Ügyfélbeszámolók

Nyugdíjemelés, de mikor?

Ügyfelünk azzal fordult a Fővárosi Kormányhivatalhoz, hogy nyugdíja korrekcióra szorul és kérelmezte az eljárást a nyugdíjának megemelése felől. Ekkor kiadtak Ügyfelünknek egy függő hatályú végzést, mely arról szólt, hogyha az ügy meghatározott határidőn túl rendeződik, úgy Ügyfelünk 10.000 forintra tarthat igényt. Az ügy elhúzódása bekövetkezett, így a függő hatályú végzés jogerőssé vált, melyről Ügyfelünk értesítést is kapott. A várt összeg azonban hónapok múlva sem érkezett meg számlaszámára. Ügyfelünk ekkor kérte a segítségünket.

A teljes történet

Esettanulmányok

Kátyúkár vecsésen

Ügyfelünk 2016.02.19-én egy kátyúba hajtott Vecsésen. Az eset után egyből kihívta a rendőrséget a helyszínre, akik megfelelő módon dokumentálták a káreseményt. A káresemény helye szerint illetékes önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t nevezte meg, mint az adott terület közútfenntartóját. Ezek után felvettük a kapcsolatot a kártérítésre kötelezett féllel, vagyis Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel.

A teljes történet


Kiterjesztett garancia és termékbiztosítási szerződés előnyei

2017. április 12.

Egy nagyobb értékű informatikai eszköz vagy háztartási gép megvásárlása esetében kellemetlen, amikor a kötelező jótállási idő elteltével hibásodik meg a termék, vagy egyszerűen csak a fogyasztó önhibája miatt tönkremegy. Ezekre a tipikus esetekre is van megoldás, mely a termékbiztosítás vagy kiterjesztett garancia körében keresendő. 

A nagyobb összegű termékek megvásárlása esetén sok esetben az áruház úgynevezett termékbiztosítási szerződést, vagy kiterjesztett garancia megkötésére vonatkozó szerződés megkötését is felajánlja. A két szerződés között alapvető különbség van. A termékbiztosítási szerződés olyan esetekre nyújthat megoldást, amikor a termék a vásárló hibájából megsérül. A kiterjesztett garancia - külön díj ellenében - azonban a jótállási idő meghosszabbítására vonatkozik.

Mi az a termékbiztosítás?

A termékbiztosítási szerződésben a biztosító meghatározza, hogy melyek azok az előre nem látható, balesetszerű, hirtelen események, melyek bekövetkezte esetén szolgáltat a biztosító. Ezek az események tipikusan törés, a vízbe ejtés, tűzkár, stb. A lényeg az, hogy amennyiben ilyen biztosítási szerződés megkötésében gondolkodunk, akkor nézzük azt meg, hogy a biztosító pontosan milyen eseményekre térít. Ezt pontosan, külön nevesítve rögzíti a biztosító társaság a szerződési feltételeiben. Ez azért fontos, mert a biztosító csak a nevesített események kapcsán térít és ez nem feltétlenül teljeskörű, legalábbis a laikus szempontjából vizsgálva.

Mi az azonban, melyet a biztosító társaság szolgáltatni köteles?

Ha bekövetkezett a biztosítási esemény, akkor a biztosító társaság a fentiekhez hasonlóan kizárólag azt a szolgáltatást nyújtja és olyan mértékben, ahogyan azt a szerződési feltételekben rögzítette. A termékbiztosítások esetében - általában - javítási költséget foglal magában a szolgáltatás, egy meghatározott összeg erejéig, vagy totálkár összeget számít, esetleg biztosítja egy másik termék beszerzését. Totálkárról egyébként akkor beszélünk, amikor a termék megsemmisült, tehát műszaki szempontból is képtelenség helyreállítani, vagy bár javítható, azonban annak helyreállítása nem gazdaságos.

Természetesen ezeknek a szolgáltatásoknak az ismertetése csak általános jellegű, mivel ahány biztosító, annyiféle szolgáltatás nyújtható. Jó, ha számolunk azzal is, hogy sok esetben önrész megfizetése is terhelni fogja  a szerződőt, mely vagy egy konkrétan meghatározott összeg, vagy a biztosítási összeg meghatározott százaléka. Ez az önrész a szerződő terhére eső összeg.

Miről szól a kiterjesztett garancia?

A tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállási idő 1 év. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ezalatt az időtartam alatt következik be a termék meghibásodása, a jogszabály abból indul ki, hogy a hiba gyári eredetű, tehát azért a kereskedő, illetve a gyártó felel. Itt tehát az igényérvényesítés során a bizonyítási teher fordul meg, tehát a kereskedőnek kell azt bizonyítania, hogy a termék a fogyasztó nem rendeltetésszerű használata miatt hibásodott meg.

Vannak bizonyos gyártók -  főleg a világmárkák körében - akik a fenti határidőn túl, hosszabb idejű jótállási kötelezettséget vállalnak a termék meghibásodása miatt. Ezt a jótállási-, vagy garanciakönyvben külön rögzítik. Azonban, ha ez az idő is eltelik, vagy ezen túl még a kellékszavatossági idő is, akkor jelenthet megoldást egy termék meghibásodása esetén a kiterjesztett garancia, mely akár 5 vagy 10 évre is szólhat, a szerződéstől függően.

Ennek a lényege tehát az, hogyha a szerződésben meghatározott időtartamon belül a terméknek gyári hibája merül fel, akkor a kötelezett vállalja annak megjavítását, vagy esetleg cseréjét. Itt is lényeges az, hogy pontosan milyen részletszabályokat tartalmaz a szerződés, mivel ennek alapján járhat el a kötelezett.

Remélem, hogy sikerült eligazítást adni Olvasóink számára! 


dr. Burján Zsuzsanna

Kategóriák: Fogyasztóvédelem

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. április 12., (47 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép