Ügyfélbeszámolók

Balesetveszélyes csatornafedél

Ügyfelünk 2016. decemberében egyik este, sötétben közlekedett gépjárműjével. Az út során az egyik utcában az aszfalt egy nagyobb szakasza egy csatornafedél körül fel volt bontva. A balesetveszélyes helyet nem kerítették el, illetve nem táblázták ki. Ügyfelünk gépjárműjével belehajtott a felbontott részbe, és a gépjárműben a baleset következtében körülbelül 60.000,- Ft összegű kár keletkezett. A csatornafedél környékén az aszfaltot egy építkező cég bontotta fel, akinek kötelessége lett volna a helyszín biztosításáról, kitáblázásáról, elkerítéséről gondoskodni. 

A teljes történet

Esettanulmányok

Kinek a felelőssége

Ügyfelünk, cége nevében egy webáruházból vásárolt egy mosdókagylót. A terméket egy futárcég szállította ki.

A teljes történet


Green Holidays-ügy: százmilliókra perelhetik a károsultak a Magyar Államot

2017. szeptember 5.

A Green Travel, majd Green Holidays néven működő utazási iroda tisztázatlan csődje miatt idén nyáron ismét életbe lépett az ehhez hasonló katasztrófa helyzetek kezelésére szolgáló vagyoni biztosíték rendszere. Az UNIQA Biztosítónál erre a célra rendelkezésre álló pénzügyi biztosíték azonban nem lesz elegendő a károsultak teljes vagyoni kárpótlására. Csakhogy az alapos kárigényeknek a biztosító által nem fedezett részéért a Magyar Államot kártérítési felelősség terheli. Az alábbiakban segítséget kívánunk nyújtani az érintetteknek jogaik érvényesítéséhez.

utazási iroda fizetésképtelenségének beállta esetére a 90/314/EGK Irányelv írt elő minden tagállam, így a Magyar Állam részére is jogalkotói kötelezettséget. Ez a kötelezettség kiterjed arra, hogy a jogalkotó olyan biztosítéki szabályokat írjon elő, amelyek hatásosan és eredményesen védik meg az utasok vagyoni jogait. Ezen szabályozásnak ténylegesen alkalmasnak kell(ene) lennie arra, hogy az utazási iroda csődje esetén a befizetett díj megtérüljön és fedezet álljon rendelkezésre a kint rekedt utas hazatérésének költségeire. Az uniós irányelvnek nem felel meg az olyan szabályozás, ami azt eredményezi, hogy csak részben térüljön meg az utas vagyoni kára, mert az irányelv a teljes reparáció elvét követi. Ha a Magyar Állam által alkotott biztosítéki szabály nem tudja hatékonyan megóvni az utas vagyoni jogát, akkor jogalkotói kártérítési felelősségről beszélhetünk (jogharmonizációs kötelezettség elmulasztása). Ezt mára több jogerős bírósági ítélet támasztja alá.

Ki nyújthatja be a kárigényét a Magyar Állammal szemben?

Mindazon utasok, akikre kiterjed a Korm. rendelet szerinti vagyoni biztosítéki szabályok hatálya, és akiknek dokumentált, jogos kártérítési igényét nem fedezte 100%-ban az UNIQA. Tehát azok az utasok perelhetnek, akik utazási csomaggal rendelkeztek (nem csak szállás vagy csak repülő).

Milyen károk érvényesíthetők ilyen módon?

A befizetett utazási díj teljes egészének vagy egy részének (esettől függően), illetve a hazautazással kapcsolatos költségek együttes összegének az a része, amely nem térül meg a kárrendezési eljárásban. Nem tartozik ide sajnos az elszenvedett bosszúságok, kényelmetlenségek, a meghiúsult vagy tönkrement utazás miatt egyébként igényelhető sérelemdíj. Igénylehetők viszont a késedelmi kamatok.

Mikortól és meddig érvényesíthető a kárigény?

Amikor az utas végleges tájékoztatást kapott a kárrendezési eljárásban az őt megillető biztosítási összegről, ekkor határozható meg a különbözeti összeg, azaz a kártérítés összege. A kártérítési igény az általános elévülési időn belül (5 év) érvényesíthető. Ennek kezdetéül ajánlatos a hibás teljesítés (nem teljesítés) megnyilvánulását tekinteni.

Hová lehet benyújtani a kártérítési igényt?

Az államot a polgári jogi jogviszonyokban az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter képviseli. A 152/2014-es Korm. rendelet alapján az állami vagyonért felelős minisztérium a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

Nem valószínű, hogy az NFM-hez forduló érintettek kártérítési igényét az államot képviselő miniszter peren kívül elismeri és megtéríti. Ettől függetlenül a károsultaknak célszerű és érdemes kárigényüket igazolható módon, írásban közölni első lépésben az NFM-mel. Ezt követően az elévülési időn belül bíróságon érvényesíthető a kártérítési igény.

Budapest, 2017. 08.24.


dr. Vágány Tamás

Kategóriák: Utazás, Fogyasztóvédelem

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. szeptember 5., (79 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép