a felhatalmazás csoportos beszedés megbízás teljesítésére nyomtatványt kell kitöltenie annak a személynek, akinek folyószámlájától Társaságunk beszedi, leemeli a mindenkor esedékes díjat. Ezt a fizetési módot kizárólag a fent megnevezett nyomtatvány kitöltésével, aláírásával választhatja a Szerződő. A nyomtatványt kérje biztosításának közvetítőjétől vagy ügyfélszolgálatos munkatársainktól a 06 1 486 36 00 telefonszámon. Ezt a nyomtatványt is a Biztosítóhoz kell elküldeni.

A díjfizetés módját bármikor megváltoztathatja a Szerződő, de figyelembe kell venni azt, hogy a csoportos beszedési módra való átálláskor – az adminisztrációs munka elvégzési idején kívül – legalább 1 hónap az átfutási idő.

Amennyiben Önnek kényelmesebb, a díjfizetési gyakoriság és/vagy a díjfizetési mód változását a megfelelő “adatváltozás bejelentő (a szerződés általános adataira vonatkozóan)PDF dokumentum, új ablakban nyílik” formanyomtatványon is kérvényezheti. Ebben az esetben kérjük, hogy az alábbi nyomtatványt nyomtassa ki, a megfelelő adatokkal és helyen töltse ki és a Szerződő aláírásával ellátva a fenti elérhetőségek egyikére küldje el!

A biztosítási összeg módosítása

A biztosító a kötvényen meghatározott biztosítási összeg erejéig áll kockázatban, illetve nyújt szolgáltatást.

A biztosítási összeg kizárólag a C0501 számú módozat esetében és a biztosítási évfordulón módosítható. A biztosítási szerződés biztosítási összegét 2.400.000 Ft, 3.800.000 Ft vagy 5.000.000 Ft összegben határozhatja meg legelőször a biztosítási ajánlaton. Amennyiben úgy dönt, hogy a szerződéskötéskor megválasztott biztosítási összeget módosítja, úgy ez irányú szándékát a Szerződőnek írásban, a kötvényszám, a név és a születési dátum feltüntetésével kell jeleznie a Biztosító felé. A kérelmet Társaságunk székhelyének címére (1428 Budapest, Pf. 9) vagy a 06 1 486 3601 faxszámra szíveskedjen küldeni.

Amennyiben Önnek kényelmesebb, a biztosítási összeg módosítását a megfelelő “adatváltozás bejelentő (a szerződés általános adataira vonatkozóan)PDF dokumentum, új ablakban nyílik” formanyomtatványon is kérvényezheti. Ebben az esetben kérjük, hogy a nyomtatványt nyomtassa ki, a megfelelő adatokkal és helyen töltse ki és a Szerződő aláírásával ellátva a fenti elérhetőségek egyikére küldje el!

A biztosított gépjármű adatainak változtatása

A Biztosító mind a gépjármű-tulajdonosi, mind a családi jogvédelem biztosítás keretein belül biztosíthat gépjárművet. A biztosítási szerződés létrejöttekor a biztosítási ajánlaton, illetve annak mellékletén a jogvédelmi biztosítási ajánlat kiegészítése – gépjármű-tulajdonosi jogvédelem formanyomtatványon megadott forgalmi rendszámú gépjárművekre vállalja a Biztosító a kockázat viselését.

1. A biztosítási szerződés érvényessége alatt a biztosított gépjárművek számát változtathatja a Szerződő. Ebben az esetben a biztosítási szerződés bővítéséről vagy szűkítéséről beszélünk, amely tranzakció – a gépjármű-tulajdonosi jogvédelem biztosítás esetében – a biztosítási díj változásával és az újonnan biztosítási fedezet alá vont gépjárművekre vonatkozóan 3 hónapos várakozási idő fennállásával jár.

2. A biztosítási szerződés érvényessége alatt a Szerződőnek lehetősége van, hogy a már biztosított gépjármű helyett egy másik gépjárművet vonjon biztosítási fedezet alá. Ez abban az esetben fordul elő, amikor a Szerződő vagy Biztosított értékesíti gépjárművét, és ezzel egyidejűleg egy másik gépjárművet vásárol. Ilyenkor a biztosítási szerződés módosításáról beszélünk, amely – a gépjármű-tulajdonosi jogvédelem biztosítás esetében – a biztosítási díj változásával járhat. Ebben az esetben nem áll fenn a 3 hónapos várakozási idő.

Az 1. és a 2. pontban meghatározott módosítást a Szerződő írásban, a kötvényszám, a név, a születési dátum feltüntetésével, a módosítandó (régi) és a módosított (új) adat (forgalmi rendszám, forgalomba helyezés ideje, gyártmány és típus, hengerűrtartalom, teherbírás, egyéb szükséges adat) megadásával kérjük közölni. A bejelentést Társaságunk székhelyének címére (1428 Budapest, Pf. 9) vagy a 06 1 486 36 01 faxszámra szíveskedjen küldeni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szerződő által kért módosítást a kérelem/nyilatkozat keltét követő nap hatályával végzi el a Biztosító. További információ a díjfizetéssel kapcsolatos folyamatok részben.

Amennyiben Önnek kényelmesebb, a biztosított vagy biztosítani kívánt gépjárművek adatainak módosítását a megfelelő “adatváltozás bejelentő (a biztosított érdekekre vonatkozóan)PDF dokumentum, új ablakban nyílik” formanyomtatványon is kérvényezheti. Ebben az esetben kérjük, hogy az alábbi nyomtatványt nyomtassa ki, a megfelelő adatokkal és helyen töltse ki és a Szerződő aláírásával ellátva a fenti elérhetőségek egyikére küldje el!

A biztosított vezetői engedély adatainak változtatása

A Biztosító mind a gépjármű-vezetői, mind a családi jogvédelem biztosítás keretein belül biztosíthat gépjármű-vezetői engedélyt. A biztosítási szerződés létrejöttekor a gépjármű-vezetői jogvédelem esetében a biztosítási ajánlaton, illetve annak mellékletén, a jogvédelmi biztosítási ajánlat kiegészítése – gépjármű-vezetői jogvédelem formanyomtatványon megadott számú gépjármű-vezetői engedélyekre, családi jogvédelem esetén a Biztosított személyek gépjármű-vezetői engedélyeire vállalja a Biztosító a kockázat viselését.

  1. A Közlekedési biztosítási szerződés érvényessége alatt a biztosított gépjármű-vezetői engedélyek számát változtathatja a Szerződő. Ebben az esetben a biztosítási szerződés bővítéséről vagy szűkítéséről beszélünk, amely tranzakció a biztosítási díj változásával jár.
  2. A Közlekedési biztosítási szerződés érvényessége alatt a Szerződőnek lehetősége van, hogy a már biztosított gépjármű-vezetői engedély helyett egy másik gépjármű-vezetői engedélyt vonjon biztosítási fedezet alá. Ez két esetben lehetséges:
    • ha valamely biztosított személynek megváltozik a vezetői engedélyének száma;
    • ha a Szerződő munkáltató, a Biztosított munkavállaló és a munkavállaló (Biztosított) személye megváltozik. Ilyenkor a biztosítási szerződés módosításáról beszélünk, amely a biztosítási díj változásával járhat.
  3. A családi jogvédelem biztosítás esetében mindig a biztosított személyek gépjármű-vezetői engedélyeikre áll kockázatban a Biztosító. Az 1. és a 2. pontban meghatározott módosítást a Szerződő írásban, a kötvényszám, a név, a születési dátum feltüntetésével, a módosítandó (régi) és a módosított (új) adat (a biztosított vezető adatai /név, születéskori név, anyja születéskori neve, vezetői engedély száma, egyéb/) megadásával kérjük közölni. A bejelentést Társaságunk székhelyének címére (1428 Budapest, Pf. 9) vagy a 06 1 486 36 01 faxszámra szíveskedjen küldeni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szerződő által kért módosítást a kérelem/nyilatkozat keltét követő nap hatályával végzi el a Biztosító. További információ a díjfizetéssel kapcsolatos folyamatok részben.

Amennyiben Önnek kényelmesebb, a biztosított vagy biztosítani kívánt vezetői engedélyek adatainak módosítását a megfelelő “adatváltozás bejelentő (a biztosított érdekekre vonatkozóan)PDF dokumentum, új ablakban nyílik” formanyomtatványon is kérvényezheti. Ebben az esetben kérjük, hogy az alábbi nyomtatványt nyomtassa ki, a megfelelő adatokkal és helyen töltse ki és a Szerződő aláírásával ellátva a fenti elérhetőségek egyikére küldje el!

A biztosított ingatlan adatainak változtatása

A családi jogvédelem biztosításban egy ingatlan biztosítására van lehetőség. A biztosítási szerződés létrejöttekor a biztosítási ajánlaton megadott adatú (helyrajzi vagy házszámú) ingatlanra vállalja a Biztosító a kockázat viselését. A Biztosítási szerződés érvényessége alatt a biztosított ingatlan adatainak módosítását bármikor írásban, a kötvényszám, a név, a születési dátum feltüntetésével, a módosítandó (régi) és a módosított (új) adat megadásával kérvényezheti a Szerződő. A bejelentést Társaságunk székhelyének címére (1428 Budapest, Pf. 9) vagy a 06 1 486 36 01 faxszámra szíveskedjen küldeni. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szerződő által kért módosítást a kérelem/nyilatkozat keltét követő nap hatályával végzi el a Biztosító.

Amennyiben Önnek kényelmesebb, a biztosított ingatlan adatainak módosítását a megfelelő “adatváltozás bejelentő (a biztosított érdekekre vonatkozóan)PDF dokumentum, új ablakban nyílik” formanyomtatványon is kérvényezheti. Ebben az esetben kérjük, hogy az alábbi nyomtatványt nyomtassa ki, a megfelelő adatokkal és helyen töltse ki és a Szerződő aláírásával ellátva a fenti elérhetőségek egyikére küldje el!

Az együttbiztosított személyének változtatása

A családi jogvédelem biztosításban a Szerződő házastársát vagy élettársának személyére is kiterjed a biztosítási védelem. A biztosítási szerződés létrejöttekor a biztosítási ajánlaton megnevezett személyre, mint együttbiztosítottra vállalja a Biztosító a kockázat viselését.

A Biztosítási szerződés érvényessége alatt az együttbiztosított személyének módosítását bármikor írásban, a kötvényszám, a név, a születési dátum feltüntetésével, a régi és az új együttbiztosított személy adatainak (név, születéskori név, anyja születéskori neve, születési hely, idő) megadásával kérvényezheti a Szerződő. A bejelentést Társaságunk székhelyének címére (1428 Budapest, Pf. 9) vagy a 06 1 486 36 01 faxszámra szíveskedjen küldeni. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szerződő által kért módosítást a kérelem/nyilatkozat keltét követő nap hatályával végzi el a Biztosító.

Amennyiben Önnek kényelmesebb, az együttbiztosított adatainak módosítását a megfelelő “adatváltozás bejelentő (a biztosított érdekekre vonatkozóan)PDF dokumentum, új ablakban nyílik” formanyomtatványon is kérvényezheti. Ebben az esetben kérjük, hogy az alábbi nyomtatványt nyomtassa ki, a megfelelő adatokkal és helyen töltse ki és a Szerződő aláírásával ellátva a fenti elérhetőségek egyikére küldje el!

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!