Kivonat a szolgáltatási szabályzatból

Két kéz, amint egymás felé nyúl.

A Biztosított a Biztosító jogi tanácsadás szolgáltatását személyesen, írásban vagy telefonon veheti igénybe.

A válasz megtekintéséhez kattintson a kérdésre!

Mit kell tudni a jogi tanácsadás igénybevételéről?

A Biztosított a Biztosító jogi tanácsadás szolgáltatását személyesen, írásban vagy telefonon veheti igénybe.

 • telefonos jogi tanácsadást, a Biztosító központi telefonszámán keresztül munkanapokon 8.30 órától 17 óráig lehet igénybe venni.
 • Írásban beadott jogi tanácskérés az adott káresemény, vagy várhatóan bekövetkező biztosítási esemény leírásával, postai úton a Biztosító levelezési címére (1428 Budapest, Pf.9.) ,faxon a Biztosító 486-3598-os szolgáltatási fax számára küldve, e-mailben a szolgaltatas@das.huE-mail küldése e-mail-címre, a www.das.hukülső honlapon megtalálható kapcsolatfelvétel űrlapon, (on-line szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek számára ugyancsak a honlapról) küldhető meg a Biztosító számára.
 • Személyes ügyfélfogadás heti két alkalommal, hétfőn 9.00-11.00 óra között és szerdán 8.00-20.00 óra között vehető igénybe a Biztosító székhelyén, 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. emelet.Jogi tanácsadás szolgáltatást kizárólag a Jogi (szolgáltatási) Osztály egyetemi jogi végzettséggel rendelkező munkatársa (továbbiakban: kárrendező munkatárs) ad a Biztosítottnak.

Ki veheti igénybe a szolgáltatást?

Jogi tanácsot kizárólag a Biztosítóval szerződéses jogviszonyban álló Biztosított kérhet és kaphat, a Biztosítottra vonatkozó, érvényes és hatályos jogvédelmi biztosítási szerződésben meghatározott jogvédelmi területekkel kapcsolatos biztosítási esemény vagy várhatóan bekövetkező biztosítási eseménnyel összefüggő jogviták és kérdések megoldási lehetőségeiről.Egy ügyben – kivéve, ha új körülmény merül fel – csak egy alkalommal ad a Biztosító kárrendező munkatársa tanácsot.

Mit kell tudni a segélytelefonról?

A Biztosított különleges szolgáltatást is igénybe vehet. A Biztosító a nap 24 órájában és a hét minden napján hívható sürgősségi segélytelefont (0036-1-486-3606) biztosít ügyfelei részére. Ez a szolgáltatás olyan, azonnali tanácsadást vagy segítségnyújtást igénylő élethelyzetekben vehető igénybe, amikor biztosított a helyszínen tartózkodik és:

 • a biztosított gépjárművet érintő személyi sérüléssel járó vagy személyi sérülés nélküli közlekedési baleset és káresemény történt;
 • közlekedési szabályok megsértése miatt helyszíni eljárást (szabálysértés, közigazgatási eljárás) folytatnak le a biztosított gépjármű vezetőjével szemben;
 • lopás, rablás, elemi kár (tűz, árvíz, vihar) sérültje vagy károsultja lett;

FIGYELEM!: amennyiben Ön jogi tanácsadásra szorul, de nem áll fenn a fentiek szerinti sürgető vészhelyzet, akkor arra kérjük, hogy hívja tanácsadási szolgáltatásunkat, a 0036-1-486-3600 számon. Munkaidőn túli bejelentése esetén munkatársaink a legközelebbi munkanapon visszahívják Önt.Kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, a telefonálás előtt készítse elő befizető azonosítóját vagy kötvényszámát. Amennyiben ezekkel a helyszínen nem rendelkezik, kérjük a telefonálás során adja meg a jogvédelmi biztosítás szerződőjének nevét és címét.

Fuvarozással foglalkozó ügyfeleinknek mit kell még tudnia a segélytelefonról?

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére szabálysértési eljárást érintően, azonban a nemzetközi fuvarozási szabályok (AETR Egyezmény) vagy más hatósági előírás megsértése miatt a helyszínen kiszabott biztosítéki összeg, bírság, pótdíj, vagy a helyszínen elrendelt kényszer-javítás és kényszer-mentés költségeinek csökkentésére vagy megfizetésére telefonon keresztül sajnos nincs törvényes lehetőség.

Mi történik a jogi tanácsadást megelőzően?

Amennyiben a Biztosított jogi tanácsot kér, úgy a Biztosító ügyfélszolgálati feladatot ellátó munkatársa köteles azonosítani a Biztosítottat (a továbbiakban: Azonosítás). Az Azonosítás során meg kell állapítani a Biztosítottnak azt a kötvényszámát, amelyre nézve a tanácsadást igénybe kívánja venni. (Olyan esetben, ha a kötvényesítés még nem fejeződött be, az Azonosítás a Biztosított által adott ajánlat sorszáma alapján történik). A kötvényszám azonosítja azokat az általános és különös biztosítási feltételeket, amelyekre nézve a Biztosító szolgáltatásait nyújtja a Biztosítottnak. A sikeres Azonosítást követően az ügyfélszolgálati munkatárs értesíti az eljáró kárrendező munkatársat a szolgáltatás igénybevételéről. Az eljáró kárrendező munkatárs köteles a fedezetvizsgálat keretében meggyőződni arról, hogy a jogi tanácsot kérő személy érvényes és hatályos biztosítási szerződés keretében biztosítási védelem alatt áll, valamint azt, hogy kérdésére a kötvényszám által azonosított biztosítási szerződése kiterjed-e (a továbbiakban: Fedezetvizsgálat). A Fedezetvizsgálat során a kárrendező munkatárs

 1. megállapítja, hogy a tanácsadást kérő személy a kötvény alapján biztosított-e
 2. a tanácsadás szolgáltatás igénylésének időpontjában a biztosítási szerződés biztosítási díja be van-e fizetve- vagyis díjrendezett-e a szerződés?
 3. egyedi azonosítással (rendszám, ingatlan) rendelkező biztosítási tárgyra vonatkozó kérdés esetén megállapítja, hogy az adott biztosítási tárgyra kiterjed-e a kockázatviselés?
 4. a feltett kérdés alapján a biztosítási szerződés részét képező általános és különös biztosítási feltételek a kért szolgáltatásra kiterjednek-e

Hogyan kapok tanácsot telefonon?

A tanácsadási szolgáltatás rögzített telefonvonalon történik. A telefonbeszélgetések hanganyagát a Biztosító 5 évig őrzi meg.A telefonos jogi tanácsadásra vonatkozó szolgáltatási igény beérkezésekor a Biztosító ügyfélszolgálati munkatársa elvégzi az Azonosítást, rögzíti azt a telefonszámot, ahová a visszahívást kéri. Az ezt követő 3 órán belül, de legkésőbb a rögzítés napján 17 óráig az eljáró kárrendező munkatárs telefonon felveszi a kapcsolatot a Biztosítottal és a megismert tényállás alapján elvégzi a Fedezetvizsgálatot. A kapcsolatfelvételt a megadott és rögzített telefonszámon 2x kísérli meg a kárrendező munkatárs.Amennyiben a Fedezetvizsgálat alapján a Biztosított jogosult a jogi tanácsadás szolgáltatásra, úgy az eljáró kárrendező munkatárs köteles a szolgáltatást nyújtani. Eredményes Fedezetvizsgálatot követően a kárrendező munkatársnak meg kell kérdeznie, hogy kapott-e már korábban ebben a kérdésben tanácsot másik kárrendező munkatárstól, ha igen, mi volt annak a tanácsnak a lényege.A telefonos tanácsadás során a kárrendező munkatárs tájékoztatja a Biztosítottat arról, hogy

 1. mikor és milyen feltételek esetén kérheti a Biztosító jogi képviseleti szolgáltatását a kért tanáccsal kapcsolatos ügyre vonatkozóan, valamint arról, hogy
 2. az írásban benyújtott szolgáltatási igénybejelentés alapján a Biztosító ismételt Fedezet vizsgálatot fog végezni és a képviseleti vagy közreműködési szolgáltatást csak a fedezet fennállása esetén nyújtja.

Amennyiben a Fedezetvizsgálat alapján a Biztosított nem jogosult a jogi tanácsadás szolgáltatásra, úgy az eljáró kárrendező munkatárs köteles ezt szóban megindokolni.

Hogyan kapok tanácsot írásban (e-mailben, levélben, faxon stb.)?

Az írásban benyújtott szolgáltatási igény beérkezésekor a Biztosító ügyfélszolgálati munkatársa elvégzi az Azonosítást, majd az eljáró kárrendező munkatárs a kérdés beérkezését követő 5 munkanapon belül elvégzi a Fedezetvizsgálatot és megadja a kért tanácsot.Amennyiben a Fedezetvizsgálat alapján a Biztosított jogosult a jogi tanácsadás szolgáltatásra, úgy az eljáró kárrendező munkatárs köteles a szolgáltatást nyújtani. Eredményes Fedezetvizsgálatot követően a kárrendező munkatársnak válaszában ki kell térnie arra, hogy a választ a kizárólag a feltett kérdés és a megadott információk alapján adja meg. A válaszban ki kell térni arra, hogy

 1. mikor és milyen feltételek esetén kérheti a Biztosító jogi képviseleti szolgáltatását a kért tanáccsal kapcsolatos ügyre vonatkozóan, valamint arról, hogy
 2. az írásban benyújtott szolgáltatási igénybejelentés alapján a Biztosító ismételt Fedezet vizsgálatot fog végezni és a képviseleti vagy közreműködési szolgáltatást csak a fedezet fennállása esetén nyújtja.

Amennyiben a Fedezetvizsgálat alapján a Biztosított nem jogosult a jogi tanácsadás szolgáltatásra, úgy az eljáró kárrendező munkatárs köteles ezt válaszában megindokolni.Az elektronikus úton kért tanács megadásának, esetleges elutasítása közlésének határideje 5 munkanap, amennyiben a kérdés a Biztosító szolgaltatas@das.huE-mail küldése e-mail címére érkezik (ide tartozik a honlapról küldött tanácskérés is). A Biztosító egyéb e-mail címeire címzett tanácskérés elintézésének határideje további két munkanappal meghosszabbodik. Levélben kért tanácsadás esetén ez a határidő a válasz postára adásának időpontját jelenti.

Hogyan kapok személyesen tanácsot?

Amennyiben a Biztosított az ügyfélfogadási időben személyesen kéri a jogi tanácsadás-szolgáltatást, akkor a Biztosító ügyfélszolgálati munkatársa elvégzi az Azonosítást, majd az eljáró kárrendező munkatárs az ügyfél ügyféltérbe érkezését követően a lehető legrövidebb időn belül elvégzi a Fedezetvizsgálatot.Amennyiben a Fedezetvizsgálat alapján a Biztosított jogosult a jogi tanácsadás szolgáltatásra, úgy az eljáró kárrendező munkatárs köteles a szolgáltatást nyújtani.Eredményes fedezetvizsgálatot követően a kárrendező munkatársnak meg kell kérdeznie, hogy kapott-e már korábban ebben a kérdésben tanácsot másik kárrendező munkatárstól, ha igen, mi volt annak a tanácsnak a lényege.A személyes tanácsadás során a kárrendező munkatárs tájékoztatja a Biztosítottat arról, hogy

 1. mikor és milyen feltételek esetén kérheti a Biztosító jogi képviseleti szolgáltatását a kért tanáccsal kapcsolatos ügyre vonatkozóan, valamint arról, hogy
 2. az írásban benyújtott szolgáltatási igénybejelentés alapján a Biztosító ismételt Fedezet vizsgálatot fog végezni és a képviseleti vagy közreműködési szolgáltatást csak a fedezet fennállása esetén nyújtja.

Amennyiben a Fedezetvizsgálat alapján a Biztosított nem jogosult a jogi tanácsadás szolgáltatásra, úgy az eljáró kárrendező munkatárs köteles ezt szóban megindokolni.

Hogyan vehetem igénybe a jogi képviseletet és/vagy a közreműködés szolgáltatást?

A jogi képviseletet és közreműködési szolgáltatást a Biztosító Jogi Osztálya nyújtja a Biztosítottak részére. A Biztosított a Biztosító felé szolgáltatási igénybejelentését a „Szolgáltatási igénybejelentő” formanyomtatvány kitöltésével, vagy az adott biztosítási esemény leírásával postai úton a Biztosító levelezési címére (1428 Budapest, Pf.9.), faxon a Biztosító 486-3598-os szolgáltatási fax számára küldve, vagy e-mailben a szolgaltatas@das.huE-mail küldése e-mail-címre küldheti meg. A Biztosító előírhatja, hogy egyes biztosítási szerződések esetén kizárólag az arra a termékre előírt nyomtatványon nyújtható be a bejelentés.

