Ügyfélbeszámolók

Több százezres tartozás? Biztos ez?

Ügyfelünktől egy behajtó cég több százezer forintos távközlési szolgáltatási díjtartozást követelt. Ügyfelünk a megrendelt szolgáltatást szerette volna a bérleményéből való költözés okán módosítani, amit a szolgáltató nem tudott biztosítani.

A teljes történet

Esettanulmányok

Jégeső kontra lakásbiztosítás

Rendkívüli jégeső következtében Ügyfelünk ingatlanjának tetőszerkezete súlyosan megsérült. Mivel Ügyfelünk a káresemény időpontjában érvényes lakásbiztosítással rendelkezett, a kár megtérítését ez alapján kérte.

A teljes történet


Felmondási korlátozás a munkáltatóval szemben

2017. november 2.

A munkáltatóval szembeni felmondási védelemnek több esete létezik. A már leírtak mellett a felmondási korlátozásnak van két másik, az eddigiekhez képest eltérő esete is. Az egyik a gyakorlatban „védett kor”-nak nevezett jogintézmény, mely fogalmilag felmondási korlátozás, mivel ez alatt az időszak alatt a munkáltató élhet ugyan a felmondás jogával, azonban az általános szabályokhoz képest szigorúbb követelmények mellett. A másik pedig a rehabilitációs ellátásban, vagy járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyának a megszüntetése.

A védelmi időszak az Mt. szerint az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évre vonatkozik. A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan időtartamú munkaviszonyát - a munkavállaló magatartására hivatkozással - felmondással csak bizonyos esetekben szüntetheti meg. Ilyen esetek lehetnek, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, illetőleg egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A védelmi időszak alatt történő munkaviszony megszüntetésének másik esete, a munkavállaló képességével (alkalmatlanság) összefüggő vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Ennek feltétele azonban, hogy a felmondáskor érvényes munkaszerződésben meghatározott munkahelyen - ennek hiányában azon a munkahelyen, ahol a munkavállaló munkáját szokás szerint végzi - nem lehet a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja. A munkáltató és a munkavállaló oldaláról egyaránt fontos, hogy a másik munkakör betöltésének felajánlására irányuló ajánlattételre írásban kerüljön sor. Egy esetleges jogvita kialakulása során így tudja bizonyítani a munkáltató, hogy szabályszerűn járt el, és valóban a munkavállaló képességének, végzettségének megfelelő munkakört ajánlott fel. Emellett a munkavállaló is az írásba foglalt ajánlattal tudja hitelesen igazolni, ha a munkáltató nem tartotta be a felmondásra vonatkozó követelményeket.

A törvény alapján a munkáltató a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével indokolt felmondással szüntetheti meg. Feltétele azonban, hogy a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább, és a munkavállaló számára állapotának egészségi szempontból megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.

Látható tehát, hogy a felmondási korlátozás minden esetben azt a munkáltatói kötelezettséget tartalmazza, hogy a munkáltató mérje fel azokat a munkaköröket, amelyek a munkavállaló képességének, végzettségének, gyakorlatának megfelelőek, és azokat ajánlja fel a munkavállalónak.

A munkavállaló képességeinek megfelelő munkakör felajánlásával kapcsolatos követelmény magába foglalja, hogy a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. Ennek megfelelően a védett munkavállalónak olyan munkakört, és ezen belül olyan munkát kell felajánlani, amelyet az adott képességeinek megfelelően el tud látni.

A megfelelő végzettségre irányuló előírás jelenthet azonos képzettségi szintet, például felsőfokú végzettség, valamint azonos képzettségi szakot is. Ennek keretében a munkáltató azonban alacsonyabb képzettséget, végzettséget igénylő munkakört is köteles felajánlani. Ezt a munkavállaló nem köteles elfogadni, azonban amennyiben elutasítja az alacsonyabb végzettséget igénylő munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló ajánlatot, a munkáltató felmondása nem minősül jogszerűtlennek.

Végül a gyakorlat követelménye pedig azt jelenti, hogy a munkavállaló számára azonos gyakorlatot, tapasztalatot - nem kevesebbet és adott esetben nem is többet - kívánó munkakört kell felajánlani.


dr. Fekete Klaudia

Kategóriák: Munkajog - Felmondás

Címkék: felmondási idő, munkajog, felmondás, felmondási védelem

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. november 2., (108 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép