A lombikprogram munkajogi kedvezményei

Pozitív terhességi teszt
Ügyfelünk a napokban azzal kapcsolatban kereste fel Társaságunkat, hogy férjével belevágnak a lombikprogramba. Aggódalommal tölti el őket azonban, hogy a munkáltatója részéről milyen támogatást, kedvezményt igényelhet, valamint mit köteles biztosítani részére a munkáltatója. A lombikprogram széles körű elterjedése okán összeszedtük azokat a legfontosabb tudnivalókat, melyeket alappal kérhet a lombikprogramban részt vevő munkavállalók a munkáltatójuktól.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a várandós munkavállalók mellett a mesterséges megtermékenyítésre irányuló programban részt vevő munkavállalókra is kiterjed a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvényben (továbbiakban: Mt.) biztosított védelmek és kedvezmények.

A jogi szaknyelv a lombikprogramot emberi reprodukciós eljárásnak nevezi. Az, hogy mi minősül emberi reprodukciós eljárásnak, és mely eljárásokhoz kapcsolódik munkajogi védelem – kedvezmény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény tartalmazza:

166. § (1) Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásként (a továbbiakban: reprodukciós eljárás)

a) testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés,

b) a házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel vagy adományozott ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitel,

c) ivarsejt adományozásával történő testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés,

d) embrióadományozással végzett embrióbeültetés,

f) a női ivarsejt megtermékenyülését, illetőleg megtermékenyíthetőségét, valamint a megtermékenyített ivarsejt megtapadását, fejlődését elősegítő egyéb módszer alkalmazható.

Az alább ismertetett védelmek, kedvezmények kizárólag abban az esetben illetik meg a reprodukciós eljárásban részt vevő munkavállalót, amennyiben az eljárásban történő részvételről, így az eljárást lefolytató intézmény által kiadott igazolást átadja a munkáltatónak.

Abban az esetben, ha a munkavállaló hivatalosan nem tájékoztatja a munkáltatóját a kezelésen való részvételéről, nem jogosult igénybe venni a törvény biztosította lehetőségeket.

Felmondási tilalom illeti meg a munkavállalót, azaz a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkavállaló munkaviszonyát az emberi reprodukciós eljárás kezelésének időtartama, de legfeljebb a kezelés megkezdésétől számított hat hónapig.

Mt. 65.§ (3) bekezdés e) pont – (3) A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.

A rendelkezéssel kapcsolatban megállapítható, hogy a védelem eljárásonként illeti meg a munkavállalót, azaz eredménytelen eljárást követően újabb kezelésen vesz részt a munkavállaló, ismételten hat hónapig védelem illeti meg a felmondással kapcsolatban.

Az Mt. szabály értelmében munkaidő kedvezmény is megilleti a munkavállalót a kezelésen történő részvétel idejére. Azaz ilyen esetben a munkáltató köteles mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól a munkavállalót.

Mt. 55. § (1) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés tartamára.

Ilyen esetben tehát a munkavállalónak nem kell szabadságot kivennie a kezelésen való részvételre, távolléte igazolt távollétnek minősül.

Sajnálatos módon az Mt. akként rendelkezik, hogy erre az időtartamra nem jár a munkavállalónak távolléti díj. Tehát az ilyen okból kiesett napokra a munkavállalót díjazás nem illeti meg. [Mt. 146.§ (3) bekezdés]

A fent ismertetett szabályokat valamennyi munkáltató köteles betartani és biztosítani az érintett munkavállalóinak.