Ügyfélbeszámolók

Nem fizet a biztosító

Color Plasztik Kft, Budapest

Még 1 éves sem volt a Jogvédelmi Biztosításunk, amikor az alig 3 éves autónkat káresemény érte. Az adott biztosító társaság a hozzájuk benyújtott értékcsökkenési kérelmünket elutasította.

A teljes történet

Esettanulmányok

Félretájékoztatás miatti kár

Ügyfelünk balesetet okozott a gépkocsijával. A másik fél kárát, kb. 10 millió forintot (komoly személyi sérülés történt) azonban nem a saját biztosítója, hanem a MABISZ fizette ki, mivel az ügyfelünk saját biztosítója úgy nyilatkozott a károsultnak tévedésből, hogy ügyfelünknek nem volt érvényes kötelező felelősségbiztosítása.

A teljes történet


Hogyan alakul a személyiségi jogok védelme a hatályos polgári jog alapján?

2016. április 7.

A személyiségi jogok védelméről a hazai szabályozásban elsősorban a 2013. évi V. Polgári Törvénykönyv tartalmaz rendelkezéseket. E törvény felsorolja azokat a személyiségi jogokat, amelyeknek a megsértésével a leggyakrabban találkozhatunk, akár saját személyünket illetően, akár más személy vonatkozásában. Jelen cikk célja, hogy segítséget nyújtson azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségekkel élhetünk a személyiségi jogaink megsértésének orvoslása érdekében.

A hivatkozott jogszabály alapján az alábbiakban felsorolt jogsértések minősülnek személyiségi jogsérelemnek:
a) az élet, a testi épség és az egészség megsértése;
b) a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;
c) a személy hátrányos megkülönböztetése;
d) a becsület és a jóhírnév megsértése;
e) a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése;
f) a névviseléshez való jog megsértése;
g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.


Fontos kiemelni, hogy a személyiségi jogok sérelme nem csupán az embert érintheti. Vannak olyan személyiségi jogok, amelyek a jogi személyeket, azaz a cégeket, alapítványokat, egyesületeket is megilletik, mint például a jóhírnév védelme. E körben ők ugyanúgy élhetnek a sérelem miatti szankciókkal, mint az ember.


A polgári jog szerint,  akit személyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján az alábbi szankciókat követelheti:
a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) a jogsértés abbahagyására kötelezést és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot;
d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását
e) a jogsértéssel elért vagyoni előny átengedését.

A felsoroltak mellett további szankcióként, sérelemdíjat lehet követelni attól, aki megsérti személyiségi jogainkat. A jogi szabályozás szerint a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges. A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire tekintettel, egy összegben határozza meg. A mérlegelés során elsősorban a jogsértés súlyát, ismétlődő jellegét, a jogsértő magatartás felróhatósága mértékét, valamint a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatását veszi figyelembe a bíróság.


dr. Fekete Klaudia

Kategóriák: Polgári törvénykönyv

Címkék: személyiségi jog, becsületsértés, jó hírnév megsértése, sérelemdíj, hangfelvétel, képmás

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2016. április 7., (683 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép