Ha a főnök mondja, az mindig úgy van?

Az irodában a beosztott a főnökével beszélget a számítógép előtt.
A munkaszerződés létrejötte mindig közös megegyezésen alapul. Ahogyan annak megváltoztatása is. Ám a Munka Törvénykönyve kivételesen lehetőséget nyújt a munkáltató számára, hogy szükség esetén, de csakis ideiglenesen, más feladatok ellátásával is megbízhassa beosztottjait. Lássuk, hogyan!

Mire irányulhat az utasítás?

Elképzelhető, hogy a főnök más munkakörben, más munkahelyen, és/vagy más munkáltatónál kíván munkát végeztetni a munkavállalóval. Például a pénzügyi elemző munkakörben dolgozó beosztott köteles két hétig a könyvelő munkatárs keze alá dolgozni, máskülönben nem készül el egy határidős megbízás. Vagy váratlan távollét miatt, a pékségeket üzemeltető munkáltató arra szólítja fel egyik pék munkavállalóját, a következő napokban a munkáltató másik pékségében süsse a kenyeret. Szem előtt kell tartani azonban a méltányosság elvét. Az utasítás nem járhat aránytalan sérelemmel, illetve tekintettel kell lenni a munkavállaló személyi, családi körülményeire, végzettségére, családi állapotára is, például az utazási idő tekintetében.

Mit jelent az ideiglenesség?

A jogszabály szerint a más munkakörben való foglalkoztatás évenként összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát nem haladhatja meg. Ez a korlát teljes munkaidőre és naptári évre irányul, így ha év közben jött létre a munkaviszony, vagy például részmunkaidős a munkavállaló, azt arányosítani kell.

Mi történik, ha kimerül az éves keret?

Ekkor a munkavállaló 30 napon belül keresetlevelet nyújthat be munkáltatójával szemben. Ha ezen időintervallumon belül nem kifogásolja a kialakult helyzetet, az akként értelmezhető, mintha közös megegyezéssel módosították volna a munkakört. Emiatt pedig az eredeti felállás visszaállításához is közös megegyezésre lesz szükség.

Hogyan alakul a díjazás?

Ilyen esetben a ténylegesen ellátott munkakörre előírt, de minimum a munkaszerződése szerinti alapbér jár a munkavállalónak. De ha például a főnök arra kötelezi beosztottját, hogy más helységben végezzen munkát, a többlet utazási költséget köteles megtéríteni.