Betegszabadság, vagy táppénz?

Egy nő az ágyban orrot fúj, közben laptop az ölében.

Betegség, keresőképtelenség időtartama alatt az ember sajnos nem tudja ellátni a munkáját, mely esetben betegszabadságra, majd táppénzre lesz jogosult a jogszabályban előírt feltételek megléte esetén.

A munkavállalót – betegsége miatti – keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg, amely csak az adott naptári évben vehető igénybe. A betegszabadság alatt folyósított juttatás nem az egészségbiztosítás ellátása, hanem azt a munkáltató fizeti. A betegszabadság idejére a távolléti díj 70%-a jár, oly módon, hogy ez az összeg adó- és járulékköteles is.Betegszabadság igénybevételéhez a keresőképtelenséget a kezelőorvos igazolja, kórházi ápolás esetén pedig kórházi igazolás szükséges. A keresőképtelenség orvosi elbírálása azonos módon történik, függetlenül attól, hogy a keresőképtelenség idejére táppénz, vagy betegszabadság illeti-e meg a beteget.A betegszabadságra jogosult személy részére a táppénz a betegszabadság lejártát követő naptól jár, mely iránti kérelmet a munkavállalóknak a munkáltatónál kell bejelenteni, az egyéni vállalkozóknak pedig a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél.A táppénz összegét több tényező befolyásolja. A táppénz összegét elsődlegesen a jövedelem határozza meg, mely figyelembe vehető jövedelmek egyrészt a rendszeres jövedelmek (például a munkabér (illetmény), pótlékok, a munkabér helyett kifizetett távolléti díj, átlagkereset, illetve a szerződés alapján havonta járó díjazás, vagy egyéb jövedelem), másrészt a nem rendszeres jövedelmek (például a prémium). A táppénz alapját ezen jövedelem naptári napi átlaga képezi.A táppénz mértéke a biztosításban töltött időtől, illetve az esetleges kórházi ápolástól függően a napi átlagkereset 60%-a, illetve 50%-a, azonban figyelembe kell venni a táppénz maximum összegét is, ugyanis a keresőképtelenség esetén a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a minimálbér 200%-a harmincad részének megfelelő összeget, ami a 93.000 Ft-os minimálbér alapulvételével 6200 Ft.