Mi történik a szolgáltatási igénybejelentésem beérkezése után?

A bejelentés beérkezését követően a Biztosító jogi asszisztens munkatársa azonosítja a Biztosítottat (a továbbiakban: Azonosítás). Az Azonosítás során meg kell állapítani a Biztosítottnak azt a kötvényszámát, amelyre nézve a szolgáltatást igénybe kívánja venni. (Olyan esetben, ha a kötvényesítés még nem fejeződött be, az Azonosítás a Biztosított által adott ajánlat sorszáma alapján történik). A beérkezett és azonosított szolgáltatási igénybejelentésnek a Biztosító jogi asszisztens munkatársa a beérkezését követő 1 munkanapon belül káraktát nyit, és azt az előadó kárrendező munkatársnak átadja.

Mit kell tudni a Fedezetvizsgálatról Kárrendezés és Közreműködési szolgáltatás esetén:

Az előadó kárrendező munkatárs köteles a kárakta megnyitását követően 5 munkanapon belül a Fedezetvizsgálatot elvégezni és erről a Biztosítottat tájékoztatni. A határidő a Fedezetvizsgálat eredményéről készített értesítésnek Biztosító általi postára adása határidejét jelenti. Amennyiben a szolgáltatási igénybejelentés a Biztosítónak nem a szolgaltatas@das.huE-mail küldése e-mail címére érkezik (ide tartozik a honlapról küldött szolgáltatási igénybejelentés is), a Fedezetvizsgálat elintézésének határideje további két munkanappal meghosszabbodik.

A Fedezetvizsgálat az alábbi szakaszokból áll és különösen az alábbiakra terjed ki:

a) A szolgáltatást igénylő személyével kapcsolatos feltételek, így különösen:

 • a szolgáltatást igénylő személy biztosított-e

b) Az Azonosított biztosítási szerződés és érvényességével és hatályosságával kapcsolatos feltételek, így különösen

 • a szolgáltatás igénylésének időpontjában a biztosítási szerződés biztosítási díja be van-e fizetve, vagyis díjrendezett-e a szerződés? (részletesen lásd: 3.2 pont)
 • amennyiben a biztosítási díjat megfizették, a befizetett díj megegyezik-e a ténylegesen fizetendő biztosítási díj mértékével?
 • nem merült-e ki a biztosítási összeg a biztosítási esemény bekövetkezésének biztosítási évében az Azonosított biztosítási szerződés terhére korábban bejelentett biztosítási eseményekre teljesített szolgáltatások miatt (előzmény károk),
 • egyedi azonosítással (rendszám, ingatlan) rendelkező biztosítási tárgyra vonatkozó szolgáltatási igény esetén az adott biztosítási tárgyra a biztosítási szerződés tárgyi hatálya kiterjed-e a szerződésre (azaz: be van-e vonva a biztosításba)?

c) Az igényelt biztosítási szolgáltatással kapcsolatos feltételek, így különösen:

 • az igénybe venni kért szolgáltatást tartalmazza-e az Azonosított biztosítási szerződés?
 • mi tekinthető káreseménynek, biztosítási eseménynek (a biztosítási szolgáltatás alapjául szolgáló egyéb eseménynek) az igényelt szolgáltatás tekintetében, és mi ezeknek a bekövetkezési időpontja?
 • Van-e várakozási idő az érintett biztosítási szerződésben arra a szolgáltatásra, amire nézve az ügyfél a szolgáltatási igénybejelentését megtette?
 • nincs-e a Biztosító mentesülését eredményező, vagy a szolgáltatás nyújtását kizáró körülmény?
 • sikerkilátás vizsgálat lefolytatása

Amennyiben a Fedezetvizsgálat alapján a Biztosított jogosult a szolgáltatás igénybevételére, úgy az eljáró kárrendező munkatárs köteles a szolgáltatás nyújtására. Erről fedezetigazoló levélben kell a Biztosítottat tájékoztatni. A fedezetigazoló levélben le kell írni a Fedezetvizsgálat során tett megállapításokat, és rögzíteni kell, hogy mely szolgáltatás(ok) igénybevételét ismerte el a Biztosító a bejelentés alapján.

Az eljáró kárrendező munkatárs köteles a folyamatban lévő kárügyben minden olyan alkalommal a Fedezetvizsgálatot elvégezni, különös tekintettel a sikerkilátás vizsgálatra, amikor olyan új adat, tény, irat vagy egyéb dokumentum, információ kerül a birtokába, amely kétségessé teszi a biztosítási fedezet fennállását.

Amennyiben a rendelkezésre álló iratok alapján nem lehet egyértelműen megállapítani a biztosítási fedezet fennállását, úgy az eljáró kárrendező munkatárs köteles a Biztosítottól írásban bekérni a fedezet megállapításához szükséges iratokat, egyúttal köteles a Biztosított figyelmét felhívni arra a tényre, hogy a Fedezetvizsgálat elvégzéséig az ügyben érdemi intézkedéseket nem tehet. Ha a szolgáltatás alapjául szolgáló biztosítási szerződésben a Biztosító előírta, hogy a Fedezetvizsgálathoz meghatározott adatokat kell szolgáltatni, Pl. Jogtárs Jogvédelmi Biztosítási Szerződés, akkor a Fedezetvizsgálat csak ezen adatok beérkezését követően folytatható le. Köteles továbbá felhívni a Biztosított figyelmét arra, hogy a szükséges iratok, adatok meg nem küldése esetén a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján elutasítja a szolgáltatás iránti igényt.

Kaphatok-e szolgáltatást, ha a díjfizetéssel késedelemben vagyok?

Ha a Biztosított szolgáltatási igényt jelent be, és a Fedezetvizsgálat b) pontja alapján a kárrendező munkatárs azt állapítja meg, hogy az Azonosított szerződés díjhátralékban van, mert az egész éves díjat, vagy ha rövidebb díjfizetési időszakban állapodott meg a szerződő a Biztosítóval, ezt a díjat még nem fizették meg, de a káresemény (biztosítási esemény) ebben a díjjal nem fedezett időszakban következett be, a Fedezetvizsgálatot ebben az esetben is le kell folytatni és a fedezet minden egyéb feltételének fennállása esetén fel kell szólítani a szerződőt a hátralékos éves díj megfizetésére, amely a szolgáltatás feltétele. A díj megfizetéséig a Biztosító nem esik késedelembe szolgáltatásával, a halaszthatatlan eljárási cselekményeket azonban el kell végezni. Ha a fedezet utóbb nem állt fenn, az így kifizetett költségeket a Biztosító megtérítteti.

Hogyan kapok tájékoztatást folyamatban lévő ügyemben?

A kárszámmal megjelölt kárügyben beadott tájékoztatás kérését a jogi asszisztens a kárügy illetékes kárrendező munkatársához továbbítja, aki a kárakta áttekintése után ad választ, vagy felkészíti a válaszadásra a jogi asszisztenst. A tájékoztatást a jogi asszisztens vagy a kárrendező munkatárs 5 munkanapon belül e-mailben vagy telefonon adja meg.

Kinek fizet a Biztosító a szolgáltatás nyújtásáért?

Társaságunk az általános jogvédelmi feltételekben írtaknak megfelelően fizeti meg Ön helyett az igényének érvényesítésével együtt járó eljárási költségeket. Társaságunk ezeket az összegeket fő szabály szerint közvetlenül a bíróságnak, eljáró ügyvédnek, vagy más illetékes hatóságnak fizeti meg.

Kifizeti-e a Biztosító az én káromat?

Nem, mert a jogvédelmi biztosítás nem kártérítést fizet, hanem viseli és fedezi Ön helyett az igényének érvényesítésével együtt járó költségeket.

Választhatok szabadon ügyvédet?

Természetesen, azonban Társaságunk minden esetben ajánl szakmailag megbízható, felkészült ügyvédet Önnek, ha Ön azt kívánja.

Honnan tudom, hogy a Biztosító teljesítette a szolgáltatást?

Az eljáró kárrendező jogásznak a szolgáltatási igény elintézésének eredményéről minden esetben írásban tájékoztatnia kell a Biztosítottat. A tájékoztatásban ki kell térni különösen a szolgáltatási igény elintézése során lefolytatott kárrendezés eredményére, valamint arra, hogy a biztosítási szerződésre tekintettel mekkora kárösszeg kifizetésére került sor.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!