Ügyfélbeszámolók

99 évre szóló üdülési jog

Ügyfeleink 99 évre szóló üdülési jogról szóló szerződést kötöttek. A házaspár kétségbeesetten kérte Társaságunk segítségét, hogy valahogyan szabadítsuk meg őket az üdülési joguktól. A másik fél elzárkózott tárgyalásoktól.

A teljes történet

Esettanulmányok

Betörtek a lakásomba. Mennyit fizet a biztosító?

Ügyfelünk lakásába ismeretlenek betörtek és jelentős vagyoni kárt okoztak. A lakásbiztosító vonakodott elismerni a valós kár nagyságát, és az egyes ingóságokban esett kár igazolásához a lakásbiztosítási szerződéssel ellentétes, irreális követelményeket támasztott. 

A teljes történet


Mit tehetünk, ha probléma van a közös képviselővel?

2017. augusztus 1.

Napjainkban gyakori együttélési forma a társasházi közösségek alapítása. A társasház tulajdonostársainak közössége az általuk viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Ezen ügyek intézése során a társasházat a különböző jogviszonyaival összefüggésben, harmadik személyekkel szemben a közös képviselő képviseli. 

A közös képviselő megválasztására és felmentésére a társasház legfőbb szerve, a közgyűlés jogosult, amelynek minden tulajdonos a tagja. A közgyűlés a közös képviselőt, az intéző-, illetőleg a számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti. A felmentett közös képviselő azonban az ügyvitel folyamatosságának biztosítása érdekében a közgyűlés határozata alapján köteles az új közös képviselő megválasztásáig, de legfeljebb felmentésétől számított kilencvenedik nap leteltéig ügyvivőként ellátni a közösség ügyeinek intézését. A feladatok végzését határozatban állapítják meg, a díjazás pedig a korábbitól változatlan marad. A közös képviselő - ha a közgyűlés e megbízatása alól felmenti - köteles az új közös képviselő részére a megválasztásától számított harminc napon belül írásbeli jegyzőkönyv alapján, a társasházra vonatkozó összes iratot, az erről szóló teljességi nyilatkozattal együtt, átadni.

A rendes felmentés mellett a közgyűlés azonnali hatállyal is felmentheti a közös képviselőt és visszavonhatja a társasház-kezelői megbízatását. Ez abban az esetben következhet be, ha a közgyűlés ismételt szabályszerű felhívástól számított tizenöt napon belül nem igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közös képviselői tisztség betöltésével összeegyeztethetetlen. További feltételként bizonyítania kell, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok következménye. Abban az esetben, ha a közös képviselő nem tesz eleget az igazolási kötelezettségének és a kizáró ok fennállását a közgyűlés a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, a közös képviselőt azonnali hatállyal felmenti tisztségéből. Az azonnali hatályú felmentéssel érintett közös képviselő megbízatása azonnal megszűnik.

Az említett szabályozásnak legfontosabb célja, hogy csakis erkölcsileg feddhetetlen, megbízható személyek kerüljenek közös képviselői pozícióba, hiszen nagy felelősséggel jár egy társasházi közösség vagyonával való gazdálkodás, melynek elengedhetetlen feltétele a bizalmi viszony megléte. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amennyiben a közös képviselő okot szolgáltat arra, hogy a vele szemben fennálló bizalom megrendüljön, a törvény lehetőséget biztosít a tulajdonostársak közösségének, hogy felmentsék tisztségéből és új közös képviselőt válasszanak. Emellett amennyiben büntetőjogi feljelentés alapjául szolgáló cselekmény elkövetését tapasztalja a közgyűlés a közös képviselő részéről, az ezzel kapcsolatos eljárás megindítására is kötelessége.


dr. Fekete Klaudia

Kategóriák: Polgári törvénykönyv

Címkék: lakóközösség, társasház, közös képviselő

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. augusztus 1., (175 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép