Még mindig terjednek a társasházi átverések

Sok-sok éve felbukkant már az átverések azon típusa, amelyre jelen cikkünkkel ismételten fel kívánjuk hívni a figyelmet. Ezen átverések áldozatai általában társasházban lakó, napközben sokat otthon tartózkodó személyek, akik a legtöbbször csak akkor eszmélnek rá, hogy – nevezzük így – csalás áldozatai lettek, amikor már túl késő.

A „trükk” lényege, hogy egy nap ismeretlen személy kopogtat az ajtónkon és valamilyen felújítási, korszerűsítési munkálatokkal kapcsolatosan ad egy első ránézésre rendkívül vonzó árajánlatot. Sokszor eközben még azt a látszatot is kelti az illető, hogy a gondnok vagy a közös képviselet megbízta őt azzal, hogy mely lakásokban van igény a munkálatokra.

Nyomásgyakorló eszközként nem egyszer még azt is bevetik, hogy az adott társasházban már mindenki megrendelte a munkálatokat rajtunk kívül. Például egyedül a mi lakásunkban nem lesznek kicserélve az ablakok.

Természetesen az ajánlatról ott és azonnal szükséges dönteni, hiszen ez egy egyszeri és kihagyhatatlan lehetőség. Konkrét, egyedi szerződést, szerződés tervezetet ugyan nem tudnak adni, azonban az ajánlat elfogadása esetén, bizonyos összeget előlegként meg kell fizetni. Ennek átvételéről természetesen adnak írásbeli bizonylatot, amin akár még feltüntetik a vállalt kivitelezési munkát, annak határidejét, illetve a teljes összeget is.

A történet tapasztalataink alapján ezek után kétféleképp folytatódhat: vagy soha nem látjuk viszont az illetőt, vagy pedig ugyan elvégzik a vállalt munkákat, esetleg azok egy részét, ám azok minőségében nincs túl sok köszönet. Az ilyen átverések esetén pedig garanciális ügyintézésre ne is számítsunk.

Az első eset büntetőjogi szempontból értékhatártól függően csalásnak vagy tulajdon elleni szabálysértésnek minősülhet. Ha feljelentést teszünk és a rendőrség nyomozása során megállapítja az elkövető kilétét, úgy az általunk átadott pénz visszatérítését tudjuk követelni.

A második eset azonban a polgári jog területére tartozó kérdés. Az ilyen átverések mögött sajnos sokszor „eldobós”, egy-két évig fenntartott, tényleges vagyonnal nem rendelkező cégek állnak, sokszor külföldi vagy éppen hajléktalan tulajdonossal. Ezekben az esetekben bár lenne kivel szemben jogi úton fellépni, igencsak kérdéses, hogy egy évekig tartó polgári peres eljárás után egyáltalán megtérül-e a minket ért kár, a jogi eljárás költségeiről nem is beszélve.

Mindkét esetben ugyanakkor felmerül annak kérdése is, hogy pontosan mi volt az átadott pénzösszeg rendeltetése. Sok esetben a szóban előlegként hangoztatott pénzösszeget az annak átvételéről szóló igazoláson már felmérési díjként szerepeltetik. És mivel a felmérést elvégezték, így az vissza már nem követelhető.

Amennyiben nem akarunk ilyen és ehhez hasonló átverések áldozatává válni, úgy érdemes néhány dologra figyelni.

Célszerű gyanakvónak lenni akkor, hogyha valaki a semmiből eltűnve egy nagyszerű és kihagyhatatlan ajánlattal keres meg minket, amelyről ott és akkor kell dönteni. Ne engedjünk a nyomásnak és kérjünk időt az ajánlat megfontolására!

Amennyiben a gondnokra, közös képviselőre hivatkoznak, úgy bármilyen pénzösszeg átadása előtt nyugodtan keressük fel őket is. A legtöbb esetben ekkor ki is derül, hogy még csak nem is tudnak az említett felújítási munkákról a társasház képviselői.  

Előleget, foglalót ne adjunk át konkrét, a felekre és az adott helyzetre szabott, írásbeli szerződés nélkül.

Ebben nem csak a felek adatait, hanem a vállalt munkát, annak végösszegét, illetve a munka elvégzésének határidejét is tartalmaznia kell. A szerződést akár mi magunk is megszövegezhetjük, egy tisztességes szándékkal érkező szakember nem fog ódzkodni annak aláírása elől. Fontos, hogyha a munkát cég vállalta el, azon személy aláírása szerepeljen a szerződésen, aki jogosult a cég nevében jognyilatkozatot tenni. Nyugodtan kérjük el akár a másik fél személyi okmányait.

Mindig figyeljünk arra, hogy az általunk előlegként adott összeg miként került feltüntetésre a szerződésben. Ha az összeg felmérési díjként, avagy energetikai tanúsítvány elkészítéséért fizetendő díjként szerepel, kezdjünk el gyanakodni. 

Szerződés aláírása előtt szintén érdemes az elektronikus cégnyilvántartásban utánanézni, hogy a cég valóban létezik-e, nem áll-e felszámolás, kényszertörlés alatt. Minél több adatot tudunk meg a cégről, annál jobb.

Amennyiben munkálatok folynak lakásunkban, ám azok minőségével nem vagyunk elégedettek, ezt azonnal a helyszínen jelezzük, lehetőleg írásban rögzített jegyzőkönyvvel.

Az ilyen jellegű átverések sajnos napjainkban is nagyon népszerűek, s annak leginkább az otthon lévő kismamák és idős emberek esnek áldozatul. Különösen fontos ezért felhívni idős szeretteink figyelmét is arra, hogy legyenek elővigyázatosak az ilyen jellegű ajánlatokkal.