Ügyfélfogadás

Hétfő: 9-11 óráig
Szerda: 8-20 óráig

Azonnali segítségkérés esetén Ügyfeleink telefonon a nap 24 órájában vehetik igénybe szolgáltatásunkat.

A D.A.S. Panaszkezelési szabályzata

Változás a személyes ügyfélfogadás rendjében

Az Ön bizalma Társaságunk és szolgáltatásaink iránt rendkívül megtisztelő számunkra.

Továbbra is célunk, hogy jogi kérdését legjobb szakmai tudásunkkal felvértezve a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldjuk.

Azért, hogy félfogadási időben az Ön várakozási idejét a legminimálisabbra tudjuk csökkenteni, kérjük, egyeztessen munkatársainkkal időpontot a 06-1/486-3600-ás központi telefonszámunkon, vagy honlapunkon az "Időpontfoglalás ügyfeleinknek" gombra kattintva!

Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes jogi tanácsadás igénybevétele csak félfogadási időben lehetséges (hétfő: 09.00 - 11:00, szerda: 08.00 - 20:00).

A nemzetközi Superbrands program több mint két évtizede indult Nagy-Britanniában, a magyarországi program immáron 12 éve működik. 

Olvassa tovább

Ügyfélbeszámolók

Nyugdíjemelés, de mikor?

Ügyfelünk azzal fordult a Fővárosi Kormányhivatalhoz, hogy nyugdíja korrekcióra szorul és kérelmezte az eljárást a nyugdíjának megemelése felől. Ekkor kiadtak Ügyfelünknek egy függő hatályú végzést, mely arról szólt, hogyha az ügy meghatározott határidőn túl rendeződik, úgy Ügyfelünk 10.000 forintra tarthat igényt. Az ügy elhúzódása bekövetkezett, így a függő hatályú végzés jogerőssé vált, melyről Ügyfelünk értesítést is kapott. A várt összeg azonban hónapok múlva sem érkezett meg számlaszámára. Ügyfelünk ekkor kérte a segítségünket.

A teljes történet

Esettanulmányok

Utazási szerződésből eredő kártérítési igény

Ügyfelünk egy országos hálózattal rendelkező, nemzetközileg is elismert utazási irodában befizetett 2 fő részére egy síutat.

A teljes történet


Belső védelmi vonalak működése

A letölthető pdf-ből megtudhatja, hogy a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító hogyan működteti belső védelmi vonalait a felelős belső irányítás érdekében.

Tájékoztató a belső védelmi vonalak működéséről (pdf, 363 KB)

BEJELENTÉSI RENDSZER

Magatartási Kódex

A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító olyan Magatartási Kódexet dolgozott ki, amely az üzleti etika és a jogkövetés alapelveit és elvárásait pontosan és érthetően határozza meg munkatársai számára.

A biztosító hírneve az ügyfelek, az üzleti partnerek, a tulajdonosok és a közvélemény bizalmán alapul.

A biztosító következetesen betartja a korrupció és a megvesztegetés tekintetében a Magatartási Kódexben lefektetett alapelveket.

A bejelentési rendszerbe a biztosító munkavállalóin, valamint a vele szerződéses viszonyban álló személyeken kívül olyan személyek is tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Amennyiben a biztosító valamely munkatársa jogszabálysértésről vagy a Magatartási Kódex szabályainak jelentős megsértéséről szerez tudomást, különösen csalás, vesztegetés, mérleghamisítás vagy más olyan, hasonló módon szankcionált cselekmény esetén, amely büntető- vagy polgári jogi következményekkel járhat, köteles haladéktalanul tájékoztatni felettesét (annak érintettsége esetén vagy egyébként szükségesnek ítélt helyzetben a vezérigazgatót), és még a belső ellenőrt vagy a megfelelőségi vezetőt, vagy - gazdasági bűncselekmény vagy hasonló törvénysértés esetén - az illetékes külső ombudsmant.

A bejelentés megtehető személyesen vagy levélben a Megfelelőségi Vezető részére címezve 1082 Budapest Futó utca 47-53. VI. emelet vagy telefonon a +36 1 486 3600, vagy e-mailen: info@das.hu.

A bejelentés kivizsgálására a törvény annak beérkezésétől számított 30 napot biztosít, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. Az azonosítható bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről a biztosító tájékoztatja.

A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a biztosító dönt a feljelentés megtételéről. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a biztosító által meghatározott magatartási szabályokat, a biztosító a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

A biztosító minden esetben törekszik a bejelentések kivizsgálásának biztosítására, azonban a törvény értelmében a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után bejelentett, továbbá a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető. Ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban, a biztosító a bejelentés vizsgálatát mellőzheti.

 

A bejelentéshez kapcsolódó adatkezelést a biztosító bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba, és a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató itt található:

Adatvédelmi tájékoztató

Magatartási kódex

A biztosítási ügynökök Etikai kódexeJogi problémája van?

Kérjen visszahívást!


Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép