Tiszta udvar, rendes ház

Egy férfi levélsöprés közben léggitározik.

A tavaszi időben egyre többen töltik idejüket kertes házuk udvarán, vagy kertjükben, a tavaszi takarítással, fűnyírással, gyomtalanítással.

Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az ingatlantulajdonos a kert tisztántartásán kívül a járműbehajtók, és a vízelvezető árkok tisztántartásáért is felel, azaz felelősségünk a kertkapu átlépésével nem szűnik meg.A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § által adott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok a helyi társadalmi viszonyok rendezésére rendeletet alkothatnak, melynek keretében természetesen a település tisztaságáról szóló szabályokról is rendelkeznek, amely minden, a településen ingatlan-tulajdonnal rendelkező személyre kötelező érvényűek.A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának kötelessége. Járműbehajtók átereszeinek építése, karbantartása és tisztántartása minden esetben ugyancsak az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A saroktelek tulajdonosa mindkét utcafronton köteles a járdák és az árkok tisztítását, valamint a gyomok irtását elvégezni.A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 14. pontja alapján a járművek közút melletti ingatlanról közútra való ráhajtását szolgáló terület közúthoz csatlakozása útcsatlakozásnak minősül, melynek fenntartásáról az útcsatlakozás tulajdonosa, azaz az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni, mely alapján tehát a tulajdonost terheli a gépjármű behajtó karbantartásának, és biztonságos fenntartásának kötelezettsége is. Amennyiben a tulajdonos a nem megfelelő karbantartás miatt másnak kárt okoz, azt a polgári jog szabályai alapján köteles megtéríteni.Az önkormányzat azt az ingatlantulajdonost, aki fenti karbantartási, tisztántartási munkálatokat nem végzi el, felszólíthatja a munkálatok elvégzésére. Amennyiben az ingatlantulajdonos a felszólításban foglaltak alapján nem tesz eleget, az önkormányzat bírságot szabhat ki, és kötelezheti a munkálatok elvégzésére.