Van-e értelme elkobozni az utak rémének autóját?

A D.A.S. a Napi Gazdaságban  

Csehországban és Lengyelországban bizonyos közlekedési szabálysértésekért magát az autót is elkobozhatja a rendőrség. A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. szakértőjét kértük fel véleményalkotásra.

Közúti baleset okozása miatt az autó elkobzása csak egészen kivételes esetekben lehet jogszerű eszköz. Létezik ugyanis visszatartó erő az autó elkobzásán kívül is, amely megfelelő esetekben megfelelő gyakorisággal alkalmazva szükségtelenné teszi egy ilyen aránytalan – és adott esetben méltánytalan – jogkövetkezmény alkalmazását.

Lehet, sokaknak csalódást okozok vele, ám biztos nem azoknak, akiknek valamely hozzátartozójuk vagy saját maguk testi épsége, esetleg összetört kocsija látta a kárát a közúti garázdák száguldozásainak.

Mindezért egyetértek egy olyan büntetésszigorítással, amelynek lényege a németországi szabályozáshoz hasonló lenne.

Ennek lényege, hogy ne csak a gépkocsi vezetőjét, hanem a gépkocsi üzemeltetőjét is büntetni lehessen azért, mert olyan személynek adta át a gépkocsiját, aki azzal mások testi épségét veszélyeztette. Egy ilyen felelősségre vonás a jelenlegi jogszabályok mellett Magyarországon nem lehetséges. Viszont egyetértek az idevonatkozó szabályok szigorításával, új törvényi tényállások beiktatásával.

A rendőrség a szabálysértési eljárások során kellően gyakran vonja be a felderített elkövetések esetén az autósok vezetői engedélyét. Ezen nem szükséges szigorítani, viszont szükséges lenne az elkövetett esetek nagyobb arányú felderítése.

Véleményem szerint nincs szükség az autó lefoglalására ahhoz, hogy érvényt lehessen szerezni a közlekedési szabályoknak a társadalom védelme érdekében. Inkább azokat a kritikákat lenne érdemes a közlekedésrendészeti vezetőknek megfogadni, amelyek arra vonatkoznak, hogy ne csak általánosságban és ötletszerűen, hanem időnként célra irányítottan és kampányszerűen történjen ellenőrzés egyszer a gyorshajtásra, máskor az ittas vezetésre, harmadik alkalommal a biztosítások meglétére – de akkor nagy erőkkel és nagy sajtónyilvánossággal.

A legnagyobb hibának azt tartom, hogy esetleges, nem kiszámítható sem az ellenőrzés, sem a jogalkalmazás. Amikor elhatározták, hogy a Roosevelt téren a Lánchídra felkanyarodó járművek vezetőit bírságolni fogják, néhány hét sem telt el, és szinte megszűntek a korábban napirenden lévő “bevágások”. Ugyanis a közlekedők felismerték, hogy nem érdemes próbálkozniuk. Összességében nem a büntetéseket kellene szigorítani, hanem az ellenőrzést.