Ügyfélbeszámolók

Problémás casco

Szalay András, Érd

2004. július 21-én betörtek lakásunk garázsába, ahonnan eltulajdonították a motorkerékpáromat.

A teljes történet

Esettanulmányok

„Legombolósdi”

Ügyfelünk nyaralni készült. Az utazási irodában felajánlották, hogy itthonról leszervezik a kinti autóbérléssel kapcsolatos teendőket, neki pedig nincs más dolga, mint részükre kifizetni a bérleti díjat.

A teljes történet


Fizetési meghagyást kaptam. Mit tegyek?

2017. június 15.

Sokan csak akkor tudják meg, hogy mi a fizetési meghagyásos eljárás lényege, amikor egy közjegyzőtől megkapja a fizetési meghagyásra vonatkozó kérelmet. Hogy mit kell ilyen esetben tenni, mi ennek az eljárásnak a lényege, ezeket foglaljuk össze. 

A fizetési meghagyásos eljárás leginkább egy, a pénzkövetelésre vonatkozó igényérvényesítés. Ennek lényege abban áll, hogy közjegyzőhöz fordulva, a jogosult meghatározza, hogy kivel szemben, milyen jogviszonyból eredően, mekkora összegű követelése áll fenn. A jogi képviselővel eljáró jogosult, vagy gazdasági társaság kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő ezt a kérelmet, míg magánszemély akár a közjegyző előtt jegyzőkönyvbe mondhatja. Az eljárás díja a követelés 3%-a, de legalább 5.000,- Ft.

Tipikusan kis értékű követelések, azaz 1.000.000,- Ft alatti követelések kizárólag ebben a formában érvényesíthetőek. Legalábbis az igényérvényesítés ezen a módon kezdeményezhető. A kérelemhez nem kell bizonyítékokat, okiratokat csatolni, azokra azonban célszerű a fizetési meghagyásban hivatkozni.

Ha a kérelmet a közjegyző megkapja, megvizsgálja, hogy megfelel-e a törvényi követelményeknek, illetve az eljárás díját megfizette-e a jogosult? A közjegyző azonban nem jogosult azt érdemben megvizsgálni, hogy a fizetési meghagyásban foglalt követelés megalapozott-e vagy sem? Ezt csak bíróság teheti meg. Ha a közjegyző formailag mindent rendben talál a fizetési meghagyás kapcsán, akkor a kérelemben megjelölt kötelezett számára, szintén az ott megjelölt idézési címre megküldi a fizetési meghagyást, hivatalos postai úton. Ez ajánlott, tértivevényes formában történik. Ennek azért van jelentősége, mivel ha a kötelezett átveszi a hivatalos küldeményt, akkor a kézbesítéstől számított 15 naptári napon belül van arra lehetősége, hogy nyilatkozzon annak kapcsán, hogy a követelést vitat-e vagy sem? Amennyiben vitatja, akkor a fenti időtartamon belül, úgynevezett ellentmondással kell élnie. Ezt az ellentmondást célszerű írásba foglalni, és megjelölni benne az ügyszámot, valamint a felek nevét. Az ellentmondást javasolt ajánlott, tértivevényes úton annak a közjegyzőnek a részére megküldeni, aki a fizetési meghagyást kispostázta a részünkre.

Ha a 15 napos határidőt a kötelezett elmulasztja, akkor a fizetési meghagyás, az abban foglalt tartalommal jogerőssé és végrehajthatóvá válik. Ellenkező esetben a jogosultnak kell a peresítéshez szükséges további lépéseket megtennie. Ez azt jelenti, hogy meghatározott időtartamon belül keresetlevél benyújtása úton polgári peres eljárást kezdeményezhet. Ebben az eljárásban már a bíróság - a bizonyítási eljárás lefolytatását követően fogja azt vizsgálni - hogy a jogosult, azaz immáron a felperes követelése, mind jogalapját, mind pedig összegszerűségét tekintve megalapozott-e?

A fentieket összefoglalva tehát az a lényeg, hogy amennyiben valamilyen oknál fogva egyszer csak kapnak egy ilyen kérelmet, és azt megalapozottan vitatják, akkor mindenképpen éljenek az ellentmondás lehetőségével. Ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy amennyiben jogos a követelés, akkor nem érdemes perre vinni, mert akkor pervesztesként magasabb összegű költségkifizetést is kockáztatnak. 


dr. Burján Zsuzsanna

Kategóriák: Polgári törvénykönyv

Címkék: felszólítás, fizetési meghagyás, közjegyző

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. június 15., (249 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép