Ügyfélfogadás

Hétfő: 9-11 óráig
Szerda: 8-20 óráig

Azonnali segítségkérés esetén Ügyfeleink telefonon a nap 24 órájában vehetik igénybe szolgáltatásunkat.

A D.A.S. Panaszkezelési szabályzata

Változás a személyes ügyfélfogadás rendjében

Az Ön bizalma Társaságunk és szolgáltatásaink iránt rendkívül megtisztelő számunkra.

Továbbra is célunk, hogy jogi kérdését legjobb szakmai tudásunkkal felvértezve a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldjuk.

Azért, hogy félfogadási időben az Ön várakozási idejét a legminimálisabbra tudjuk csökkenteni, kérjük, egyeztessen munkatársainkkal időpontot a 06-1/486-3600-ás központi telefonszámunkon, vagy honlapunkon az "Időpontfoglalás ügyfeleinknek" gombra kattintva!

Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes jogi tanácsadás igénybevétele csak félfogadási időben lehetséges (hétfő: 09.00 - 11:00, szerda: 08.00 - 20:00).

A nemzetközi Superbrands program több mint két évtizede indult Nagy-Britanniában, a magyarországi program immáron 12 éve működik. 

Olvassa tovább

Ügyfélbeszámolók

Barátom története

Kazup Zsolt

2004-ben kötöttünk először önöknél biztosítást, akkor még csak a család gépjárművére, azóta már családjogi komplex biztosításunk van. 

A teljes történet

Esettanulmányok

Hibás baleseti bejelentő

Ügyfelünk gépjárművével közlekedési baleset részese volt. A másik fél a baleset bekövetkezéséért felelősségét teljes mértékben elismerte, és a felek a baleset helyszínén baleseti bejelentőlapot is töltöttek ki. 

A teljes történet


Családi jogvédelem

Családi jogvédelem

A biztosítási védelem a biztosítási szerződésben megnevezett szerződő, annak házastársa, illetve a biztosítási ajánlaton név szerint megnevezett élettársa magán és munkahelyi jogviszonyaira terjed ki, amennyiben ezek nem a biztosított személyek által folyatott gazdasági, vállalkozási tevékenységgel állnak összefüggésben.

 

Kártérítési jogvédelem

Dologi kár | Gépjárműkár | Gyógyszerköltség | Nem vagyoni kár

A biztosított jogszabályon alapuló kártérítési igényének érvényesítése az általa elszenvedett személyi sérülés, illetve vagyoni vagy nem vagyoni károk miatt, feltéve, hogy a kár szerződésen kívüli károkozásból ered.

 

Munkajogi védelem

Elmaradt munkabér | Kártérítés

A biztosított munkaviszonyból, közalkalmazotti illetve köztisztviselői jogviszonyból származó jogi érdekének megóvása.

 

Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem

Öregségi nyugdíj | Családi pótlék | Kártérítés | GYES, GYED | Özvegyi nyugdíj

A szociális jogvédelem a biztosított, mint szociális ellátásra jogosult személy érdekeinek védelmére terjed ki, feltéve, hogy azok érvényesítése egyéb más, speciálisan az adott biztosítási esemény rendezésére is létrehozott intézményen keresztül nem jár sikerrel. A társadalombiztosítási jogvédelem a biztosítottnak a társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazásából eredő jogvitáinak képviseletére terjed ki, kizárólag a peres szakaszban.

 

Szerződéses jogvédelem

Bérleti szerződés | Adásvételi szerződés | Leasing szerződés | Garanciális problémák | Más biztosítókkal kötött szerződések | Utazási szerződés

A biztosított jogi érdekeinek védelme más biztosítókkal kötött, a biztosítottal, a biztosított gépjárművel és a biztosított ingatlannal kapcsolatos biztosítási szerződések megszegéséből származó jogvitákra, illetve kötelmi jogi fogyasztói szerződések megszegéséből (pl. adásvétel, bérlet, lízing stb.) származó jogvitákra.

 

Fogyasztói jogvédelem

Képviselet a Fogyasztóvédelmi Tanács előtt | Kártérítési igény a nem megfelelő minőségű áru forgalmazójával szemben

A biztosított jogi érdekeinek a védelme az árucikkek megvásárlására, használatára, és a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban. 

 

Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem

Közlekedési baleset gondatlan okozása | Fiatalkorúak szándékos bűncselekménye | Gyorshajtás

A biztosított védelme olyan büntető- vagy szabálysértési eljárásban, amelyet ellene gondatlanságból elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés alapos gyanúja miatt indítanak.

 

Ingatlan jogvédelem

Bérlet | Haszonbérlet | Haszonélvezet | Birtokvédelem

A biztosított jogainak védelme a biztosított ingatlannal kapcsolatos bérleti, haszonbérleti, más használatra vonatkozó szerződés megszegéséből és egyéb dologi jogi jogviszonyból eredő jogvitákban.

 

Vezetői engedéllyel kapcsolatos jogvédelem

Vezetői engedély bevonása | Forgalmi engedély bevonása

A jogi érdekek védelme a biztosított vezetői engedélyének, illetve a biztosított gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával kapcsolatos hatósági eljárásban.

 

Jogi tanácsadás

Jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

A jogi tanácsadás a családi és a közlekedési jogvédelmi területekhez tartozó biztosítási esemény megoldási lehetőségeivel kapcsolatos egyszeri alkalommal, szóban vagy írásban nyújtott jogi felvilágosítást foglalja magában. A szolgáltatás kizárólag ügyfeleink számára a 06-1-486-3600 telefonszámon érhető el munkanapokon 9-13 óra között.Jogi problémája van?

Kérjen visszahívást!


Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép