Csótány az albérletben

Egyre gyakrabban merül fel, hogy a bérlő arra hivatkozva kívánja felmondani - akár a határozott időtartamra szóló - bérleti szerződését, miszerint a lakásban csótányok, esetleg ágyi poloskák vannak. A bérbeadókat villámcsapásként éri a hír, hiszen ilyen esetben nem csak a bérlő felmondása okoz gondot, de a rovarirtás nehézségei is.

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint bérleti szerződés alapján a bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet teljes tartalma alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés előírásainak. Erre a szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérlőt az elállás helyett a felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet.

 Mindez azt jelenti, hogy a nem kívánatos élősködőkkel a lakás szerződésszerű használatra nem alkalmas, tehát a bérbeadó szavatossági kötelezettsége fennáll.

Ehhez természetesen nem elegendő az, hogy a bérlő hivatkozik ilyen körülményre, vita esetén igazolnia is kell azt, ami lehetséges fényképekkel, egyéb árulkodó nyomok rögzítésével. Annak bizonyítása, hogy a csótányok, poloskák a bérlő révén kerültek a lakásba, meglehetősen nehéz. Így amennyiben az élősködők, rovarok jelenléte igazolt, a bérbeadó mentesülésére kevés esély áll fenn.

Arra vonatkozó bírói gyakorlat még nincs, hogy azonnali hatályú felmondás indokául egy ilyen helyzet szolgálhat-e, vagyis súlyos szerződésszegésnek minősül-e az ilyen nem kívánatos körülmény. A bérlőnek azonnal jeleznie kell a problémát, és a bérbeadónak haladéktalanul intézkednie kell. Ennek elmaradása esetén egyértelmű, hogy a felmondás jogszerű lesz.

Amennyiben a rovarirtással kapcsolatban a bérlőnek kárai keletkeznek, azok megtérítésére a kárenyhítési kötelezettsége figyelembevételével igényt formálhat. Amennyiben pedig az irtást követően sem oldódik meg a probléma, akkor második lépcsőben felmondási jogát is gyakorolhatja.

 A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint arra az időtartamra, amíg a bérlő a lakást a saját érdekkörén kívül felmerült okból nem tudja használni, bérleti díj nem jár. Ilyen lehet az irtás időtartama. Mivel az említett rovarok betegségeket is terjeszthetnek, az irtás túlmutathat a tulajdonos és bérlő jogviszonyán, érintettek lehet a ház többi lakója is. Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője) köteles gondoskodni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a járási hivatal kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.

A bérlő és a tulajdonos közötti elszámolás pedig aszerint alakul, hogy a rovarok megjelenése a bérlő révén történt-e, vagy tőle függetlenül. A későbbi viták és nehézségek elkerülése érdekében mindenképpen előzetesen célszerű érdeklődni a szomszédoktól és a bérbeadótól is, mennyire veszélyeztetett a lakás. Bérlőként pedig javasolt rendezni, hogy rendkívüli felmondási indok-e a rovarok felbukkanása, mert ezzel sok vita megelőzhető a jövőre nézve.

Bejegyzés adatai

dr. Gombolai Éva fényképe

Szerző: dr. Gombolai Éva

jogtanácsos

Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve az Europa Universität Viadrinán (Frankfurt) végezte. Minisztériumi gyakorlatot követően ügyvédi irodában helyezkedett el, majd a D.A.S. Jogvédelmi Biztosítónál folytatta jogi pályafutását, ahol jelenleg is dolgozik peres- és médiaszakértőként. Munkajogi szakjogász tanulmányai mellett szenvedélye a nyelvtanulás, a cross core és a jóga.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 30 napja )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!