Drasztikus táppénz változások 2011-ben

2011. márciusában az Országgyűlés, több törvénymódosítási javaslatot fogadott el, melyek közül kiemelkednek a táppénzzel kapcsolatos módosítások. A változások elsősorban a táppénzre vonatkozó összeg csökkentését célozták meg. Hogy előreláthatólag milyen szabályok, mely főbb rendelkezések fognak életbe lépni? Ezeket igyekszünk bemutatni.

A jogalkotó a jelen betegszabadságra, és táppénz összegére vonatkozó szigorúbb szabályozás bevezetését azzal magyarázta, hogy szeretné a rendszerből kiszűrni azokat a személyeket, akik valódi, egészségügyi ok nélkül vannak táppénzes állományban, ezzel óvva meg magát például egy munkáltatói rendes felmondástól. A változtatásoknak köszönhetően azonban pórul járhatnak azok a személyek is, akik valódi egészségügyi okból vannak betegszabadságon. 

Az új, táppénzzel és betegszabadsággal összefüggésben módosított szabályok 2011. május 1. napjával lépnek hatályba, azaz alkalmazandóak. Ez azt jelenti, hogy azokat a 2011. május 1. napjától fennálló keresőképtelenség eseteire kell alkalmazni.

A legnagyobb változást a táppénz napi összegének csökkentése jelenti, ugyanis az eddigi 10 400,- Ft-os napi maximum helyett, ennek legfeljebb a fele fizethető ki táppénz jogcímén. Ez azt is jelenti, hogy a kifizetés havonként nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresét. Ezzel kalkulálva a napi összeg kb. 5 000,- Ft-os nagyságrendű kifizetést fog jelenteni. 

Fontos, hogy a jogszabály a folyamatos, maximum 2 éves társadalombiztosítási jogviszony esetén a táppénz összegét a jövedelem napi átlagának 60%-ában, míg a 2 évet el nem érő társadalombiztosítási jogviszony, valamint a fekvőbeteg ellátás időtartama alatt 50%-ában határozza meg. 

A korábbi szabályok értelmében, a veszélyeztetett terhes nők a betegszabadság első 15 napjára, olyan kifizetésben részesültek, mint más személy (a Munka Törvénykönyv alapján 15 nap betegszabadság jár a munkavállalónak). A jelenlegi módosítás alapján azonban a veszélyeztetett terhes nők a kifizetést nem a munkáltatótól fogják kapni erre az időszakra, hanem az Egészségbiztosítási Alapból. Hogy ennek összege csökken-e, és ha igen, mekkora mértékben, arra választ adni még nem tudunk.