Parkolási pótdíjazás a Fővárosban

A szélvédőn egy piros bírság boríték.

Időről, időre bizonyos típusú megkeresések száma megnövekszik, így van ez jelen pillanatban a parkolási pótdíjazással is.Több olyan megkeresés érkezett Társaságunkhoz, mely a Fővárosban történt parkolási pótdíjazásokkal van összefüggésben.

 Ezért ismételten összegyűjtöttük a leggyakoribb problémákat és ez ezekhez kapcsolódó szabályozást.

Több, Ügyfeleinktől érkező megkeresés azzal az esetkörrel van összefüggésben, amikor a sofőr a parkolási jegyet megváltotta, a gépjárműre kihelyezte, majd amikor – dolga végeztével – a gépjárművéhez visszaért, tapasztalta, hogy jegy hiánya miatt pótdíjazta a parkolást ellenőrző illetékes. Érthető, hogy az érintett üzemben tartó igazságérzete azt diktálja, hogy teljesen jogszerűtlen a pótdíjazás. Azonban mégis érdekes kérdés, hogy mi állhat az ügy hátterében, a megváltott parkolási jeggyel vajon milyen lehetőségei vannak a pórul járt üzemben tartónak?

A Fővárosi Közgyűlési rendelet határozza meg a Főváros fizetős parkolási övezeteit, és azt, hogy azok területén mekkora összeg ellenében lehetséges parkolni. A sofőr, üzemben tartó alapvető kötelezettsége a kijelölt helyeket a parkolási jegyet megváltani és megfelelően, jól látható módon a gépjármű műszerfalára kihelyezni. A parkolási jegyeket ellenőrző személyek azt vizsgálják, hogy a fizetős övezetben parkoló gépjárműre megváltotta-e az érintett sofőr a parkolási jegyet, és amennyiben igen, úgy az lejárt-e vagy sem? Ezt nyilvánvalóan a jól látható helyen kihelyezett jegy alapján tudja a parkolási társaság képviselője vizsgálni.

Előfordulhat az, hogy bár a parkolási jegyet a sofőr megváltotta, jól látható helyre kitette, azonban az ajtó becsukásakor a huzat lesodorja azt a szélvédőről. Nyilvánvalóan méltánytalan volna, ha ebben a helyzetben semmilyen „kimentési” lehetősége nem volna az üzembentartónak. A vonatkozó rendelet 48.§ (3) bekezdésében lehetőséget teremt arra, hogy „amennyiben a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem …………helyezte el, vagy a parkolójegy (vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés) érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, az ellenőrzés napjától számított 5 naptári napon belül a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában a parkolójegy bemutatható (vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolható)”.

Az így bemutatott parkolójegy vagy SMS következtében a parkolási társaság köteles törölni a parkolási díjat és pótdíjat.

Ezzel a lehetőséggel azonban egy hónapban csak és kizárólag egy alkalommal élhet az érintett, és csak és kizárólag akkor, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozása.

Alapvető problémát jelent az is, hogy sokszor nem veszik komolyan a parkolási társaság felszólításait, illetve az igény érvényesítésére tett további lépéseket. Ez utóbbi a fizetési meghagyásos eljárás. Ennek lényege, hogy az, akinek vélt, vagy valós követelése áll fent a kötelezettel szemben, 1.000.000,- Ft összeg alatti igényét fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesítheti. Ilyenkor a kérelmet az illetékes közjegyző általában hivatalos postai küldeményként küldi meg a kötelezett részére. Ez utóbbinak 15 naptári napja van arra, hogy a fizetési meghagyásos kérelemben foglaltakat vitassa. Amennyiben nem él ellentmondással, vagy a 15 napos határidő eredménytelenül telik el, akkor a fizetési meghagyás – az abban foglalt tartalommal – jogerőssé és végrehajthatóvá válik, úgy akár egy bírósági ítélet. Ha azonban a kötelezett a fenti határidőn belül ellentmond, akkor a jogosult – szintén a törvényi határidő betartásával – bírósághoz fordulhat. Ekkor a bíróság jogosult a jogvitában döntést hozni.

Ezek a szabályok azért fontosak, mert ha az érintett kötelezett nem törődik a hivatalos küldeménnyel, és nem veszi azt át, ez nem akadálya annak, hogy a fizetési meghagyás – úgynevezett kézbesítési vélelem beálltával – jogerősé és végrehajthatóvá váljon. Ilyenkor sok esetben már csak a végrehajtási eljárásban szerez tudomást a kötelezett az előzmény eljárásról, mely a követelés vitatásának lehetőségét eléggé beszűkíti.

Reméljük, hogy a fentiekkel segítségükre lehettünk.