Ügyfélfogadás

Hétfő: 9-11 óráig
Szerda: 8-20 óráig

Azonnali segítségkérés esetén Ügyfeleink telefonon a nap 24 órájában vehetik igénybe szolgáltatásunkat.

A D.A.S. Panaszkezelési szabályzata

Változás a személyes ügyfélfogadás rendjében

Az Ön bizalma Társaságunk és szolgáltatásaink iránt rendkívül megtisztelő számunkra.

Továbbra is célunk, hogy jogi kérdését legjobb szakmai tudásunkkal felvértezve a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldjuk.

Azért, hogy félfogadási időben az Ön várakozási idejét a legminimálisabbra tudjuk csökkenteni, kérjük, egyeztessen munkatársainkkal időpontot a 06-1/486-3600-ás központi telefonszámunkon, vagy honlapunkon az "Időpontfoglalás ügyfeleinknek" gombra kattintva!

Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes jogi tanácsadás igénybevétele csak félfogadási időben lehetséges (hétfő: 09.00 - 11:00, szerda: 08.00 - 20:00).

A nemzetközi Superbrands program több mint két évtizede indult Nagy-Britanniában, a magyarországi program immáron 12 éve működik. 

Olvassa tovább

Ügyfélbeszámolók

A D.A.S. biztonságot kínál és bátorságot ad!

Bajka Botond

Egy 14 éves Opel Corsa-m van, 2006 tavaszán vásároltam. Mindig márkaszervizbe viszem és mindig ugyanoda. 2007 tavaszán jeleztem, hogy a motortérben hűtővíz-szivárgás van.

A teljes történet

Esettanulmányok

Kész átverés!

Ügyfelünk vett egy gőztisztítót egy barkácsáruházban és ott azt a tájékoztatást kapta, hogy ha nem megfelelő a termék, akkor három munkanapon belül visszaveszik és visszakapja a termék árát pénzben.

A teljes történet


Belső védelmi vonalak működése

A letölthető pdf-ből megtudhatja, hogy a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító hogyan működteti belső védelmi vonalait a felelős belső irányítás érdekében.

Tájékoztató a belső védelmi vonalak működéséről (pdf, 363 KB)

BEJELENTÉSI RENDSZER

Magatartási Kódex

A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító olyan Magatartási Kódexet dolgozott ki, amely az üzleti etika és a jogkövetés alapelveit és elvárásait pontosan és érthetően határozza meg munkatársai számára.

A biztosító hírneve az ügyfelek, az üzleti partnerek, a tulajdonosok és a közvélemény bizalmán alapul.

A biztosító következetesen betartja a korrupció és a megvesztegetés tekintetében a Magatartási Kódexben lefektetett alapelveket.

A bejelentési rendszerbe a biztosító munkavállalóin, valamint a vele szerződéses viszonyban álló személyeken kívül olyan személyek is tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Amennyiben a biztosító valamely munkatársa jogszabálysértésről vagy a Magatartási Kódex szabályainak jelentős megsértéséről szerez tudomást, különösen csalás, vesztegetés, mérleghamisítás vagy más olyan, hasonló módon szankcionált cselekmény esetén, amely büntető- vagy polgári jogi következményekkel járhat, köteles haladéktalanul tájékoztatni felettesét (annak érintettsége esetén vagy egyébként szükségesnek ítélt helyzetben a vezérigazgatót), és még a belső ellenőrt vagy a megfelelőségi vezetőt, vagy - gazdasági bűncselekmény vagy hasonló törvénysértés esetén - az illetékes külső ombudsmant.

A bejelentés megtehető személyesen vagy levélben a Megfelelőségi Vezető részére címezve 1082 Budapest Futó utca 47-53. VI. emelet vagy telefonon a +36 1 486 3600, vagy e-mailen: info@das.hu.

A bejelentés kivizsgálására a törvény annak beérkezésétől számított 30 napot biztosít, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. Az azonosítható bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről a biztosító tájékoztatja.

A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a biztosító dönt a feljelentés megtételéről. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a biztosító által meghatározott magatartási szabályokat, a biztosító a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

A biztosító minden esetben törekszik a bejelentések kivizsgálásának biztosítására, azonban a törvény értelmében a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után bejelentett, továbbá a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető. Ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban, a biztosító a bejelentés vizsgálatát mellőzheti.

 

A bejelentéshez kapcsolódó adatkezelést a biztosító bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba, és a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató itt található:

Adatvédelmi tájékoztató

Magatartási kódex

A biztosítási ügynökök Etikai kódexeJogi problémája van?

Kérjen visszahívást!


Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép