Adminisztrációs folyamatok

Egy golyóstollal író kezet mutat közelről

Kedves Ügyfelünk! Az alábbiakban összegyűjtöttük Önnek azokat a kérdéseket és válaszokat, amelyek adminisztrációs folyamatainkkal kapcsolatban az elmúlt időszakban a leggyakrabban felmerültek.

Eladtam a gépjárművemet és újat vásároltam, mi a teendő?

Mindenképpen aláírásával ellátott nyilatkozaton jelentse be a változást. A nyilatkozatot faxon, postai úton vagy – ha van szkennelési lehetősége – e-mail-en csatolt file-ként tudja eljuttatni a biztosító adminisztrációs osztályára.Formanyomtatványunk honlapunkról letölthető. Amennyiben nincs lehetősége letölteni a formanyomtatványt, megfelelő az is, ha kézzel ír egy nyilatkozatot, amelyben megadja a régi autó rendszámát, típusát, az új autó rendszámát, típusát, valamint hengerűrtartalmát.Kérjük, hogy minden esetben tüntesse fel a kötvényszámot vagy a befizetőazonosítót, datálja, illetve írja alá a nyilatkozatot.A módosítás végrehajtásáról írásban tájékoztatjuk, valamint módosított kötvényt küldünk Önnek.

Kaptam levelet Önöktől, hogy október 9-én fogják leemelni az aktuális biztosítási díjat, de pont nem lesz annyi összeg a számlámon. Mit csináljak?

A biztosítási szerződés esedékes díját az esedékességet követő napokban próbálja meg lehívni a biztosító a bankszámláról. Amennyiben nincs elegendő összeg a bankszámlán, úgy a bank fedezethiány miatt elutasítja a biztosító lehívási kísérletét. A banktól érkezett információ alapján a biztosító még kétszer próbálkozik az esedékes díj lehívásával.

Kell-e fizetnem az ajánlat aláírásakor és kell-e nyugtát adnia a biztosításközvetítőnek az átvett díjról?

A biztosítási díj átvételére kizárólag a biztosító függő biztosításközvetítőinek van jogosultsága. A függő biztosításközvetítők rendelkeznek a biztosító díjnyugtatömbjével és arcképes biztosításközvetítői igazolvánnyal. Amennyiben biztosítási díjat ad át a biztosításközvetítőnek, úgy a biztosításközvetítő köteles díjnyugtát adni az átvett összegről.

Ellenőrizhető-e, hogy egy biztosításközvetítő valóban Önöknél tevékenykedik-e?

Igen. Háromféleképpen is meggyőződhet arról, hogy egy biztosításközvetítő valóban társaságunkat képviseli-e.

    Biztosításközvetítőink arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet a biztosító készít el részükre. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján minden biztosításközvetítő biztosítónként regisztrálva van. Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig 8 órától 17 óráig telefonon vagy személyesen is rendelkezésére áll és készséggel válaszol az ilyen jellegű kérdésekre is.

Szeretném átutalni a biztosítási díjat a számlámról Önöknek, mi a teendőm?

Kérjük, hogy a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni a befizetőazonosítót, vagy a kötvényszámot úgy, hogy más karakter nem szerepel ebben a rovatban. A befizetett díj azonosítását megnehezíti, ha nem csak a befizetőazonosítót vagy nem csak a kötvényszámot adja meg. Ha befizetéshez bármilyen kiegészítést kíván tenni, akkor kérjük, hogy ezt egy külön nyilatkozaton tegye meg, melyben hivatkozik az átutalás időpontjára és az átutalt összegre.

Egy hete elküldtem Önökhöz az adás-vételi bizonylatot arról, hogy eladtam az autómat. Érdeklődni szeretnék, hogy mikor utalják vissza részemre a visszajáró összeget?

Az ügyintézési határidő az azonosítható nyilatkozat, kérelem beérkezésétől számítva 30 nap. A módosítás végrehajtása a 30 napos intervallumban történik meg. A biztosító a módosítást követően az esetlegesen keletkezett díjtöbbletet azzal a levéllel egyidejűleg küldi meg a szerződőnek, amelyben a módosításról és annak következményeiről tájékoztatást nyújt.

Mennyi és milyen autó biztosítható a családi jogvédelemben?

