A ki nem fizetett tankolás

Tankolás
Ügyfelünk azzal a kérdéssel kereste fel Társaságunkat, hogy milyen lehetőségei vannak a korábban ki nem fizetett tankolás okán vele szemben indult szabálysértési eljárásban.

Ügyfelünk amint tudomást szerzett az esetről, azonnal visszament a helyszínre. Tartozását rendezte, elnézést is kért a benzinkút vezetőségétől, így sérelmesnek érezte, hogy vele szemben mégis eljárás indult, melyben fennállt a lehetősége az elmarasztalásának.

Ügyfelünk részére jogi képviseletében eljárva részt vettünk a szabálysértési eljárás során foganatosított meghallgatásán. Ennek során részletes vallomást tettünk arra vonatkozóan, hogy Ügyfelünknek nem állt szándékában fizetés nélkül távozni a benzinkútról, kizárólag figyelmetlenségből maradt el a tankolás kiegyenlítése.

A vallomással megegyező tartalmú beadványt is benyújtottunk a döntés meghozatalára jogosult bíróság részére, mely bíróság osztotta álláspontunkat. Megállapította Ügyfelünknél a lopási szándék hiányát, és megszüntette Ügyfelünkkel szemben a szabálysértési eljárást.

Ügyfelünket tehát nem marasztalta el a bíróság az eljárás megszüntetésére tekintettel.