Követelések behajtása – a végrehajtás általános szabályai

Egy kék bankkártyán egy aranyszínű lakat.

Első körben igen fontos kiemelni, hogy végrehajtást csak jogerős ítélet, jogerőre emelkedett fizetési meghagyás, vagy végrehajtható okirat alapján kérheti az a személy, akinek tartozása áll fenn valakivel szemben.

Végrehajtást csak kijelölt önálló bírósági végrehajtó kezdeményezhet, aki innentől kezdve "rendelkezik" a tartozás behajtásával.A végrehajtás során a pénzkövetelést elsősorban az adós bankszámláján lévő összegből valamint a munkabéréből kell behajtani. Azonban a vonatkozó jogszabály megfogalmaz egy fontos kritériumot: amennyiben előre látható, hogy fentiek szerint a követelést nem lehet viszonylag rövidebb idő alatt behajtani, az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya – ingó, ingatlan – végrehajtás alá vonható. Viszont a lefoglalt ingatlant csak akkor lehet értékesíteni, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki!Fentiekből látható, hogy a törvény viszonylag nagy döntési és mérlegelési szabadságot ad a végrehajtónak a követelés minél hatékonyabb behajtása érdekében, azonban kontrollt is szab: a végrehajtó törvénysértő intézkedése ellen a felek végrehajtási kifogást nyújthatnak be a végrehajtást elrendelő bíróságnak.Az adós munkabérének 33%-át lehet letiltani, kivételesen a törvény által felsorolt esetekben – pl.: tartásdíj-jellegű követelések – ez maximum 50% lehet.Az ingóvagyon lefoglalásával kapcsolatosan elmondható, hogy gyakorlatban a végrehajtó leginkább az adós tulajdonában lévő gépjárművet foglalja le, majd árverést tűz ki rá.Fontos kiemelni, hogy a végrehajtó csak olyan ingóságot foglalhat le, amelyről valószínűsíthető, hogy az adós tulajdonában van. Házassági életközösség fennállása alatt bármelyik házastárs vagyontárgyát bármelyik házastárs ellen külön vezetett végrehajtás során is le lehet foglalni, kivéve, ha az a házastárs, aki ellen a végrehajtás nem irányul, kétséget kizáróan igazolja, hogy a szóban levő vagyontárgy nem a házastársi vagyonközösséghez, hanem az ő különvagyonához tartozik.Dr. Tóth Hajnalka