Feleződik a végkielégítés? – fontos tudnivalók a közalkalmazottak felmentésével kapcsolatosan

Ügyfeleinktől sokszor érkezik a kérdés: jogosan jár-e el a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó munkáltató, ha felmentés esetén más munkakört ajánl fel a közalkalmazott részére, és amennyiben a közalkalmazott ezt nem fogadja el, akkor csak a végkielégítés felére jogosult? Nézzük meg közelebbről, az ezzel kapcsolatos pontos szabályokat.

A munkáltatónak valóban joga van ahhoz, hogy a közalkalmazott felmentése esetén annak részére másik munkakört ajánljon fel, amennyiben a felmentés oka:

– megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;

– az Országgyűlés, a Kormány, vagy központi költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzat képviselő-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkenést illetve átszervezést kell végrehajtani;

– a közalkalmazott alkalmatlansága egészségügyi ok következménye.

A felmentést a munkáltató köteles megindokolni és az indoklásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie. Továbbá a munkáltatónak igazolnia kell, hogy a felmentés indoka valós és okszerű. 

A munkáltató a fenti esetekben írásban tájékoztatja a közalkalmazottat a másik betöltetlen munkakör felajánlásának lehetőségéről. A másik munkakörnek vagy a munkáltatón belüli, vagy a munkáltató irányítása alatt álló másik munkáltatón belüli, vagy a munkáltató fenntartója által fenntartott más munkáltatón belülinek kell lennie.

A közalkalmazottnak a munkakör felajánlás írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított két munkanapon belül nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja-e a felajánlott új munkakört. Ha két napon belül erről nem nyilatkozik, akkor ezt úgy kell tekinteni, mintha a munkakör felajánlási lehetőséget nem igényelte volna.

Utóbbi esetben a közalkalmazott a végkielégítés felére jogosult, kivéve, ha az új munkakör felajánlási lehetőséget alapos indokkal nem fogadta el. Ilyen alapos indoknak minősül, ha:

a; a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál,

b; teljes munkaidőre szóló kinevezés esetén hat óránál rövidebb részmunkaidőben történő foglalkoztatást, illetve hat óránál rövidebb részmunkaidő esetén teljes munkaidőben történő foglalkoztatást ajánlanak fel, és utóbbi esetben a munkaidő mértékének növekedése a közalkalmazott személyes, illetve családi körülményeire figyelemmel aránytalan sérelemmel járna,

c; a korábbi határozatlan idejű helyett határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt ajánlanak fel, vagy az új munkahely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje, 

d; naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő közalkalmazott esetében a másfél órát meghaladja, kivéve, ha az utazási idő mértéke közalkalmazotti jogviszonyában az említett időtartamot elérte.