Ügyfélbeszámolók

Balesetveszélyes csatornafedél

Ügyfelünk 2016. decemberében egyik este, sötétben közlekedett gépjárműjével. Az út során az egyik utcában az aszfalt egy nagyobb szakasza egy csatornafedél körül fel volt bontva. A balesetveszélyes helyet nem kerítették el, illetve nem táblázták ki. Ügyfelünk gépjárműjével belehajtott a felbontott részbe, és a gépjárműben a baleset következtében körülbelül 60.000,- Ft összegű kár keletkezett. A csatornafedél környékén az aszfaltot egy építkező cég bontotta fel, akinek kötelessége lett volna a helyszín biztosításáról, kitáblázásáról, elkerítéséről gondoskodni. 

A teljes történet

Esettanulmányok

Lopáskár

Ügyfelünk járműszerelvényét ismeretlen tettesek ellopták. 

A teljes történet


Megbízás vagy munkaviszony?

2017. szeptember 20.

Munkát végezni többféle foglalkoztatási formában is lehet. Ugyanazok a feladatok munkaviszonyban éppúgy elláthatók, mint megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban. Alapvetően a felek szerződéskötési szabadsága határozza meg, hogy milyen jogviszonyt létesítenek. Az adóhatóság és a bíróság azonban keményen szankcionálja a munkaviszony „bújtatását” más jogviszony ernyője alá. Érdemes ezért áttekinteni a fő elhatárolási szempontokat.

A munkaviszony és más jogviszonyok elhatárolása olyan kérdéskör, amely régóta foglalkoztatja a jogalkalmazókat. A bírói gyakorlat az elmúlt évtizedekben egyértelműen kidolgozta az elhatárolás ismérveit. Eszerint figyelembe kell venni a felek közötti jogviszony létesítését megelőzően lefolytatott tárgyalások körülményeit is. Amennyiben a munkát végző személy saját vállalkozása nevében lép fel és a vállalkozás szerződik a feladatok elvégzésére, akkor abból nemigen származhat munkaviszony. Megvizsgálandóak továbbá a szerződés megkötésekor és a munkavégzés során tett nyilatkozatok. A munkaviszony létesítése során a munkáltatónak jól körülhatárolt tájékoztatási kötelezettsége áll fenn. Ha a felek anélkül is követik a munkaviszonyra előírt eljárásrendet, hogy formálisan munkaviszonyt létesítenek, akkor ez a jogviszony könnyen átminősíthető lesz. További fontos szempont a felek viszonyában ténylegesen megvalósuló alá- és fölérendeltség mértéke. A munkaviszony megállapításához ennek meglehetősen erősnek kell lennie. Az a körülmény, hogy a foglalkoztató bizonyos körben felügyeli és meghatározza pl. az értékesítés területét, valamint annak protokollját, nem minősül az Mt. szerinti munkáltatói utasításnak. Az a követelmény, hogy a feladatot ellátó az adott szakmai protokollt kövesse és ezt betartassa, szintén nem tartozik ebbe a körbe. Ettől tehát a jogviszony nem válik munkaviszonnyá.

Amennyiben a munka természete folytán a tevékenység nemcsak munkaviszony, hanem munkavégzésre irányuló más jogviszony keretében is ellátható, a felek határozzák meg munkavégzés típusát. A szerződési szabadság elvére figyelemmel a felek szabadon dönthetnek arról, hogy a munkavégzés polgári jogi vagy munkaszerződés alapján történjen.

A jogviszony megítélése tehát elsősorban nem annak névleges megjelölésétől függ, hanem sokkal inkább a felek közötti kapcsolattól, az ellenőrzés-felügyelet erősségétől és a felek nyilatkozataitól. A névlegesen polgári jogviszony munkaviszonnyá minősítését a bíróságtól kérheti a munkát végző természetes személy. Amennyiben a bíróság ezt megállapítja, akkor a jogviszony megszüntetésére is a munka törvénykönyvét kell alkalmazni, és a megszüntetés jogszerűségét is ez alapján kell elbírálni.


dr. Vágány Tamás

Kategóriák: Munkajog

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. szeptember 20., (154 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép