Ügyfélbeszámolók

Nem látok az új szemüveggel

Ügyfelünk egy optikánál szemvizsgálaton vett részt, ahol megvizsgálták a szemét és a vizsgálat eredményei alapján elkészítették szemüvegét. Ügyfelünk azonban az elkészített szemüveggel nem látott rendesen, nem tudod benne dolgozni, sőt, ez mindennapi életét is megkeserítette. 

A teljes történet

Esettanulmányok

Garancia a garancia?

Ügyfelünk egy nagy bútoráruházban vásárolt 200.000, - Ft-értékben egy kanapét, amely 2 hét rendeltetésszerű használat után fesleni kezdett. Ügyfelünk hiába ment be az ügyfélszolgálati osztályra panaszt tenni, az eladó nem volt hajlandó eleget tenni jótállási kötelezettségének, jegyzőkönyvet ugyan felvett az ügyfél panaszáról, de 3 hónapon keresztül semmilyen intézkedés nem történt az ügyben. 

A teljes történet


A társasházi közös tulajdon elidegenítése: kálvária a közgyűlésen

2016. március 8.

Sokan úgy gondolják, hogy a társasházi közgyűlések unalmas órái feleslegesek, ezért a részvételi arány rendszerint alacsony rajtuk. Vannak azonban olyan kérdések, amelyeket csak a lakóközösség dönthet el, ráadásul csak meghatározott többséggel. Ilyen például a lakók közös tulajdonában álló helyiségek értékesítése. Ha valaki meg kívánja például venni egy társasház földszintjén található üzlethelyiségeket, igazi kálváriát kell járnia, az eljárás ugyanis többlépcsős és hosszadalmas. 

A legnagyobb nehézséget az okozza, hogy jelentős többségnek kell az eladás mellett szavaznia, ugyanis ebben az esetben szükség van az alapító okirat módosítására és a földhivatali bejegyzésre is. A társasházi törvény rendelkezései szerint az alapító okirat módosításához minden tulajdonostársnak hozzá kell járulnia. Ez alól szerencsére vannak azért kivételek. Például, ha maga az alapító okirat határoz úgy, hogy 4/5-ös vagy 2/3-os többség is elegendő az elidegenítéshez, akkor az ilyen többséggel meghozott határozat is elég lehet. Ez abban az esetben lehetséges, ha a kérdéses ingatlanrész önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel a meglévő tulajdon tárgya bővíthető. Fontos információ, hogy a többség meglétét a tulajdoni hányadok arányában kell vizsgálni, illetve, hogy az ilyen módon hozott határozatban fel kell hívni a kisebbség figyelmét a határozat bíróság előtti megtámadásának lehetőségére. Erre 60 nap áll rendelkezésre és a tulajdonostársaknak a közös képviselő felé nyilatkozniuk kell arról, hogy kívánnak-e pert indítani.

Ha a 60 napos határidő eredménytelenül telik el vagy a kisebbségben maradt tulajdonostársak úgy nyilatkoznak, hogy nem támadják meg a határozatot, úgy a megkívánt többséggel hozott határozat alkalmas arra, hogy a tulajdonjog bejegyzés alapjául szolgáljon. Ehhez azonban az is szükséges, hogy tartalmazza a konkrét vételi ajánlatot, tehát az ingatlanrész megjelölését, vételárat, stb. Amennyiben a formai követelményeknek a határozat megfelel, úgy ügyvédhez vagy közjegyzőhöz kell fordulni az irat közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalásának érdekében. Ez szükséges ugyanis ahhoz, hogy a földhivatal a tulajdonjogot átjegyezze az ingatlan-nyilvántartásban.

A megkívánt többség és az adminisztratív követelmények nélkül a közös tulajdonban lévő ingatlanrész elidegenítése nem lehetséges. Akinek szándékában áll tehát valamely üzlethelyiség vagy még közös tulajdonban álló tároló megvásárlása, érdemes gondoskodni előre a tulajdonostársak szimpátiájának elnyeréséről és arról, hogy a közgyűlés minden formai követelményének eleget téve tűzze napirendre az elidegenítés kérdését, és hozzon határozatot.


dr. Rózsa Petra

Kategóriák: Ingatlan - Lakóközösség

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép