Ügyfélbeszámolók

Ki a hibás?

Gémes Ferenc

Ez a büntetés a munkahelyem elvesztését jelentette volna, hiszen jogosítvány nélkül a munkáltatóm nyilván nem alkalmazott volna tovább!

A teljes történet

Esettanulmányok

Kátyúkár vecsésen

Ügyfelünk 2016.02.19-én egy kátyúba hajtott Vecsésen. Az eset után egyből kihívta a rendőrséget a helyszínre, akik megfelelő módon dokumentálták a káreseményt. A káresemény helye szerint illetékes önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t nevezte meg, mint az adott terület közútfenntartóját. Ezek után felvettük a kapcsolatot a kártérítésre kötelezett féllel, vagyis Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel.

A teljes történet


Milyen szabályok vonatkoznak az egyéni vállalkozókra?

2017. június 13.

Napjainkban egyre többen döntenek úgy, hogy kilépnek az alkalmazotti lét világából és ötleteik megvalósítása céljából saját vállalkozás indításába fognak. A döntés nem egyszerű, hiszen a munkaviszonyból eredő stabil bérezéssel ellentétben egy egyéni vállalkozónak változó a jövedelme, mely elsősorban a tevékenységével kapcsolatos megrendelések számától függ. Ugyanakkor a munkavégzés ezen formája magában foglalja annak a lehetőségét, hogy nagyobb jövedelemre tegyen szert az érintett, mint, amit munkabérként el lehet érni. Jelen cikkünk célja azon jogi részletek ismertetése melyek ahhoz szükségesek, hogy valaki egyéni vállalkozóként folytathassa tevékenységét. 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy a nyilvántartást vezető szervhez e törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be személyesen vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát,

b) nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok a tevékenység végzésével kapcsolatban

c) a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet és azok TEÁOR kódját

d) a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,

e) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

 

Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a kormányhivatal egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány igénylése elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen a nyilvántartást végző kormányhivatalnál kezdeményezhető. Az igazolvány azonban az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele.

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel, ami azt jelenti, hogy a saját magánvagyonával is köteles helytállni a tevékenységével összefügésben keletkezett tartozásaiért, ellentétben mondjuk egy korlátolt felelősségű társasággal, ahol a tagok nem felelnek a saját vagyonukkal, csak a cég vagyonával. 

Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Nagyon fontos követelmény, hogy az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában, azzal, hogy közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat.

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy ha a képesítési követelményeknek maga nem felel ugyan meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. 

Előfordulhat olyan élethelyzet, hogy valaki szünetelteti az egyéni vállalkozói tevékenységét, anélkül, hogy megszüntetné azt. Erre lehetőséget biztosít a jogszabály, mivel úgy rendelkezik, hogy az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. Fontos, hogy a szüneteltetési szándékot be kell jelenteni a nyilvántartást vezető kormányhivatalnál. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének pedig további feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a kormányhivatalnak személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt a hatóság az igazolvány beérkezésének vagy leadásának napján érvényteleníti, és ennek tényét bejegyzi a nyilvántartásba.

Az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása érdekében a kormányhivatal a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. Amennyiben az egyéni vállalkozó által végzett valamely tevékenység az e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és felszólítás ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget, a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság a tevékenység folytatását megtiltja és főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Ennek elkerülése érdekében érdemes a törvényes működés megtartására figyelni.

Az egyéni vállalkozás megindításának a jogi feltétek mellett fontos adózási előírásai is vannak, ezért a pontos tájékozódás érdekében mindenképpen érdemes egy adótanácsadó, vagy könyvelő tevékenységet végző személyt felkeresni.


dr. Fekete Klaudia

Kategóriák: Munkajog

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. június 13., (251 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép