Ki lakhat a lakásban? – a haszonélvezeti jog

Egy kéz kitölt egy nyomtatványt, a másik slusszkulcsot tart.

A haszonélvezeti jog igen elterjedt, viszont a tényleges tartalma kevéssé ismert.

Létrejöhet szerződéskötéssel vagy jogszabály értelmében. Tipikus esete az öröklés illetve amikor a szülők a gyermek részére vásárolt ingatlanra haszonélvezeti jogot jegyeztetnek be. Mivel a haszonélvezeti jog igen erős jogosítvány, elég gyakran vezet vitákhoz, félreértésekhez.Haszonélvezetet szerződés, illetve jogszabály, bírósági vagy hatósági rendelkezés keletkeztet, érvényességi kelléke még az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés. Tehát hiába hivatkozik valaki haszonélvezeti jogára, ha az a tulajdoni lapon nem szerepel. Jogszabályon alapuló keletkezésének egyetlen esete az elhunyt házastárs ingatlanán fennálló özvegyi jog. Egyidejűleg több jogosult javára is be lehet jegyezni, fel kell azonban tüntetni, hogy a jogosultakat közösen vagy egymást követő sorrendben illeti-e meg.A haszonélvezeti jog első és legfontosabb tulajdonsága az, hogy a haszonélvező jogosult a lakásban lakni. Ha esetleg akár a családon belül egy ideig a tulajdonos lakott a lakásban, de a haszonélvező meggondolja magát, a tulajdonos köteles kiköltözni a lakásból és azt a haszonélvező rendelkezésére bocsátani.Amennyiben a haszonélvező nem akar a lakásban lakni, azt bérbe is adhatja. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha a tulajdonos nem akarja azonos feltételekkel bérbe venni. A haszonélvező köteles a karbantartásért és a közműhasználatért fizetni, a közterheket viselni.A tulajdonosnak joga van a lakást eladni, ehhez nem kell ugyan a haszonélvező hozzájárulása, de a haszonélvezeti jog a lakáson továbbra is fennmarad. Ezért is érdemes meggondolni, hogy egy új lakás vásárlásakor kikötünk-e haszonélvezeti jogot. Igen elterjedt ugyanis, hogy szülők úgy akarnak gyermeküknek lakást venni, hogy haszonélvezeti jogot alapítanak rá.A haszonélvezeti jog nem adható el, nem örökölhető, de a jogosult lemondhat róla ingyen vagy ellenérték fejében. Mivel a haszonélvezeti jog a tulajdonjognak igen erős korlátját jelenti, ezért csak a haszonélvező élete végéig áll fenn, vagy korlátozott ideig. A haszonélvezet megszűntével a jogosult köteles lehetővé tenni, hogy a tulajdonost az ingatlan birtokába léphessen.