Ügyfélfogadás

Hétfő: 9-11 óráig
Szerda: 8-20 óráig

Azonnali segítségkérés esetén Ügyfeleink telefonon a nap 24 órájában vehetik igénybe szolgáltatásunkat.

A D.A.S. Panaszkezelési szabályzata

Változás a személyes ügyfélfogadás rendjében

Az Ön bizalma Társaságunk és szolgáltatásaink iránt rendkívül megtisztelő számunkra.

Továbbra is célunk, hogy jogi kérdését legjobb szakmai tudásunkkal felvértezve a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldjuk.

Azért, hogy félfogadási időben az Ön várakozási idejét a legminimálisabbra tudjuk csökkenteni, kérjük, egyeztessen munkatársainkkal időpontot a 06-1/486-3600-ás központi telefonszámunkon, vagy honlapunkon az "Időpontfoglalás ügyfeleinknek" gombra kattintva!

Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes jogi tanácsadás igénybevétele csak félfogadási időben lehetséges (hétfő: 09.00 - 11:00, szerda: 08.00 - 20:00).

A nemzetközi Superbrands program több mint két évtizede indult Nagy-Britanniában, a magyarországi program immáron 12 éve működik. 

Olvassa tovább

Ügyfélbeszámolók

Felmondás távolléti díj nélkül. Létezik ilyen?

Ügyfelünk határozatlan idejű munkajogi jogviszonyát munkáltatója felmondással megszüntette, emellett felmentette őt a munkavégzési kötelezettség alól a felmondási idő teljes tartamára. Majd Ügyfelünk kétségbeesetten fordult Társaságunkhoz, jelezve, hogy munkáltatója egy forintot sem fizetett neki a felmondási időre. 

A teljes történet

Esettanulmányok

Köszönjük, hogy felmondott előző munkahelyén - mégsem tudjuk foglalkoztatni!

Ügyfelünknek munkaviszonyának fennállása alatt állást ajánlott egy másik munkáltató.

A teljes történet


Mit jelent a jogvédelem?

A jogvédelmi biztosítás helye a biztosítások rendszerében

A jogvédelmi biztosítás szolgáltatásait nem pótolja sem a felelősségbiztosítás, sem más biztosítási forma, így pl. a baleset- vagy casco biztosítás sem.

 • A felelősségbiztosítás (különösen a gépjármű-felelősségbiztosítás) megfizeti biztosítottjai helyett harmadik személy által követelt jogos kártérítési összegeket és elhárítja a jogtalanul támasztott igényeket; megvédi a biztosítottat harmadik személy igényeivel szemben. Ezen védelem keretein belül adott esetben, önérdekből is, jogi lépéshez folyamodik, pl. ügyvéd, rendőrség bekapcsolása révén.
  A jogvédelmi biztosítás teljesen más, csaknem ellentétes feladatot lát el: ez a biztosítási forma nem harmadik személy biztosítottal szembeni követeléseit hárítja el, hanem támogatja a biztosítottat saját jogai harmadik személlyel szembeni érvényesítése során. Feladata nem a követelések elhárítása, hanem a biztosított jogainak eredményes érvényesítése. A jogvédelmi biztosítás a 20. század elején jött létre, mint contre-assurance, vagyis a felelősségbiztosítással ellentétesen ható biztosítás.
 • A casco biztosítás a biztosított járművében keletkezett károkért vállalja az anyagi terheket, személyi károkért azonban nem felel.
  Ez utóbbit csak jogvédelmi biztosítás segítségével lehet hatékonyan érvényesíteni. A jogvédelmi biztosítás emellett a jármű értékcsökkenéséből eredő követelések, a saját autó pótlása céljából bérelt jármű, kórházi kezelés, ápolás, nem vagyoni kárigény és keresetkiesés stb. érvényesítésének költségeit is viseli.
 • A balesetbiztosítás halálos kimenetelű balesetek ill. tartós rokkantság esetén a megállapodás szerinti biztosítási összeget fizeti.
  Harmadik személlyel szembeni kártérítés, nem vagyoni kárigény ill. további igények csak a jogvédelmi biztosítás révén érvényesíthetők előre nem látható eljárási költségektől való aggodalom nélkül.

A fenti példák világosan mutatják, hogy a jogvédelmi biztosítás kizárólag a hatáskörébe tartozó konkrétan meghatározott kockázatokat fedezi, amit semmilyen más biztosítás nem foglal magába.

 

Egy jogvédelmi biztosító feladatai

a. A biztosított támogatása érdekeinek érvényesítésében kárrendezésre specializálódott szakemberekkel, a biztosító alkalmazásában álló jogászokkal, a biztosított által kiválasztott ügyvéddel.

JogvédelemA mai ember életének számos területét törvények, rendeletek és egyéb előírások szabályozzák. Ez a tény, valamint a növekvő gazdasági és szociális összefonódások egyre gyakrabban érintik a polgárok jogi érdekeit és jogaik megvédésére kényszerítik őket.

Az érdekeink hatékony képviselete azonban megfelelő információ és szaktudás nélkül esélytelen. A jogvédelmi szervezetek arra hivatottak, hogy az érintett területet kiválóan ismerő szakemberek és jogászok bevonásával támogassák ügyfeleiket a jogi érdekérvényesítés folyamatában.

b. A költségek teljes kockázatának viselése

Az igazságszolgáltatás anyagi vonzata az egyén számára rendszerint túl magas. Egy jogvita költségei jelentős anyagi terhet, sőt néha teljes pénzügyi ellehetetlenülést is jelenthetnek, például egy közlekedési baleset esetén, lakásbérleti szerződésből eredően, vagy ha a munkahely elvesztésének veszélye fenyeget. Ezekben az esetekben ill. a mindennapi élet számos további jogi bonyodalmában a jogvédelmi biztosítás a megállapodás szerinti biztosítási összegig első és másodfokon viseli:

 • a biztosított által választott ügyvéd szokásos honoráriumát,
 • a perindítás eljárási illetékét
 • a bírósági és bírósági végrehajtói költségeket,
 • a bíróság által megidézett tanúk és a bíróság által kirendelt szakértők igénybevételéért fizetendő költségtérítést,
 • a perbeli ellenfél azon költségeit, melyeket a biztosított a bírósági döntés alapján köteles megtéríteni.

c. A biztosítottnak nyújtott jogi tanácsadás

Ha jogvita fenyeget ill. ha az már folyamatban van, jogi tanácsadással sok kellemetlenségnek lehet elejét venni. Egy értékes, szakszerű tanácsadói szolgálat az első, sőt néha a legcélszerűbb gyakorlati segítség lehet a biztosított számára.

 

A jogvédelmi biztosítás szociológiai jelentősége

Esélyegyenlőség a jog területénEsélyegyenlőség biztosítása a jogvédelmi biztosított jogainak érvényesítése során.

A jogvédelmi biztosítás az egyén anyagi helyzetétől függetlenül esélyegyenlőséget garantál a jogi vitákban. Ezzel fontos jogi és szociálpolitikai feladatot lát el.Jogi problémája van?

Kérjen visszahívást!


Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép