Ügyfélbeszámolók

Nyugdíjemelés, de mikor?

Ügyfelünk azzal fordult a Fővárosi Kormányhivatalhoz, hogy nyugdíja korrekcióra szorul és kérelmezte az eljárást a nyugdíjának megemelése felől. Ekkor kiadtak Ügyfelünknek egy függő hatályú végzést, mely arról szólt, hogyha az ügy meghatározott határidőn túl rendeződik, úgy Ügyfelünk 10.000 forintra tarthat igényt. Az ügy elhúzódása bekövetkezett, így a függő hatályú végzés jogerőssé vált, melyről Ügyfelünk értesítést is kapott. A várt összeg azonban hónapok múlva sem érkezett meg számlaszámára. Ügyfelünk ekkor kérte a segítségünket.

A teljes történet

Esettanulmányok

Kötelező felelősségbiztosítás II.

Ügyfelünk önhibáján kívül autóbalesetet szenvedett.

A teljes történet


A várandós nők felmondási tilalma

2018. január 24.

Általánosan ismert tény, hogy a várandós nő munkaviszonyát munkáltatója nem jogosult egyoldalú felmondással megszüntetni. A gyakorlatban ugyanakkor számos technikai kérdést vet fel a védelem köre.

Rendkívül lényeges, hogy a felmondás akkor jogellenes, ha a tilalomra okot adó körülmény - jelen esetben a várandósság - a felmondás közlésének idején már fennállt. Nem elhanyagolható azonban, hogy a munkáltató és a munkavállaló tisztában voltak-e a várandósság tényével.

Kiemelendő, hogy mindaddig, amíg a munkavállaló tudomása ellenére várandósságának tényét munkáltatója felé nem jelzi, egy esetleges felmondás esetén nem áll módjában erre a speciális védelemre hivatkozni. A hatályos jog általános jelleggel előírja ugyanis, hogy a munkavállaló és a munkáltató kölcsönösen tájékoztatni kötelesek egymást minden olyan körülményről, ami a munkaviszony fennállása szempontjából lényeges. Tehát ebben az esetben a munkavállaló hivatkozhat várandósságára.

A közlés fontossága ugyanakkor előtérbe helyez egy rendkívül kényes kérdést, nevezetesen azt, hogy mikor szükséges a munkavállalónak jeleznie a várandósság tényét a munkáltató felé, meglehetősen érzékeny kérdésről lévén szó. A gyakorlat jelenleg azt mutatja, hogy amikor a munkavállaló tudomást szerez arról, hogy munkáltatói felmondással kapcsolatos érintettsége felmerülhet (például létszámcsökkentés okán), feltétlenül érdemes várandósságát jeleznie. Természetesen a munkavállaló nem kötelezhető arra, hogy a tudomásszerzést követően elsőként és haladéktalanul a munkáltatót tájékoztassa.

Problémát jelenthet továbbá, ha még maga a munkavállaló sem bír tudomással várandósságáról, amikor a munkáltató felmondást közöl vele. Amennyiben a várandósság fennállása alatti felmondás közlését követően, de még a munkaviszony fennállása során - így különösen a felmondási idő tartama alatt - a munkavállaló várandósságáról tudomást szerez, és azt munkáltatója felé jelzi, mód van a sajátos helyzetből adódó jogellenes állapot felszámolására. Ilyen esetekben ugyanis a közlés elmaradása nem róható fel a munkavállalónak, hiszen védettségével maga sem volt tisztában, ugyanakkor a felmondás közlésének időpontjában ez az objektív körülmény már fennállt. Ekkor a munkáltatónak módjában áll a munkavállaló hozzájárulásával visszavonni a korábban tett, felmondásra vonatkozó nyilatkozatot.


dr. Heinrich Renáta

Kategóriák: Munkajog, Polgári törvénykönyv

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép