Ügyfélfogadás

Hétfő: 9-11 óráig
Szerda: 8-20 óráig

Azonnali segítségkérés esetén Ügyfeleink telefonon a nap 24 órájában vehetik igénybe szolgáltatásunkat.

A D.A.S. Panaszkezelési szabályzata

Változás a személyes ügyfélfogadás rendjében

Az Ön bizalma Társaságunk és szolgáltatásaink iránt rendkívül megtisztelő számunkra.

Továbbra is célunk, hogy jogi kérdését legjobb szakmai tudásunkkal felvértezve a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldjuk.

Azért, hogy félfogadási időben az Ön várakozási idejét a legminimálisabbra tudjuk csökkenteni, kérjük, egyeztessen munkatársainkkal időpontot a 06-1/486-3600-ás központi telefonszámunkon, vagy honlapunkon az "Időpontfoglalás ügyfeleinknek" gombra kattintva!

Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes jogi tanácsadás igénybevétele csak félfogadási időben lehetséges (hétfő: 09.00 - 11:00, szerda: 08.00 - 20:00).

A nemzetközi Superbrands program több mint két évtizede indult Nagy-Britanniában, a magyarországi program immáron 12 éve működik. 

Olvassa tovább

Ügyfélbeszámolók

Parkolás közben tették tönkre az autómat

Zsolnay Gábor, Budapest

Egyik nap, mikor kinéztem az ablakon, láttam amint egy autós, parkolás közben nekitolat gépjárművemnek, majd elhajt. 

A teljes történet

Esettanulmányok

Háztűz

Biztosítottunk vidéki ingatlanában tűz pusztított, amely során melléképületei is teljesen kiégtek. Lakásbiztosítója felé az ügyet a helyszíni és korábban az ingatlanról készített fényképeinek megküldésével bejelentette, a károsult ingóságokat megbecsülte. 

A teljes történet


Mi történik a szolgáltatási igénybejelentésem beérkezése után?

A bejelentés beérkezését követően a Biztosító jogi asszisztens munkatársa azonosítja a Biztosítottat (a továbbiakban: Azonosítás). Az Azonosítás során meg kell állapítani a Biztosítottnak azt a kötvényszámát, amelyre nézve a szolgáltatást igénybe kívánja venni. (Olyan esetben, ha a kötvényesítés még nem fejeződött be, az Azonosítás a Biztosított által adott ajánlat sorszáma alapján történik). A beérkezett és azonosított szolgáltatási igénybejelentésnek a Biztosító jogi asszisztens munkatársa a beérkezését követő 1 munkanapon belül káraktát nyit, és azt az előadó kárrendező munkatársnak átadja.

Mit kell tudni a Fedezetvizsgálatról Kárrendezés és Közreműködési szolgáltatás esetén:

Az előadó kárrendező munkatárs köteles a kárakta megnyitását követően 5 munkanapon belül a Fedezetvizsgálatot elvégezni és erről a Biztosítottat tájékoztatni. A határidő a Fedezetvizsgálat eredményéről készített értesítésnek Biztosító általi postára adása határidejét jelenti. Amennyiben a szolgáltatási igénybejelentés a Biztosítónak nem a szolgaltatas@das.hu e-mail címére érkezik (ide tartozik a honlapról küldött szolgáltatási igénybejelentés is), a Fedezetvizsgálat elintézésének határideje további két munkanappal meghosszabbodik.

A Fedezetvizsgálat az alábbi szakaszokból áll és különösen az alábbiakra terjed ki:

a) A szolgáltatást igénylő személyével kapcsolatos feltételek, így különösen:

  • a szolgáltatást igénylő személy biztosított-e

b) Az Azonosított biztosítási szerződés és érvényességével és hatályosságával kapcsolatos feltételek, így különösen

  • a szolgáltatás igénylésének időpontjában a biztosítási szerződés biztosítási díja be van-e fizetve, vagyis díjrendezett-e a szerződés? (részletesen lásd: 3.2 pont)
  • amennyiben a biztosítási díjat megfizették, a befizetett díj megegyezik-e a ténylegesen fizetendő biztosítási díj mértékével?
  • nem merült-e ki a biztosítási összeg a biztosítási esemény bekövetkezésének biztosítási évében az Azonosított biztosítási szerződés terhére korábban bejelentett biztosítási eseményekre teljesített szolgáltatások miatt (előzmény károk),
  • egyedi azonosítással (rendszám, ingatlan) rendelkező biztosítási tárgyra vonatkozó szolgáltatási igény esetén az adott biztosítási tárgyra a biztosítási szerződés tárgyi hatálya kiterjed-e a szerződésre (azaz: be van-e vonva a biztosításba)?

c) Az igényelt biztosítási szolgáltatással kapcsolatos feltételek, így különösen:

  • az igénybe venni kért szolgáltatást tartalmazza-e az Azonosított biztosítási szerződés?
  • mi tekinthető káreseménynek, biztosítási eseménynek (a biztosítási szolgáltatás alapjául szolgáló egyéb eseménynek) az igényelt szolgáltatás tekintetében, és mi ezeknek a bekövetkezési időpontja?
  • Van-e várakozási idő az érintett biztosítási szerződésben arra a szolgáltatásra, amire nézve az ügyfél a szolgáltatási igénybejelentését megtette?
  • nincs-e a Biztosító mentesülését eredményező, vagy a szolgáltatás nyújtását kizáró körülmény?
  • sikerkilátás vizsgálat lefolytatása

Amennyiben a Fedezetvizsgálat alapján a Biztosított jogosult a szolgáltatás igénybevételére, úgy az eljáró kárrendező munkatárs köteles a szolgáltatás nyújtására. Erről fedezetigazoló levélben kell a Biztosítottat tájékoztatni. A fedezetigazoló levélben le kell írni a Fedezetvizsgálat során tett megállapításokat, és rögzíteni kell, hogy mely szolgáltatás(ok) igénybevételét ismerte el a Biztosító a bejelentés alapján.

Az eljáró kárrendező munkatárs köteles a folyamatban lévő kárügyben minden olyan alkalommal a Fedezetvizsgálatot elvégezni, különös tekintettel a sikerkilátás vizsgálatra, amikor olyan új adat, tény, irat vagy egyéb dokumentum, információ kerül a birtokába, amely kétségessé teszi a biztosítási fedezet fennállását.

Amennyiben a rendelkezésre álló iratok alapján nem lehet egyértelműen megállapítani a biztosítási fedezet fennállását, úgy az eljáró kárrendező munkatárs köteles a Biztosítottól írásban bekérni a fedezet megállapításához szükséges iratokat, egyúttal köteles a Biztosított figyelmét felhívni arra a tényre, hogy a Fedezetvizsgálat elvégzéséig az ügyben érdemi intézkedéseket nem tehet. Ha a szolgáltatás alapjául szolgáló biztosítási szerződésben a Biztosító előírta, hogy a Fedezetvizsgálathoz meghatározott adatokat kell szolgáltatni, Pl. Jogtárs Jogvédelmi Biztosítási Szerződés, akkor a Fedezetvizsgálat csak ezen adatok beérkezését követően folytatható le. Köteles továbbá felhívni a Biztosított figyelmét arra, hogy a szükséges iratok, adatok meg nem küldése esetén a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján elutasítja a szolgáltatás iránti igényt.

Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép