Ügyfélfogadás

Hétfő: 9-11 óráig
Szerda: 8-20 óráig

Azonnali segítségkérés esetén Ügyfeleink telefonon a nap 24 órájában vehetik igénybe szolgáltatásunkat.

A D.A.S. Panaszkezelési szabályzata

Változás a személyes ügyfélfogadás rendjében

Az Ön bizalma Társaságunk és szolgáltatásaink iránt rendkívül megtisztelő számunkra.

Továbbra is célunk, hogy jogi kérdését legjobb szakmai tudásunkkal felvértezve a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldjuk.

Azért, hogy félfogadási időben az Ön várakozási idejét a legminimálisabbra tudjuk csökkenteni, kérjük, egyeztessen munkatársainkkal időpontot a 06-1/486-3600-ás központi telefonszámunkon, vagy honlapunkon az "Időpontfoglalás ügyfeleinknek" gombra kattintva!

Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes jogi tanácsadás igénybevétele csak félfogadási időben lehetséges (hétfő: 09.00 - 11:00, szerda: 08.00 - 20:00).

A nemzetközi Superbrands program több mint két évtizede indult Nagy-Britanniában, a magyarországi program immáron 12 éve működik. 

Olvassa tovább

Ügyfélbeszámolók

Munkavégzés tartózkodási engedéllyel

Ügyfelünk házastársa évek óta összevont tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Az ilyen típusú engedély jogosultja, harmadik országbeli állampolgárként, egyszerre jogosult Magyarország területén meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni, és Magyarország területén tartózkodni.

A teljes történet

Esettanulmányok

Problémás örökség

Ügyfelünkre édesapja halála után maradt egy személyi hitelszerződés, jelentős mértékű tartozással. 

A teljes történet


Családi jogvédelem

Családi jogvédelem

A biztosítási védelem a biztosítási szerződésben megnevezett szerződő, annak házastársa, illetve a biztosítási ajánlaton név szerint megnevezett élettársa magán és munkahelyi jogviszonyaira terjed ki, amennyiben ezek nem a biztosított személyek által folyatott gazdasági, vállalkozási tevékenységgel állnak összefüggésben.

 

Kártérítési jogvédelem

Dologi kár | Gépjárműkár | Gyógyszerköltség | Nem vagyoni kár

A biztosított jogszabályon alapuló kártérítési igényének érvényesítése az általa elszenvedett személyi sérülés, illetve vagyoni vagy nem vagyoni károk miatt, feltéve, hogy a kár szerződésen kívüli károkozásból ered.

 

Munkajogi védelem

Elmaradt munkabér | Kártérítés

A biztosított munkaviszonyból, közalkalmazotti illetve köztisztviselői jogviszonyból származó jogi érdekének megóvása.

 

Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem

Öregségi nyugdíj | Családi pótlék | Kártérítés | GYES, GYED | Özvegyi nyugdíj

A szociális jogvédelem a biztosított, mint szociális ellátásra jogosult személy érdekeinek védelmére terjed ki, feltéve, hogy azok érvényesítése egyéb más, speciálisan az adott biztosítási esemény rendezésére is létrehozott intézményen keresztül nem jár sikerrel. A társadalombiztosítási jogvédelem a biztosítottnak a társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazásából eredő jogvitáinak képviseletére terjed ki, kizárólag a peres szakaszban.

 

Szerződéses jogvédelem

Bérleti szerződés | Adásvételi szerződés | Leasing szerződés | Garanciális problémák | Más biztosítókkal kötött szerződések | Utazási szerződés

A biztosított jogi érdekeinek védelme más biztosítókkal kötött, a biztosítottal, a biztosított gépjárművel és a biztosított ingatlannal kapcsolatos biztosítási szerződések megszegéséből származó jogvitákra, illetve kötelmi jogi fogyasztói szerződések megszegéséből (pl. adásvétel, bérlet, lízing stb.) származó jogvitákra.

 

Fogyasztói jogvédelem

Képviselet a Fogyasztóvédelmi Tanács előtt | Kártérítési igény a nem megfelelő minőségű áru forgalmazójával szemben

A biztosított jogi érdekeinek a védelme az árucikkek megvásárlására, használatára, és a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban. 

 

Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem

Közlekedési baleset gondatlan okozása | Fiatalkorúak szándékos bűncselekménye | Gyorshajtás

A biztosított védelme olyan büntető- vagy szabálysértési eljárásban, amelyet ellene gondatlanságból elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés alapos gyanúja miatt indítanak.

 

Ingatlan jogvédelem

Bérlet | Haszonbérlet | Haszonélvezet | Birtokvédelem

A biztosított jogainak védelme a biztosított ingatlannal kapcsolatos bérleti, haszonbérleti, más használatra vonatkozó szerződés megszegéséből és egyéb dologi jogi jogviszonyból eredő jogvitákban.

 

Vezetői engedéllyel kapcsolatos jogvédelem

Vezetői engedély bevonása | Forgalmi engedély bevonása

A jogi érdekek védelme a biztosított vezetői engedélyének, illetve a biztosított gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával kapcsolatos hatósági eljárásban.

 

Jogi tanácsadás

Jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

A jogi tanácsadás a családi és a közlekedési jogvédelmi területekhez tartozó biztosítási esemény megoldási lehetőségeivel kapcsolatos egyszeri alkalommal, szóban vagy írásban nyújtott jogi felvilágosítást foglalja magában. A szolgáltatás kizárólag ügyfeleink számára a 06-1-486-3600 telefonszámon érhető el munkanapokon 9-13 óra között.Jogi problémája van?

Kérjen visszahívást!


Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép