Ügyfélbeszámolók

Nem fizet a biztosító

Color Plasztik Kft, Budapest

Még 1 éves sem volt a Jogvédelmi Biztosításunk, amikor az alig 3 éves autónkat káresemény érte. Az adott biztosító társaság a hozzájuk benyújtott értékcsökkenési kérelmünket elutasította.

A teljes történet

Esettanulmányok

Elhúzódó ügyintézés!

Ügyfelünk 2008. októberében az interneten és telefonon keresztül akarta módosítani fennálló internet és kábel tv szerződését kiegészítve a telefon előfizetéssel, illetve a kábel tv-t digitálisan kérte. A szolgáltatásnyújtáshoz szükséges bekötést a Szolgáltató ügyintézője 30 napon belül ígérte. Ügyfelünk, mivel a szolgáltató nem jelentkezett, érdeklődött december végén, választ nem kapott.

A teljes történet


Mi az a tartási szerződés és mikor érdemes megkötni?

2016. december 8.

Gyakran alkalmazott módszere az idősgondozásnak a tartási szerződés megkötése. A tartási szerződés alapján ugyanis a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles. Ez a kötelezettség magába foglalja a tartásra jogosult lakhatásának biztosítását, élelemmel és ruházattal való ellátását, gondozását, betegsége esetén ápolását és gyógyíttatását, valamint halála esetén illő eltemettetését.

A tartásra jogosult a gondoskodásért cserébe ellenértéket köteles szolgáltatni. Az ellenszolgáltatás tipikus esete az ingó és ingatlan vagyontárgyak tulajdonjogának átruházása az eltartás fejében. A tartási szerződés megkötésével az eltartó megszerzi az ellenértékként átruházott ingó és ingatlan vagyontárgyak tulajdonjogát, éppen ezért nagyon fontos, hogy a szerződést minden esetben írásba foglalva kössék meg a felek.

Ha a tartási kötelezettség ellenében az eltartóra ingatlan tulajdonjogát ruházzák át, és a tartásra jogosult felhívására az eltartó az őt terhelő kötelezettség biztosítására megfelelő biztosítékot nem ad, a tartásra jogosult kérelmére az ingatlan-nyilvántartásba az átruházott ingatlan terheként tartási jogot kell bejegyezni. Ez esetben az eltartott az eltartó által adott biztosítékból vagy tartási jog bejegyzése esetén az ingatlanból kielégítheti a tartás iránti követelését.

A bíróság a tartási szerződést bármelyik fél kérelmére - mindkét fél érdekeinek figyelembevételével - módosíthatja, ha a szerződés változatlan tartalommal történő fenntartása - különösen a felek megromlott viszonyára tekintettel - indokolatlan. Amennyiben a szerződés célja annak módosításával nem valósítható meg, bármelyik fél kérheti a bíróságtól a szerződés megszüntetését. A bíróság a felek kérelméhez alapvetően nincs kötve, azonban nem alkalmazhat olyan jogkövetkezményt, amely ellen mindkét fél tiltakozik. Ez azt jelenti, hogy ha a felek a tartási szerződés ítélettel történő módosítását kérik, a bíróság nem szüntetheti azt meg.

A tartási szerződésnek különös jelentősége van az eltartott halála esetén, ugyanis azon vagyontárgyak, amelyeket az eltartás fejében tartási szerződéssel átruház az eltartott az eltartóra, nem képezik alapját a kötelesrésznek. A kötelesrész alapja a hagyaték tiszta értéke, valamint az örökhagyó által élők között bárkinek juttatott ingyenes adományok juttatáskori tiszta értéke. Ez azt jelenti, hogy a kötelesrészre jogosultak, vagyis az elhunyt leszármazói, házastársa és szülője, akik az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örökösei vagy végintézkedés hiányában azok lennének, követelésük alapjához nem számíthatják hozzá a tartási szerződésben szereplő vagyontárgyakat. 


dr. Fekete Klaudia

Kategóriák: Polgári törvénykönyv - Szerződésjog

Címkék: eltartási szerződés, ingatlan, idősgondozás

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2016. december 8., (288 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép