Ügyfélbeszámolók

Elfeledett felmondási idő

Ügyfelünk munkaviszonyát a munkáltatója felmondással megszüntette. Csalódottan fordult Társaságunkhoz, ugyanis a felmondási időről a munkáltató nem tett említést nyilatkozatában. 

A teljes történet

Esettanulmányok

Garancia a garancia?

Ügyfelünk egy nagy bútoráruházban vásárolt 200.000, - Ft-értékben egy kanapét, amely 2 hét rendeltetésszerű használat után fesleni kezdett. Ügyfelünk hiába ment be az ügyfélszolgálati osztályra panaszt tenni, az eladó nem volt hajlandó eleget tenni jótállási kötelezettségének, jegyzőkönyvet ugyan felvett az ügyfél panaszáról, de 3 hónapon keresztül semmilyen intézkedés nem történt az ügyben. 

A teljes történet


A vállalkozások felügyelő bizottságára vonatkozó előírások

2017. augusztus 7.

Korábbi cikkünkben részleteztük a vállalkozások ügyvezetőire, vezető tisztségviselőire vonatkozó szabályokat, illetve említettük azt a gyakran érdekellentétet eredményező helyzetet, hogy nem minden esetben a vállalkozások tulajdonosai töltik be a vezető tisztségviselői pozíciót a vállalkozáson belül. Ebből adódóan nagyon fontos a tulajdonosok számára a vezetők feletti ellenőrzés biztosítása.

Ennek egyik eszköze a felügyelő biztosság kialakítása a vállalkozásoknál. A polgári jog előírása alapján a tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el. A felügyelőbizottság feladata, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. Tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A felügyelőbizottság tagjai a szervezet munkájában személyesen kötelesek részt venni és nagyon fontos követelmény, hogy a jogi személy ügyvezetésétől független személyeknek kell lenniük, akik tevékenységük során nem utasíthatóak.

Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a vállalkozás döntéshozó szerve választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottság kiemelt ellenőrző szerepet tölt be a vállalkozásoknál, ezért köteles a vállalkozás tagjainak, alapitóinak döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját ismertetni.

Tevékenysége során a felügyelőbizottság a vállalkozás irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a vállalkozás munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. Ezen kívül a vállalkozás fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelőbizottság három tagból áll és testületként működik, ennek keretében az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól.

Abban az esetben, ha a vállalkozás létesítő okirata a legfőbb szerv vagy az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát vagy azok jóváhagyását a felügyelőbizottság hatáskörébe utalja, a felügyelőbizottság ügydöntő felügyelőbizottságnak minősül.

Amennyiben egy gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. Ezzel biztosítja a jogszabály a munkavállalók részvételét is a vállalkozás vezetői tevékenységének ellenőrzésében.

A munkavállalói küldötteket először akkor kell megválasztani, amikor a társaság legfőbb szerve annak az üzleti évnek beszámolóját tárgyalja, amelyben az éves átlagos munkavállalói létszám elérte a kétszáz főt. A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével értelemszerűen a felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. A munkavállalói küldött a felügyelőbizottság tevékenységéről köteles tájékoztatni a munkavállalókat.

Amint a fenti szabályokból is jól látható a felügyelő bizottság intézményével a jogalkotó egy hatékony eszközt biztosított a vállalkozások tulajdonosainak kezébe annak érdekében, hogy a vezetés felett megfelelő ellenőrzést tudjanak gyakorolni, elkerülve az esetleges visszaéléseket.


dr. Fekete Klaudia

Kategóriák: Polgári törvénykönyv

Címkék: vállalkozás, vezető tisztségviselő

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. augusztus 7., (14 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép