Ügyfélbeszámolók

Jár nekem a garantált bérminimum

Ügyfelünk autóbuszvezetőként dolgozik egy vidéki önkormányzatnál hosszú évek óta. Az önkormányzat 2017-től kezdődően nem akarta megfizetni Ügyfelünknek a garantált bérminimum emelt összegét, mivel Ügyfelünk saját maga nem tudta alátámasztani, hogy mi alapján jogosult ezen járandóságra. Ekkor Társaságunkhoz fordult és felvilágosítást kért.

A teljes történet

Esettanulmányok

Autó vs. busz

Ügyfelünk gépkocsijával Budapesten, az Erzsébet-híd középső forgalmi sávjában balesetet szenvedett.

A teljes történet


Különleges eset - bónusz romlása eladott autó után

2016. december 6.

A magyar jogrendszer a gépjárművek üzemeltetésével, tulajdonjog átruházásával kapcsolatosan közismerten teret enged bizonyos anomáliáknak. Ezúttal a jármű adás-vételéhez kapcsolódó egyik lehetséges furcsaságra szeretnénk felhívni a figyelmet, ismertetve egyúttal a megelőzés lehetséges módját.

A gépjármű tulajdonjogának átruházásához tulajdonképpen csupán a felek egyező akaratára, a jármű átadására van szükség. Az egyező akaratot persze írásba kell foglalni. A jármű-nyilvántartásban történő átvezetés nem a tulajdonjog megszerzéséhez szükséges, de ettől még kötelező az ügylet bejelentése a lakóhely szerinti okmányirodában. A határidőben történő bejelentés - számos egyéb októl eltekintve - azért is fontos, mert ez az időpont lesz meghatározó a járműre addig fennállt kötelező felelősség-biztosítás megszűnése, pontosabban az addigi biztosító kockázatviselésének megszűnése szempontjából. A törvény értelmében a korábbi biztosítót a gépjármű tulajdonjogát érintő változásnak - ideértve a régi tulajdonos (átruházó) külön jogszabályban meghatározott, tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettsége teljesítésének időpontját is - járműnyilvántartásba történő bejegyzéséről, a kötvénynyilvántartó szerv elektronikus úton értesíti, amely értesítést a biztosító a feladatai ellátása során figyelembe veszi. Tehát a biztosító hivatalos úton értesül arról, hogy mikori keltezésű az adásvételi szerződés a felek között.

A törvény azt is rögzíti, hogy a szerződés érdekmúlással történő megszűnése esetén a biztosító kockázatviselése a tulajdonjognak a járműnyilvántartásba bejegyzett időpontjában szűnik meg.

De mi a helyzet akkor, ha az új tulajdonos még aznap balesetet okoz a járművel, kinek kell a kárért helytállni? A jármű nyilvántartás naptári nap szintjén tudja kezelni a tulajdonosváltozást, noha az sohasem éjfélkor következik be. Az eladó biztosítója addig (a napig) köteles helytállni, ameddig még az eladó a kocsi tulajdonosa. A konkrét példánál maradva a gyakorlatban ténylegesen előfordul, hogy az eladás napján okozott kárért még az eladó biztosítója áll helyt, és ezért az eladó bónusza fog romlani, bár a balesethez semmi köze, a baleset idején a kocsinak már nem tulajdonosa, sem üzembentartója.

Aki így jár, két dolgot tehet. Egyfelől reklamálhat a helytállás miatt a (volt) biztosítójánál, másrészt természetesen követelheti a bónusz romlás miatt őt ért vagyoni hátrányt az új tulajdonostól, pontosabban az új üzembentartótól. A vita és pereskedés helyett a megelőzéshez elegendő, ha az adásvételi szerződésből kitűnik, hogy a jármű átadására már annak megkötését követő napon került sor. Ebben az esetben ugyanis ha történik is baleset az átadás után, akkor is előző nappal fog megszűnni a biztosító helytállási kötelezettsége.


dr. Vágány Tamás

Kategóriák: Közlekedés

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2016. december 6., (412 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép