Ügyfélfogadás

Hétfő: 9-11 óráig
Szerda: 8-20 óráig

Azonnali segítségkérés esetén Ügyfeleink telefonon a nap 24 órájában vehetik igénybe szolgáltatásunkat.

A D.A.S. Panaszkezelési szabályzata

Változás a személyes ügyfélfogadás rendjében

Az Ön bizalma Társaságunk és szolgáltatásaink iránt rendkívül megtisztelő számunkra.

Továbbra is célunk, hogy jogi kérdését legjobb szakmai tudásunkkal felvértezve a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldjuk.

Azért, hogy félfogadási időben az Ön várakozási idejét a legminimálisabbra tudjuk csökkenteni, kérjük, egyeztessen munkatársainkkal időpontot a 06-1/486-3600-ás központi telefonszámunkon, vagy honlapunkon az "Időpontfoglalás ügyfeleinknek" gombra kattintva!

Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes jogi tanácsadás igénybevétele csak félfogadási időben lehetséges (hétfő: 09.00 - 11:00, szerda: 08.00 - 20:00).

A nemzetközi Superbrands program több mint két évtizede indult Nagy-Britanniában, a magyarországi program immáron 12 éve működik. 

Olvassa tovább

Ügyfélbeszámolók

A D.A.S. matrica hatalma

Szűcs Mihály

Németországban dolgozom így sokat vagyok úton. Egyik vasárnap, mikor mentem vissza Németországba, akkor történt velem az alábbi eset:

A teljes történet

Esettanulmányok

Nyerjen a D.A.S.-sel!

Ügyfelünk vásárolt egy márkás matracot, melyre az eladó 15 év jótállást vállalt.

A teljes történet


Benyújtandó dokumentumok listája

Az ügyintézést meggyorsíthatja, ha az adott ügyhöz kapcsolódó valamennyi dokumentumot szolgáltatási igénybejelentéssel egyidejűleg megküldi Társaságunknak. Az alábbi felsorolásból megtudhatja, hogy egyes szolgáltatásaink igénylésekor milyen dokumentumokat kell mindenképpen megküldenie Biztosítónkhoz.

Kártérítés

Közlekedési baleset

 • Forgalmi engedély másolata
 • Baleseti bejelentő
 • Baleset részletes leírása
 • Rendőrségi igazolás
 • Kárfelvételi jegyzőkönyv
 • Javítási számla/árkalkuláció
 • Biztosító elutasító levele

Kátyúkár

 • Az esemény idejének, pontos helyének /kerület, út, tér, házszám stb./ ismertetése
 • Milyen körülmények között, mi történt.
 • Sérülés, kár mértéke (javítási kalkuláció vagy javítási számla)
 • a gépjármű forgalmi engedélyének másolata
 • A káreseményt, illetve annak bekövetkezését helyszínen észlelő tanuk adatait (név, lakcím).
 • Amennyiben felismerhető fényképfelvétel készült a káreseményt követően a bekövetkezés helyszínéről (érdemes az autó látható sérüléseiről)
 • A káreseménynél sérült alkatrészek megőrzését a káreljárás végleges befejezéséig
 • Rendőrségi dokumentáció
 • kárbejelentőlap
 • közút, illetve biztosítójának elutasító levele, vagy önkormányzat, illetve biztosítójának elutasító levele

Büntetőeljárás, szabálysértési jogvédelem

Szabálysértés

 • Szabálysértési határozat
 • Feltétlenül írja rá, hogy a határozatot mikor vette át (a határidő számítás tekintetében nagyon fontos)

Munkajogi jogvédelem

 • Munkaszerződés/Közalkalmazotti kinevezés/Köztisztviselői kinevezés és azok mellékletei
 • Munkaszerződés valamennyi módosítása
 • Munkaköri leírás
 • Kollektív szerződés
 • Munkáltatói utasítások
 • Kézhez vett vagy közzétett munkáltatói nyilatkozat(ok)
 • Bérjegyzékek
 • Munkaidő-nyilvántartási iratok
 • Leltárfelelősségi nyilatkozat
 • Munkáltatói figyelmeztetés
 • Kártérítési, megtérítési határozat
 • Munkaviszonyt/közalkalmazotti/Közszolgálati jogviszonyt megszüntető közös megegyezés
 • Kézhez vett munkáltatói rendes felmondás/felmentés
 • Kézhez vett munkáltatói rendkívüli felmondás/felmentés
 • Benyújtott munkavállalói rendes felmondás/lemondás
 • Benyújtott munkavállalói rendkívüli felmondás/lemondás
 • Kilépő papírok (munkaviszony megszüntetése során kiállítandó munkáltatói igazolások)
 • Munkaviszony megszűnésére tekintettel készített elszámolás illetve átadás-átvételi jegyzőkönyv

A felsoroltak közül csak azon iratok benyújtása szükséges, amelyek a bejelentett jogvita elbírálása szempontjából jelentőséggel bírnak.

Szerződéses jogvédelem

Lakásbiztosítás/utasbiztosítás/életbiztosítás/stb.

 • Káresemény részletes leírása
 • Biztosítási kötvény
 • Általános és különös biztosítási feltételek
 • Kárfelvételi jegyzőkönyv
 • Biztosító elutasító levele

CASCO-kár, lopáskár

 • forgalmi engedély másolata
 • rendőrségi feljelentés, rendőrség nyomozást megszüntető határozata
 • kárfelvételi jegyzőkönyv
 • biztosító levele (amelyben elutasítja a kárkifizetést, vagy tájékoztat a kifizetendő összegről, és ezzel az ügyfél nem ért egyet)

Bruttó 10.000 Ft vételár feletti mobiltelefon jótállás iratlista

 • felszólító levél
 • jótállási jegy
 • mobiltelefon vásárlásakor kapott számla

INGATLAN JOGVÉDELEM

Kötbérigény érvényesítése iránti dokumentumok csatolása

 1. adásvételi szerződés,
 2. tulajdoni lap másolat (nem hiteles)
 3. A munkálatok befejezését követően felvett műszaki vagy birtokbaadási jegyzőkönyv (ugyanis ettől az időponttól kell számítani a jótállás időtartamát),
 4. esetleges építési napló (pl. családi házak kivitelezésénél)
 5. Esetleges szakértői vélemény, mely megállapítja, hogy mi a kivitelezési hiba, mennyiben tér el a tervektől és pontosan miben,
 6. Esetleges fényképfelvételek a hibajelenségekről, hogy azok a kijavítást megelőzően pontosan milyen állapotban vannak,
 7. Ha volt, akkor az eddigi jótállási javítás iratai, jegyzőkönyvei
 8. A más vállalkozó által esetlegesen elkészített előzetes anyag- és munkadíj tervezet, hogy pl a hibák kijavítása mekkora költséget jelentenének (ún. javítási árajánlat),
 9. Egyéb az üggyel kapcsolatosan keletkezett irat, felszólítások, igénybejelentések
  • részletes tényleírás a jogvita lényegéről és a korábban megtett lépésekről,
  • adásvételi szerződés másolata,
  • ha van, adásvételi szerződés módosításának másolata,
  • ha van, (nem hiteles) tulajdoni lap másolata,
  • ha van, a munkálatok befejezését követően felvett műszaki vagy birtokbaadási jegyzőkönyv másolata,
  • esetleges építési napló másolata,
  • egyéb az üggyel kapcsolatosan keletkezett iratok, felszólítások, igénybejelentések másolata.

Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép