Védelem a nyugdíj előtt

Egy asztalos műhelyben egy középkorú férfi rajzol valamit és egy fiatal pár pedig két oldalról áll és nézi.

Sokan tudni vélik, hogy megszűnt az a törvényi rendelkezés, mely védelembe részesítette a nyugdíj előtt álló munkavállalókat, tehát már az ő munkaviszonyuk sincs biztonságban. Ez azonban nem így van. 

A jelenleg hatályos Munka Törvénykönyve is kiemelt védelemben részesíti azokat az idősebb munkavállalókat, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötték ugyan be, de ehhez már kevesebb, mint 5 évük van csak hátra, vagyis 5 éven belül a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében öregségi nyugdíjra jogosultnak fognak minősülni. 

A törvény kimondja, hogy ezeknek a dolgozóknak a határozatlan tartalmú munkaviszonyát a munkáltató kizárólag a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos meghatározott magatartásával indokolt felmondással szüntetheti meg. Ilyen indok pedig csak akkor merülhet fel, ha a munkavállaló a munkaviszonyából származó lényeges kötelezettséget szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy ha egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 

Azt, hogy mi alapozhatja meg ennek értelmében az idősebb munkavállalók munkaviszonyának megszüntetését, általánosságban igen nehéz lenne meghatározni, hiszen azt mindig az adott munkaviszony vonatkozásában kell megvizsgálni. Kétség kívül ebbe a körbe tartozik azonban, ha például egy gépjárművezető ittas állapotban jelentkezik munkára, vagy ha az ügyintéző goromba az ügyfelekkel és nem látja el a rábízott munkát. A törvényalkotó szándéka ezzel a rendelkezéssel egyértelműen az volt, hogy az úgynevezett „védett korban” lévők se dőlhessenek hátra és kaphassák meg a semmittevésért a fizetésükért, hiszen ez senkinek sem érdeke. Az idősebb dolgozók többletvédelme azonban kétség kívül indokolt. 

Ez az eset is jól példázza azt, hogy nem szabad felülni a mendemondáknak és nem biztos, hogy a kollégák, barátok jobban ismerik a hatályos jogszabályokat, mint mi magunk. Épp ezért semmit ne vegyünk készpénznek, amit valamikor valakitől hallottunk. Mindig járjunk utána, igaz-e a hír, és csak kellő körültekintés mellett, megbízható forrásokra támaszkodva higgyük el a kapott tájékoztatást.