A családi jogvédelemben a biztosítási fedezet alá vonható gépjárművek száma nincs korlátozva, azonban a biztosítandó gépjárműveknek egységesen meg kell felelniük az alábbiaknak:

  1. beépített erőgéphajtásúnak kell lenniük;
  2. egy gépjárműre vonatkozóan a megengedett legnagyobb össztömeg nem haladhatja meg a 3500 kg-ot és maximum a vezető?ülésen kívül 8 állandó ülőhely lehet;
  3. a KRESZ szerinti motorkerékpár vagy segédmotor-kerékpár lehet biztosítva;
  4. Magyarországon forgalomba helyezettnek kell lenniük;
  5. magyar forgalmi rendszámmal kell rendelkezniük;
  6. nem használhatóak gazdasági tevékenység végzésére;
  7. a forgalmi engedélyben a szerződőnek vagy az együttbiztosított házastársnak/élettársnak vagy az együttbiztosított, 26. életévét még be nem töltött gyermeknek tulajdonosként vagy üzembentartóként vagy bérlőként vagy lizingbevevőként kell szerepelnie.

Szeretném, ha a továbbiakban a férjem nevén lenne a szerződés. Mit kell tennem?

Szerződőmódosítási nyilatkozatot kell beküldeniük a biztosítóhoz, amelyben nyilatkoznak, hogy a továbbiakban XY szerződő helyébe ZK szerződő kíván lépni. A nyilatkozatot mindkettőjüknek alá kell írniuk, azaz a régi és az új szerződőnek is. A formanyomtatvány letölthető honlapunkról.

Jelenleg két szerződésem van, és mind a kettőben ugyanaz az autó van biztosítva. Az egyik egy családi szerződés, amire szükségem van, de a másikat feleslegesnek tartom. Hogyan szüntethetném meg a másikat?

Kérjük, szíveskedjen írásban nyilatkozni arról, hogy Ön családi jogvédelmi szerződést kötött, de egy másik, gépjármű-tulajdonosi jogvédelemmel is rendelkezik, amelyet meg kíván szüntetni. A nyilatkozatban feltétlenül adja meg a családi és a gépjármű-tulajdonosi biztosításának kötvényszámát, a családi jogvédelmi biztosítási ajánlat aláírásának dátumát.

Fontos megemlíteni, hogy a családi jogvédelmi biztosításban nem biztosítható az a gépkocsi, amelyet gazdasági tevékenység végzéséhez használnak. Ilyen esetben a gépjármű-tulajdonosi jogvédelem érvényben tartását javasoljuk. Ügyfélszolgálatunk és biztosításának közvetítője készséggel rendelkezésére áll, ha bármilyen kérdése lenne a fentiekkel kapcsolatban.

Sajnos anyagi körülményeim, nem teszik lehetővé, hogy az éves díjat egyösszegben befizessem, de nem szeretném, ha a szerződés megszűnne. Milyen lehetőségeim vannak?

A biztosítási szerződés éves díját – pótdíj megfizetésével – féléves vagy negyedéves gyakorisággal is lehet fizetni. Ehhez azonban a szerződőnek a biztosítási évforduló előtt 15 nappal írásban kell nyilatkoznia módosítási szándékáról.

Szeretném megemelni a biztosítási összeget. Van erre lehetőség?

Igen van, ha Ön C0501-es családi jogvédelem biztosítással rendelkezik. Ennek a módozatnak a biztosítási összeg a biztosítási évfordulón megváltoztatható. A módosítást a szerződőnek írásban kell kérvényeznie, melynek a biztosítási évforduló előtt 15 nappal be kell érkeznie a biztosítóhoz. Formanyomtatványunk letölthető honlapunkról.

Mikor kezdődik a Biztosító kockázatviselése?

A biztosító kockázatviselése a teljes első gyakoriság szerinti díj befizetését követő nap 0. órájától áll fenn. A 3 hónap várakozási időt is ettől a naptól számítja a biztosító.

Hogyan és mikor változtathatom meg a szerződésem díjfizetési módját?

A szerződés díjfizetésének módja a szerződés érvényessége alatt bármikor, a szerződő írásbeli kérelme alapján módosítható. Ha szerződő csoportos beszedési fizetési módra kívánja módosítani a szerződés díjfizetési módját, akkor a biztosító által készített “felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” formanyomtatványt kell kitöltenie a számlatulajdonosnak és beküldenie a biztosítóhoz. Ebben az esetben figyelembe kell venni, hogy a csoportos beszedési fizetési módra való átállás átfutási ideje kb. 30 nap. A formanyomtatványt kérje biztosításának közvetítőjétől vagy ügyfélszolgálatunktól.

Nem kaptam meg a számlát a befizetett díjról, pedig nagy szükségem lenne rá. Mikorra tudják pótolni?

Legkésőbb a következő munkanapon kiállítjuk az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolatot, amelyet postázunk a megadott levelezési címre. Kérjük, hogy ilyen esetben egyeztesse ügyfélszolgálatunkkal állandó, levelezési címét!

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!