Ha zajos a szomszéd…?

Napjainkban egyre gyakrabban lehet tapasztalni és hallani, hogy társasházak, telekszomszédok, lakóközösségek életét megkeseríti egy-egy szomszéd a társadalmi és jogi normákra fittyet hányó, hangos, agresszív viselkedésével.

Mit tehetünk azokban az esetekben, ha szomszédunk túl hangosan hallgatja a zenét, s ezzel megzavarja nyugalmunkat? Meddig kell tűrnünk a szomszédból érkező zajokat?

A szomszédjogi szabályokat a Polgári Törvénykönyvünk határozza meg, mely általánosságban úgy rendelkezik, hogy a tulajdonos köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédjait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A jogszabály nem határozza tehát meg a zavaró tevékenység mértékét, illetve időkorlátot sem határoz meg annak gyakorlására. Abból tehát nem derül ki, hogy mikor valósul meg ténylegesen csendháborítás. Tekintettel arra, hogy a törvény keretei ennyire tágak, a szabályok szigorítása az önkormányzatok és a társasházak szabályozási köre. A helyileg illetékes önkormányzati rendelet meghatározhatja, hogy az egyes körzetekben milyen időszakokban, milyen mértékű (hány decibel) lehet a zajszint. Társasházak esetében általában a szervezeti és működési szabályzatban fektetik le az erre vonatkozó szabályokat.

Amennyiben a lakó ezeket a szabályokat megszegi, úgy csendháborítás miatt feljelentés tehető ellene a rendőrségen. Csendháborítást a Szabálysértési Törvényünk alapján az követ el, aki lakott területen az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a rendőrség, illetve a közterület-felügyelet harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtsa az elkövetőket.

A feljelentés előtt, érdemes békés úton megkísérelnünk a zavaró helyzet megoldását. Amennyiben a csendháborítás továbbra is fennáll és feljelentést teszünk, érdemes a csendháborítást bármilyen hangfelvételre alkalmas eszközzel rögzítenünk a könnyebb bizonyíthatóság érdekében.

A csendháborítás szankcionálásának szigorítását tervezik egyébként a jogalkotók, mégpedig oly módon, hogy a csendháborításra szolgáló technikai berendezést adott esetben el is lehessen kobozni, illetve ismétlő elkövetőknél azt elzárással is lehessen büntetni.